Opplæringslova E-bok


Opplæringslova -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-09-05
FORFATTER:
ISBN: 9788245087826
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,62

FORKLARING:

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

...fostrer de menneskelige kvaliteter samfunnet trenger ... Tegnspråkopplæring etter § 2-6 | statped.no ... . Opplæringslova. Opplæringslova har ei snever opning for at skuleeigar kan bruke andre opplæringsarenaer enn skolebygget. Mellom anna må. eleven ha eit enkeltvedtak om spesialundervisning; PP-tenesta tilrå at opplæring blir gitt på alternativ arena; opplæringa vere i samsvar med læreplanane/IOP Elevsamtalen i lovverket. Elevsamtale er her forstått som samtalar mellom lærar og elev der både fagleg og sosialt fokus er vektlagt. Det er lagt til grunn i forskrift til opplæringsl ... Forskrift til opplæringslova - Udir ... . Det er lagt til grunn i forskrift til opplæringslova at elevar har rett til minst ein samtale i halvåret. Ungdomsrett har du etter § 3-1 i opplæringslova. Det er ikke Lånekassen som bestemmer om du har ungdomsrett eller ikke, det får vi beskjed om fra skolen din. Hovedregelen er: Du har rett til vanlig videregående opplæring i tre år (flere år hvis utdanningen varer lenger). Du må bruke retten innen utløpet av det året du fyller 24 år. Opplæringsloven kapittel 9A. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er nulltoleranse mot mobbing i skolen....