Kystvaktens politi- og påtalemyndighet E-bok


Kystvaktens politi- og påtalemyndighet - Arild Aaserød pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-12-04
FORFATTER: Arild Aaserød
ISBN: 9788205520073
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,99

FORKLARING:

I Norge skal politioppgaver i prinsippet alltid løses av politiet. Likevel har Kystvakten myndighet til å utføre en rekke politioppgaver på sjøen, først og fremst for å kunne håndheve lovgivningen som gjelder i økonomisk sone, og beskytte virksomheten på kontinentalsokkelen. Denne boken redegjør for regelverket knyttet til Kystvaktens politi- og påtalemyndighet. I tillegg til en grundig og detaljert gjennomgang av de juridiske, geografiske, militære og forvaltningsmessige begrensningene for Kystvaktens politimyndighet, tar fremstillingen opp regelverket for Kystvaktens bistand til politiet, bestemmelsene om bevæpning av Kystvakten, Kystvaktens påtalemyndighet, Kystvaktens regler og rutiner for informasjonsbehandling, og hvilke konsekvenser det har for ansatte i Kystvakten at de har politimyndighet. Boken gir også en kortfattet innføring i Kystvaktens historie og juridiske status og i hva det vil si å ha begrenset eller full politimyndighet.

...Likevel har Kystvakten myndighet til å utføre en rekke politioppgaver ... Bør politiet og påtalemyndigheten skilles? - Politiforum.no ... ... Kystvaktens tjenestemenn kan foreta etterforskning ved mistanke om overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov eller de lovene som det er vist til i §§ 9 til 12, ved andre straffbare handlinger som er begått innenfor Kystvaktens jurisdiksjonsområde, jf. § 3, og ellers etter begjæring av vedkommende påtalemyndighet. Anmeldelse av Kystvaktens politi- og påtalerett Updated: 21.08.2019 ( ... Kystvaktens politi- og påtalemyndighet - Arild Aaserød - E ... ... . Anmeldelse av Kystvaktens politi- og påtalerett Updated: 21.08.2019 (First published: 19.08.2019) Regelverket for Kystvaktens bistand til politiet er sammensatt og uoversiktlig,» sier en av våre fremste eksperter på området i en utmerket liten bok om Kystvaktens politi- og påtalemyndighet. Politi og påtalemyndighet fikk liten innflytelse på Kystvaktens håndtering av saken, fordi det var «rent operative hensyn» som skulle tas. I hvilken grad det i realiteten var Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet som hvisket skipssjefen i øret er vanskelig å vite. Opptak og adgangsregulering. Du kan melde deg til dette emnet dersom du er registrert student ved Universitetet i Oslo, og har oppfylt forkunnskapskravene med utdanning fra UiO.. Oppfyller du forkunnskapskravene med utdanning fra annen utdanningsinstitusjon må du søke opptak til valgemner på masternivå.. Masterstudenter fra Politihøyskolen kan få særskilt opptak til dette emnet, slike ... Politiadvokatene i politiet leder polititjenestemennenes etterforsking, og som ansvarlig for etterforskingen har politiadvokatene det siste ord i politiet om hvilke beviser som må søkes innhentet, og hvilke som ikke har betydning. Politiadvokatene er direkte underlagt statsadvokatene i enkeltsaker. Politijuristene avholder landsmøte torsdag og fredag denne uken. Nåværende leder Sverre Bromander gir seg som leder etter over seks år i ledervervet. I tillegg til å velge nytt styre skal landsmøtet debattere og ta stilling til eventuell utredning av et skille mellom politi og påtalemyndighet. I 1887 ble det tosporete systemet i politi og påtalemyndighet etablert. 130 år senere ligger det fast, men nå tar flere og flere til orde for endring. Påtalemyndigheten er den offentlige instans som leder etterforskningen i straffesaker, og avgjør påtalespørsmålet.Påtalemyndigheten leder politiets etterforskning og beslutter bruk av tvangsmidler under etterforskingen, herunder ransaking, pågripelse, begjære varetektsfengsling med videre. Påtalemyndigheten avgjør straffesaker ved å henlegge saken, eller ilegge en reaksjon. Man finner en integrert påtalemyndighet i politiet også i Danmark, mens de fleste andre vestlige land, som for eksempel Sverige, har et skarpere administrativt skille mellom politi og påtalemyndighet. Men også i disse landene har påtalemyndigheten som regel en sentral rolle i etterforskingen. Les for øvrig om påtalemyndigheten i politiet ... Kystvaktens politi- og påtalemyndighet. Arild Aaserød. Legg i ønskeliste. Ebok. Rettslige problemstillinger i redningstjenesten. Arild Aaserød ... Jeg har i ulike sammenhenger over tid gjort erfaringer med internasjonalt politisamarbeid og det har gitt noen perspektiver. Norsk politi og påtalemyndighet er fremoverlente og profesjonelle til fingerspissene. Vi er ikke i fritt fall - vi er fakt...