Alkoholloven E-bok


Alkoholloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-09-17
FORFATTER:
ISBN: 9788245087093
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,45

FORKLARING:

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

...kevarer. Den alminnelige aldersgrensen for kjøp og salg av alkoholholdige drikkevarer er 18 år ... alkohol - lovgivning og beskatning - Store norske leksikon ... . Ved brudd på alkoholloven tildeles prikker. Bergen kommune utfører salgs- og skjenkekontroller i Bergen. Hvis vi etter en kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker. Hvis du i løpet av to år får tolv prikker, er vi forpliktet til å inndra salgs- eller skjenkebevillingen din i minst en uke. Alkoholloven gjennomgikk omfattende endringer som trådte i kraft 1. januar 2016. Her omtales ... Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven ... ... . Alkoholloven gjennomgikk omfattende endringer som trådte i kraft 1. januar 2016. Her omtales kun alkohollovens bestemmelser som vedrører skjenking av alkohol. § 8-1. For å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av alkoholloven overholdes, jf. alkoholloven § 1-1, skal innehavere av salgs- og skjenkebevillinger føre internkontroll med den virksomhet som drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. I tillegg kommer en kunnskapsprøve. Prøven tar utgangspunkt i alkoholloven, og er av flervalgstypen. Når du tar den ekte testen vil du ha 45 minutter på deg. Hos oss kan derimot bruke så lang tid du bare vil. Kunnskapsprøve - Alkoholloven. For tiden må man henvende seg til Oslo kommune for å avlegge prøve. Klikke her for informasjon.. Beskrivelse. Prøven er obligatorisk for styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om permanent salgs- eller skjenkebevilling for alkohol. I alkoholloven er alkoholholdig drikk en fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn 2,5 volumprosent alkohol. Det er likevel slik at det er aldersgrense på drikker som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. Med brennevin mener vi en drikk som inneholder tilvirket alkohol ublandet eller blandet med andre produkter. Kunnskapsprøven - Alkoholloven Beskrivelse. Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" kan du kjøpe på vinn.no. Alkoholloven. Alkoholloven salgsbevilling pensum; Alkoholloven skjenkebevilling; Start prøve skjenkebevilling; Start prøve salgsbevilling; Aktuelt. Koranvers i julesangene; Noen er likere enn andre - også i forhold til media Lovgivning og beskatning av alkohol i Norge har to formål, dels å skaffe staten inntekter og dels på sosialt grunnlag å regulere og redusere alkoholforbruket. Tilvirkning, innførsel, markedsføring og skjenking av alkohol er i Norge omfattet av flere lover. De to hovedlovene er: 1) Lov av 19. juni 1964 nr. 1 om tilvirkning og om destillasjon av sprit, brennevin og isopropanol og om ... gjennomgang av rundskriv I-6/98. Rundskrivet til alkoholloven er nå oppdatert i forhold til alle lov- og forskriftsendringer som har trådt i kraft siden 2. juni 1989. Alle rundskriv til alkoholloven fra denne perioden er innarbeidet i dette rundskrivet. Dette inne...