Lederen, organisasjonen og informasjonsteknologien E-bok


Lederen, organisasjonen og informasjonsteknologien - Lars Groth pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-13
FORFATTER: Lars Groth
ISBN: 9788245002683
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,38

FORKLARING:

Denne boken er et opprop til deg som kjenner avmakt når IT dukker opp som et tema i hverdagen, og når IT-bransjens store guruer ber deg glemme alt du har lært for å overleve i en ny verden hvor datateknologien, og spesielt Internett, snur alt på hodet. Ikke hør på dem! For du skal vite at den klassiske kunnskapen om organisasjon, ledelse og menneskekunnskap fortsatt er viktigst, også når det gjelder å få IT-prosjekter til å lykkes og å få teknologien til å fungere i organisasjonsmessig sammenheng. Så må du lære noe nytt i tillegg, det er riktig. Om teknologien. Om hvordan den samvirker med organisasjonen. Om mulighetene. Om truslene. Om hvordan du griper det hele an. Det finner du i denne boken som konsentrerer forfatterens 25 års oppdragserfaring og forskning på 376 underholdende sider. Første del gir deg essensen av teknologiens muligheter og begrensninger i organisasjonsmessig sammenheng. Andre del gir deg de oppskriftene du trenger for å gjennomføre prosjekter og ta IT i bruk på en lønnsom måte. Jobber du med IT, vil du også ha nytte av denne boken. Du vil lære en del helt essensielle ting om organisasjon, om teknologiens begrensninger i organisasjonsmessig sammenheng og om hvordan ledelse og menneskekunnskap er det som avgjør de fleste IT-prosjekters skjebne. Les boken først selv, og gi den så til en linjeleder du kjenner som trenger den. Så snakker dere bedre sammen etterpå. Lars Groth har arbeidet som rådgiver i IT-bransjen siden 1980 og er i dag partner og styreleder i rådgiverfirmaet Pharos AS. Han er organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo, dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole og professor II i organisasjon og IT ved NTNU.

...erte oppslagsord egnet for kryssord: Yrkesutøveren, sjefen forståelse av organisasjoner og læring ... Synonym til LEDEREN i kryssord - Gratis kryssord og ... ... . En klasse med 29 elever er en liten organisasjon der læreren er lederen. Metaforteorien ble for mitt vedkommende flyttet ut av klasseromsundervisningen, og inn mot læring i og forståelse av organisasjoner. Masterstudiet i pedagogikk ga meg anledning til faglige fordypninger knyttet til Metaforer for læring brukes av lederen i organisasjonen. Anna Sfard (1998) bruker to læringsmetaforer som grupperer ulike læringsteorier. De er tilegnels ... Lederen, organisasjonen og informasjonsteknologien ... . Anna Sfard (1998) bruker to læringsmetaforer som grupperer ulike læringsteorier. De er tilegnelsemetaforen og deltakelsemetaforen som sammen med metaforen organisasjonslæring, knyttes til lederens læringsperspektiver når han foretar sin organisasjonsanalyse. Store organisasjoner er komplekse. I store bedrifter er organiseringen mer komplisert. Lederen kan ikke klare alt på egen hånd og må derfor delegere oppgaver til ledere han har under seg. Lederen er generalist og har tilgang på all intern og ekstern informasjon. Rollen som talsmann Lederen formidler informasjon fra organisasjonen til omgivelsene. Viktig å vinne respekt i omgivelsene. Sammendrag i organisasjon og ledelse. Hva er en organisasjon? (Kapittel 1) En organisasjon han betraktes som et rasjonelt system, et naturlig system og et åpent system. Et rasjonelt system er at organisasjonen er en gruppering av mennesker som arbeider mot relativt spesifikke mål. Men det er på ingen måte det dette handler om, men å gi kvinner større råderett over egen kropp, sier Unge Venstre-lederen. Tirsdag skal Stortinget avgjøre om bioteknologiloven skal endres slik at eggdonasjon og assistert befruktning skal bli tillatt for enslige, samt om tidlig ultralyd og blodprøven NIPT, som kan avlese Downs-syndrom, skal gjøres tilgjengelig for alle gravide. Belønning og straff treffer enkeltpersoner og grupper i organisasjonen som ikke har riktig adferd og viser en sterk markering om hva som er forventet. Organisasjonskultur, og endring av organisasjonskultur, er ikke noe ledere kan påvirke alene. Kultur handler som beskrevet om den felles tankegangen og handlingsmønsteret i organisasjonen. Lederen har omtanke for medarbeiderne, er vennlig og støttende og legger til rette for medarbeidernes utvikling. I oppsummerende studier har denne formern for ledelse en gjennomsnittlig sammenheng med ulike resultater på 0,48 (på en skala fra 0 til 1). Samordning og arbeidsdeling. En organisasjon oppstår fordi en gruppe mennesker kan løse oppgaver på en bedre måte enn enkeltmenneske. De enkelte menneskene i organisasjonen har forskjellige ressurser, ferdigheter og evner som gjør at de kan løse store og kompliserte oppgaver hvis de er mange nok og samarbeider om å løse oppgaven. Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største hovedsammenslutning av arbeidstakere.Sammenslutningen består av 26 fagforbund (2017) med til sammen 930 000 medlemmer (2018) og er Norges største sammenslutning av fagforbund. Over 590 000 medlemmer er fullt betalende medlemmer, noe som tilsvarer 22 prosent av alle lønnstakere. Organisasjons- og bedriftskultur framsto som et praktisk og teoretisk tilsvar. Ledelse og organisasjon ble sett med nye øyne, og begrepet ble en katalysator. En ny, framvoksende ledelseslitteratur trakk på begreper og innsikt fra et større mangfold av fagfelt, som sosialantropologi og sosiologi, kognitiv psykologi, eventyrmorfologi mv....