Stiftelser etter stiftelsesloven 2001 E-bok


Stiftelser etter stiftelsesloven 2001 - Geir Woxholth pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-12
FORFATTER: Geir Woxholth
ISBN: 9788241710032
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,86

FORKLARING:

Boka gir en systematisk fremstilling av gjeldende norsk stiftelsesrett. Den behandler først og fremst reglene i stiftelsesloven 2001, men tar også for seg spørsmål som ikke er lovregulert og stiftelsenes forhold til andre rettssubjekter (foreninger, selskaper, stamhus- og fideikommiser, offentlige fond mv). I den utstrekning det har betydning for innholdet i norsk rett, er også svensk og dansk stiftelsesrett behandlet. Boka inneholder registre over rettspraksis og administrativ praksis om stiftelser.

... en særlig rettsdannelse i grenselandet mellom kontraktsretten og sammenslutningsretten ... Stiftelser etter stiftelsesloven 2001 - norli.no ... ." Det er Stiftelsestilsynet som etter stiftelsesloven har ansvar for tilsyn og kontroll med alle stiftelser i Norge. Det samme gjelder behandling av søknader om registrering og endring. Vedtak som fattes av Stiftelsestilsynet etter stiftelsesloven kan påklages til Stiftelsesklagenemnda. Kjøp Stiftelser etter stiftelsesloven 2001 fra Norske serier Boka gir en systematisk fremstilling av gjeldende norsk stiftelsesrett. Den behandler først og fremst reglene i stiftelsesloven 2001, men tar også for seg s ... Styrearbeid i stiftelser - Lotteri- og stiftelsestilsynet ... . Den behandler først og fremst reglene i stiftelsesloven 2001, men tar også for seg spørsmål som ikke er lovregulert og stiftelsenes forhold til andre rettssubjekter (foreninger, selskaper, stamhus- og fideikommiser, offentlige fond mv). Lotteri- og stiftelsestilsynet er et direktorat og tilsynsorgan underlagt Kulturdepartementet.Etaten var inntil 1. januar 2005 kjent som Lotteritilsynet.. Lotteri- og stiftelsestilsynet ble opprettet 1. januar 2001 for å kontrollere norske pengespill.I forbindelse med at lov om stiftelser av 15. juni 2001 trådte i kraft 1. januar 2005 overtok etaten fylkesmennenes tilsynsansvar med stiftelser. Stiftelser reguleres i Norge av Stiftelsesloven fra 2001, i kraft fra 1. januar 2005 (enkelte bestemmelser trådde i kraft litt senere på året). Se også . Selskapsformer; Kilde . Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) Om lov om stiftelser (Stiftelsesloven) Eksterne lenker . LOV-2001-06-15-59: Lov om stiftelser (Stiftelsesloven) (Lovdata.no) Formålet med stiftelsesloven er å regulere rettigheter og plikter for både alminnelige og næringsdrivende stiftelser. Flere av bestemmelsene tar sikte på å verne om stiftelsenes selvstendighet, blant annet ved regler som oppstiller krav til styresammensetningen i stiftelsen. Som en veiledning kan det vises til Woxholt, Stiftelser etter stiftelsesloven 2001 s 323, «I kravet om særlig betydning ligger at styremedlemmet selv eller hennes nærstående må ha en spesiell interesse i saken som ikke deles med en større gruppe personer. Kjøp Stiftelser etter stiftelsesloven 2001 fra Bokklubber Boka gir en systematisk fremstilling av gjeldende norsk stiftelsesrett. Den behandler først og fremst reglene i stiftelsesloven 2001, men tar også for seg spørsmål som ikke er lovregulert og stiftelsenes forhold til andre rettssubjekter (foreninger, selskaper, stamhus- og fideikommiser, offentlige fond mv). Når det gjelder den rettslige vurderingen, viser innsender til at Aksjeselskapet vurderer å opprette en alminnelig stiftelse i samsvar med lov av 15. juni 2001 nr. 59 (stiftelsesloven) for å oppfylle Fylkesmannens krav. Utkast til stiftelsesdokument og vedtekter er fremlagt....