Barnets rett til respekt E-bok


Barnets rett til respekt - Janusz Korczak pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-04-25
FORFATTER: Janusz Korczak
ISBN: 9788202516000
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,67

FORKLARING:

Janusz Korczak (1878-1942) var en internasjonal forkjemper for barns rettigheter. For den polsk-jødiske legen, pedagogen og forfatteren var respekt for og kjærlighet til barnet vesentlig. Denne klassiske teksten om barnets rettigheter maner til ettertanke om voksnes ansvar for å realisere barnets likeverd, og for å vise barn respekt. «I en tidsalder der menneskeverd og menneskerettigheter ble hardt prøvet mellom to verdenskriger, løftet den polske legen og pedagogen Janusz Korczak fram barn som selvstendige mennesker med krav på respekt og rett til deltakelse i eget liv. Han var en pioner som gjennom egen praksis, tekster og foredrag kjempet for barns rettigheter. Det er ikke uten grunn at FNs barneår i 1978-79 ble kalt Korczak året. Korczak samhandlet med og omtalte barn med dyp respekt, noe vi også møter i hans tekster som nå er oversatt til norsk.»Anne Lindboe, barneombudet «Janusz Korczak was an early pioneer for the idea that children are not simply people-in-waiting, but rather individuals with their own rights, deserving of full human dignity and respect. His insights remain valid and important and the lectures assembled here are a timeless guide for anyone who is committed to the rights of the child.» Torbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet «Et forbilde for dagens pedagoger. Den polske legen og pedagogen Janusz Korczaks tekster er aktuelle også i dag. [...] I en tid da læringsfokuset er sterkt, minner Korczak oss på at pedagogens oppgave er å la barnet leve og å kjempe for barnets rett til å være barn.»Anne Greve, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus«Korczaks tekst utfordrer og rører. Den inviterer til smil, omtanke - og reaksjon. For enhver som bryr seg om barn, som har vært barn, eller som ennå føler at man er det - det burde omfatte oss alle! - er dette en sterk og viktig bok om respekt og menneskeverd.»Henrik Syse, filosof og forsker«Korczak hadde stor erfarenhet som barnläkare och pedagog, men han var också författare. I Barnets rett til respekt har han gett litterär gestalt åt sin djupa kunskap om barn och om barns livsvillkor. Denna lilla bok är något så ovanligt som ett pedagogiskt poem.» Sven Hartman, professor i pedagogikk, Universitetet i Stockholm

...enn det som fremkommer av listen, og de har ved henvendelse til skolen rett til svar på de fleste typer spørsmål ... Barns rettigheter i barnekonvensjonen ... . Forutsetningen er selvfølgelig at opplysningene ikke berøres av taushetsplikten eller hensynet til ansatte og medelevers personvern. 4. Barns medvirkning. Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. respekten for familielivet, sam ... Hele barnekonvensjonen - Barneombudet ... . barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. respekten for familielivet, samt hensynet til hva som er barnets beste. Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon11 artikkel 8 lovfester at «enhver har rett til respekt for sitt … familieliv». FNs barnekonvensjon12 artikkel 3 hjemler at «barnets beste skal være et grunnleggende hensyn» ved alle handlinger som berører barn. Barnet har rett til å si sin mening i alt som angår det. Barnets meninger skal telle. 1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barnets alder og modenhetsnivå. Barnets rett til å uttale seg om sine ønsker og tanker. Hvilke praktiske løsninger vil vi videreføre? Hvor lang avstand er det mellom hjemmene? Unngå ordninger som innebærer for mye stress for barnet. Noen barn har spesielle behov - er det elementer vi bør være ekstra oppmerksomme på og ta hensyn til? Til barnets beste Handlinger som ... Staten skal respektere barnets rett til å bevare sin identitet, ... Den skal skape respekt for menneskerettighetene og fremme holdninger om fred, toleranse, og vennskap mellom folk. Utdanningen skal skape respekt for naturen, og for barnets egen og andres kultur. UNICEF er en selvstendig organisasjon i FN-systemet som forvalter Barnekonvensjonen. Barnekonvensjonen ble vedtatt av FN 20. november 1989....