Arkivlova E-bok


Arkivlova -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-03-01
FORFATTER:
ISBN: 9788245080636
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,84

FORKLARING:

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør. Særtrykkene er også tilgjengelig som abonnement. For mer informasjon, se fagbokforlaget.no/saertrykk

...r for kursene fra august/september. Proveniensprinsippet ... Personalmappe | Datatilsynet ... . Proveniens refererer seg til opphav, d.v.s. hvem som er arkivskaperen.Arkivet skal gjenspeile i vilken kontekst arkivet hører til (hvem som er/var arkivskaperen, i vilken hensikt og med vilket formål dokumentasjonen blir/ble laget, hva slags type dokumentasjon det er snakk om, på vilken måte det er ordnet, vilke systemer som er brukt). GDPR (General Data Protection Regulation) er EUs personvernforordning.Personvernforordningen er inkorporet i den nye personopp ... Arkivloven - Arkivverket ... .Personvernforordningen er inkorporet i den nye personopplysningsloven som trådte i kraft 25. mai 2018.. Elektronisk behandling av personopplysninger. Forordningen er en del av norsk rett gjennom EØS-avtalen og den nye personopplysningsloven. NPE følger pasientskadeloven, personopplysningsloven, forvaltningsloven, arkivlova og offentleglova. Det sikrer at alle personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig, korrekt og sikker måte. Vi ber ikke om flere opplysninger enn det som er nødvendig for å behandle saken din. I noen sakstyper har vi behov for å hente opplysninger fra ... Arkivlova med forskrifter ligg til grunn for retningslinene. Rådmannen har arkivansvaret. I kommunen er det rådmannen som har arkivansvaret. Som rådmann i Kvam herad oppmodar eg alle medarbeidarar om å setja seg godt inn i og følgja retningslinjene i arkivplanen. Anita Hesthamar. Våre nettsider benytter cookies. Dersom cookien ikke er nødvendig for at nettsiden vår skal fungere, vil den ikke lagres på din enhet med mindre du samtykker til dette. Arkivlova regulerer det overordnede ansvaret for forvaltning av arkiv i offentlige og private virksomheter. Arkivlova (lovadata) Arkivlovutvalget leverer sin utredning om revidering av arkivlova 2. april 2019 Jf Arkivlova § 6. Arkivplanen skal vera reiskap for å sikra at arkivdanninga skjer i tråd med gjeldande lover og forskrifter. Arkivplanen gir retningsliner for handsaming av dokument og dokumentproduksjon. Arkivplanen skal visa: kva arkivet omfattar, ... Arkivlova med forskrifter ligger til grunn for rutinene/retningslinene. Arkivplanen skal bidra til at dere som kunder ivaretar arkivansvaret deres etter Arkivlova § 6. IKA Rogaland Arkivlova med føresegner ligg til grunn for retningslinene. Arkivplanen skal sikre at Ulvik herad ivaretek arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6: Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vere ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid. Arkivlova. Bestemmelsene i arkivloven skal sikre en helhetlig samfunnsdokumentasjon. Formålet er å ta vare på arkiv som inneholder rettighetsdokumentasjon eller har verdi for forskning, kultur og forvaltning. Loven har som formål å sikre arkiv som har betydelig kulturell eller forskningsmessig verdi, ... Kommunen har etter § 6 i arkivlova arkivplikt. Rådmannen har i følgje kommunelova og arkivlova ansvaret for kommunen sine arkiv og for at organiseringa og oppfølginga av arkivarbeidet er i samsvar med lover og forskrifter om offentleg saksbehandling. Opplysningane i aktivitetsplanen din blir lagra og oppbevart etter arkivlova. Du kan ikkje slette aktivitetar og meldingar i dialogen når dei først er oppretta. Les meir om korleis NAV behandlar personopplysningar. • Offentlege organ etter arkivlova § 2 pliktar å halde arkiv. Arkivet skal vere ordna og innretta slik at dokumenta er sikra som informasjonskjelder for samtid og ettertid. Kvar enkelt kommune og fylkeskommune kan fastsetje kva institusjonar og einingar som skal halde eigne arkiv. Arkivlova med forskrifter ligg til grunn for retningslinene. Arkivplanen skal sikre at Odda kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlova § 6: Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vere ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid. Arkivlova med forskrifter ligg til grunn for retningslinene. Arkivplanen skal sikre at Eidfjord kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vere ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid. ... Arkivlova med forskrifter har krav både til tilgjengelighets- og integritetssikring av papirbasert og elektronisk lagret materiale. Som hovedregel kan arkivet ikke føres ut av landet, § 9b. I forskrift om behandling av offentlige arkiver er det blant annet stilt krav til teknisk sikring (sikkerhetskopier, IX § 2-6) og klare forvaltningsrutiner og ansvarsforhold (IX § 3-3) ved bruk av ......