Straffens begrunnelser E-bok


Straffens begrunnelser - Ragnar Hauge pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-26
FORFATTER: Ragnar Hauge
ISBN: 9788200225102
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,71

FORKLARING:

En av de vanligste definisjonene av straff er at det er et onde som påføres den som har begått en lovovertredelse, og at han skal oppleve det som et onde. Det å påføre andre onder eller lidelser ansees ellers som moralsk forkastelig, og er normalt forbudt av retteordenen. Boken forsøker å belyse hvordan man skal forklare at rettsordenen tillater at de som begår visse handlinger påføres onder og lidelser, og ser på hvilke konsekvenser de ulike svar har for lovbryterne og samfunnet, med spesiell vekt på utviklingen i Norge. Har referanser.

...n fengsel forsvares? av Thomas Mathiesen ... Om straffens begrunnelse og funksjon - Verdidebatt ... . Straffegjennomføringen i Norge har to formål: den ene er at straffen skal virke individualpreventivt og den andre skal virke allmennpreventivt. Som straffens formål og virkninger fremholder departementet de individualpreventive og allmennpreventive virkninger, samt straffens evne til å opprettholde den sosiale ro. Departementet er enig med Straffelovkommisjonen i at det sentrale for at en handling skal kriminaliseres, er at den kan føre til skade eller fare for skade på interesser som samfunnet bør beskytte. En av de vanligste definisjonene av st ... Straffens begrep og begrunnelse i norsk rett - en kritikk ... ... . En av de vanligste definisjonene av straff er at det er et onde som påføres den som har begått en lovovertredelse, og at han skal oppleve det som et onde. Det å påføre andre onder eller lidelser ansee Om straffens begrunnelse og funksjon. ... Andre begrunnelser for straff vil i beste fall tåkelegge dette, i verste fall åpne for et «godhetens» tyranni. Håper jeg i hvert fall har forstått den siterte konklusjonen. Joda, det skrikes ennå etter hevn. Kjøp Straffens begrunnelser fra Bokklubber En av de vanligste definisjonene av straff er at det er et onde som påføres den som har begått en lovovertredelse, og at han skal oppleve det som et onde. Det å påføre andre onder eller lidelser ansees ellers som moralsk forkastelig, og er normalt forbudt av retteordenen. Der understrekes det tvert imot at straffens formål er atferdsstyring - altså et argument i samsvar med de relative straffeteoriene. Artikkelen går inn på prinsippene bak disse konflikterende synene på straff og viser at man i praksis forholder seg temmelig fritt til straffens begrunnelser enten et straffebud skal endres eller en dom begrunnes. Pris: 579,-. heftet, 2007. Sendes innen 1-3 virkedager. Kjøp boken Straffens begrunnelser av Ragnar Hauge (ISBN 9788200225102) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibris Vårt Land har satt temaet straffens begrunnelser på dagsordenen.Under overskriften «Fra jorden roper blodet» skriver kommentator Håvard Nyhus 17. desember om «straffesystemets noe uavklarte forhold til gjengjeldelse». Det er lett å si seg enig i at et straffesystem som ikke anerkjenner straff som rettferdig gjengjeldelse - retribusjon - raskt får en del logiske problemer. Abstract. I denne teksten belyses straffens begrunnelser i den demokratiske rettsstaten. Teksten tar opp til drøfting både prinsippene bak ... Kjøp Straffens begrunnelser fra Norske serier En av de vanligste definisjonene av straff er at det er et onde som påføres den som har begått en lovovertredelse, og at han skal oppleve det som et onde. Det å påføre andre onder eller lidelser ansees ellers som moralsk forkastelig, og er normalt forbudt av retteordenen. Logg inn. Cart. 0 Handlekurv med sin avhandling om straffens begrunnelser. Hans avhandling var et skråblikk på straffens formål ikledt en rettssosiologisk drakt. Han lot Mertons funksjonalisme være utgangspunktet når han tok tak i det han synes å være kjernen i debatten om straffens formål og begrunnelser, Dermed må vi søke andre begrunnelser. Men norsk strafferett har ingen andre, siden gjengjeldelse har falt i unåde. «Det er av respekt for lovovertrederen selv at vi straffer ham. ... Departementet legger til grunn at straffens formål etter dette må være å styre atferd i fremtiden, ... 6 Ragnar Hauge, Straffens begrunnelser, Oslo 1996 side 74 7 Michel Foucault, Overvåkning og straff Det moderne fengsels historie, 3. utgave, Oslo 1999 side 20 8 Foucault (1999) side 20 9 Nils Christie, Pinens begrensning, Oslo 1982 side 11 10 ikke i kraft i skrivende stund SVAR: Hei Du stiller et vanskelig, men interessant spørsmål. Vi sier gjerne at straffen har to hovedformål. Det ene kalles individualprevensjon, det vil si at den som straffes føler det så ubehag......