Arbeidstvistloven E-bok


Arbeidstvistloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-02-04
FORFATTER:
ISBN: 9788202630706
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,92

FORKLARING:

Arbeidstvistloven (lov om arbeidstvister) - med endringer, sist ved lov av 20. desember 2018 nr. 98 (i kraft 1. januar 2019)

...2019-2020) Lovsak | Første behandling Forfatterne viser gjennom sine kommentarer hvordan arbeidstvistloven har utviklet seg i tråd med utviklingen i Norge de 100 årene loven har virket ... Arbeidstvistloven - Jusleksikon.no ... . Eksemplene fra rettsavgjørelser danner grunnlaget for en dyp innsikt i hvordan loven skal forstås og anvendes. Erik C. Aagaard er en av landets ... Arbeidsretten er en følge av at Stortinget i 1915 vedtok arbeidstvistloven (gjeldende lov er fra 2012). Loven er sentral for både for forholdet mellom partene og for deres forhold til myndighetene. Den etablerte to tvisteløsningsinstitusjoner som startet sitt virke fra januar 1916: Arbe ... Arbeidstvistloven - Arbeidsretten ... . Loven er sentral for både for forholdet mellom partene og for deres forhold til myndighetene. Den etablerte to tvisteløsningsinstitusjoner som startet sitt virke fra januar 1916: Arbeidsretten og Riksmekleren. Forfatterne viser gjennom sine kommentarer hvordan arbeidstvistloven har utviklet seg i tråd med utviklingen i Norge de 100 årene loven har virket. Eksemplene fra rettsavgjørelser danner grunnlaget for en dyp innsikt i hvordan loven skal forstås og anvendes.Erik C. Aagaard er en av landets nestorer på området og er tidligere leder av NHOs arbeidsrettsavdeling. Han har deltatt i et utall ... Arbeidstvistloven regulerer behandling av tvister mellom partene i arbeidslivet. Den ble første gang vedtatt 5. mai 1927, og er endret en rekke ganger.Gjennom arbeidstvistloven er institusjoner som Arbeidsretten og Riksmekleren etablert. Loven gir regler for saksgang og hvem som er representanter på de ulike trinnene i saksbehandlingen. Arbeidsmiljøloven. Arbeidstvistloven. Ferieloven. Lønnsgarantiloven. Permitteringslønnsloven. Yrkesskadeforsikringsloven. Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven). Omfattes: Faller som hovedregel utenfor: Faller som hovedregel utenfor: Særfordeler ved yrkesskade (Folketrygdloven) Omfattes Arbeidstvistloven Arbeidstvistloven regulerer partenes virkemidler ved arbeidstvister og generelle spilleregler, så som opplysningsplikt om organisasjon og medlemsforhold, hvordan tariffavtaler skal utformes og etterleves, ansvar for tariffbrudd og ulovlig arbeidsstans, fastsettelse av erstatning for tariffbrudd og ulovlig arbeidsstans og bestemmelser om fredsplikt. Det er bare arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene som er part i tariffavtalen som kreves allmenngjort, og har innstillingsrett etter arbeidstvistloven § 39, som kan fremme krav om allmenngjøring av en tariffavtale. Kravet må begrunnes og dokumenteres av den part som fremsetter kravet. Denne artikkelen gir deg informasjon om:...