Kunnskap om kultur E-bok


Kunnskap om kultur -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-02-05
FORFATTER:
ISBN: 9788270993116
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,71

FORKLARING:

Boken forsøker å presentere noe av det som kjennetegner vår tids folkloristiske kunnskapsprofil. Ni kapitler med åtte forskjellige forfattere viser til noen av de dialogene som folkloristikken deltar i, i møte med sin fagtradisjon, med sitt materiale og med nabodisiplinene. Boken er skrevet som en innføringsbok i folkloristikk, men er relevant for alle som er opptatt av historiske og kulturelle perspektiver på vår samtid. Har litteraturliste og personregister.

...er sentrale valgkamptemaer. For kulturklimaet påvirker hva slags samfunn vi kommer til å bli, blant annet når det gjelder toleranse og ytringsfrihet ... Lever du mellom to kulturer? - Ung.no ... . Og kunnskapspolitikken er det aller viktigste strategiske politikkområde fremover.Det handler om hva vi lever for og hva vi lever av. «Norsk kultur og norske verdier» består av ni temaer av ulikt omfang. Formidling av den enkeltes plikter og rettigheter etter norsk lov ligger til grunn for alle temaene. Individets relasjon til samfunnet og mellommenneskelige relasjoner og samhandling skal vektlegges i opplæringen. Kari Krogstad (2014) skriver at for ... Kultur - Wikipedia ... . Individets relasjon til samfunnet og mellommenneskelige relasjoner og samhandling skal vektlegges i opplæringen. Kari Krogstad (2014) skriver at formålet med en høytidsmakering er en invitasjon til kunnskap om, interesse og respekt for den andre og hennes livsverden. Det skal ikke være oppdragelse til tro eller deltagelse i et religiøst fellesskap. Religion og kultur er en stor del av identiteten til et barn. Kjøp 'Kunnskap om kultur, folkloristiske dialoger' av Knut Aukrust fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788270993116 Kunst, kultur og kvalitet. Kunst, kultur og kvalitet er et forskningsprogram fra Norsk kulturråd i perioden 2014 - 2018 som skal gi kunnskap om og bidra til refleksjon rundt kvalitet, kvalitetsforståelser og det grunnlaget... Kultur er språk, tradisjoner, kunnskaper, verdier, holdninger og handlingsmønstre (2). Møter med pasienter med en annen kulturell bakgrunn gir sykepleier en ekstra og utfordrende dimensjon i arbeidet og stiller krav til økt kunnskap om kultur og evnen til å bruke denne kunnskapen - kulturell kompetanse (2,3,4,5,6). Estetiske praksiser, digital kultur skal frembringe ny, forskningsbasert kunnskap om viktige trekk ved samtidens kunst og kultur i Norge knyttet til digitaliseringen, og ved de rammene kunst og kultur utfolder seg innenfor. Forskningen skal være av høy vitenskapelig kvalitet og interesse. Den skal formidles på en god måte, den skal bidra til et solid kunnskapsgrunnlag for kulturforvaltning ... Han skal granske corona-krisa. Sammen med et minimum av kunnskap om reisemønstrene i verden var dette mer enn nok kunnskap til å forstå at smitten ville nå Norge i løpet av kort tid og at en ... For lite kunnskap om samisk kultur i Norge. Har du fått russ i huset? Derfor er det bra for voksne å tegne. Slik brukte tyskerne Ibsen til å spre nazi-ideologi. Ukedagenes navn er importert fra sør. Færre nordmenn tror på reinkarnasjon. Kultur er de tanker, kunnskaper, trosformer og ferdigheter mennesker har tilegnet seg som medlemmer av et samfunn, og som overføres, ofte i noe forandret form, fra generasjon til generasjon. Selv om noen sosiologer operer med ulike definisjoner legger vi merke til at det er noe vi tilegner oss eller lærer som samfunnsmedlemmer. Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Røde Kors-telefonen er en informasjonstelefon for hele landet, hvor du kan få råd av noen med kunnskap om temaet og hjelp til å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. Ring tlf: 815 55 201 (man - fre, 09.00 - 16.00), e-post: [email protected] NRK-teamet ser ut til å ha manglende kunnskap om omskjærernes virksomhet i Hargeisa. De har klart å plukke ut 10 omskjærere som sier de har omskåret norsk-somaliske jenter. Lite kunnskap om kollektivistisk kultur. ... Aursand mener det er problematisk at mange terapeuter har så lite kunnskap om hva det vil si å være vokst opp i en kollektivistisk struktur. - Det å være utsatt for vold er heller ikke nok til å få et offentlig terapitilbud. Begrepet den flerkulturelle skolen viser til en mangfoldig skole som er sammensatt av elever med tilknytning til flere forskjellige kulturer og land. I Norge bor det barn med forskjellig bakgrunn, livssyn, språk, kultur og livserfaringer...