Barnehagelæreren E-bok


Barnehagelæreren - Ingeborg Tveter Thoresen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-03-02
FORFATTER: Ingeborg Tveter Thoresen
ISBN: 9788202478520
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,87

FORKLARING:

Denne boka tar opp sentrale problemstillinger knyttet til profesjonens egenart. Boka gir kunnskap om barnehagens fundament og trekker linjer både framover og bakover. Den ruster leseren til prinsipiell tenkning og analyse av dilemmaer i barnehagen, og til å treffe faglig funderte valg. Boka gir kunnskap om grunnlagsdokumentene og om internasjonal innflytelse over utdanningspolitikken. Den presenterer et riss av barnehagens sammensatte pedagogiske tradisjon, utviklet og ivaretatt av pionérer på barnehagefeltet og i utdanningen. "Barnehagelæreren opptrer ikke i et vakuum, men i et dynamisk samspill mellom politikk, forskning og pedagogisk hverdag. Denne boka utfordrer både profesjonen og aktørene rundt. [...] Og nettopp fordi forfatteren tar stilling, i en tid med store utfordringer og mange valgmuligheter, er det viktig at ikke minst de som skal utøve profesjonen i årene framover, leser boka og reflekterer over utviklingstrekkene Ingeborg Tveter Thoresen peker på." John Roald Pettersen, utdanningsnytt.no"For alle som er opptekne av å utvikle barnehagen og barnehagelærarutdanninga, er dette ei viktig bok. Boka rettar seg primært mot studentar i utdanninga, men kan med stort utbytte også lesast av praktiserande barnehagelærarar. Å ha kunnskap om barnehagelærarprofesjonen og dei utfordringane profesjonen møter i kvardagen, er svært viktig i tider med raske omskifte i og omkring barnehagen. Boka er med å gi lesaren eit oppdatert kunnskapsgrunnlag på dette fagområdet." Svein Ole Sataøen, førsteamanuensis, Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen"Barnehagelærere må kunne analysere de politiske forventningene og det ytre presset som utfordrer profesjonen. For å ivareta det som er barnehagens egenart og bringe barnehagen videre i en bærekraftig utvikling, er det nødvendig at barnehagelærerne argumenterer faglig for de profesjonelle valgene de gjør. Denne boken vil kunne bidra med viktig kunnskap for å styrke barnehagelærerne som ansvarlige profesjonsutøvere." Anne Greve, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus

...... En barnehagelærer er en person som arbeider i barnehagen ... Ny rapport: Reiser kritiske spørsmål rundt flere sider av ... ... . Barnehagelærerens oppgave er å lede barnehagens virksomhet i samspill med omgivelsene, barnehageeier, foreldrene og andre samarbeidspartnere. Kjerneoppgaven er den daglige, profesjonelle ledelsen av barna og barnegruppa, hvor barnehagelæreren fokuserer på barns lek, omsorg, læring og medvirkning, basert på aktuell ... Barnehagelæreren. I barnehageloven § 17 a. står det at pedagogiske ledere m ... Barnehagelæreren som leder - Lise Barsøe - heftet ... ... . I barnehageloven § 17 a. står det at pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærere. Norm for pedagogisk bemanning. I Forskrift om pedagogisk bemanning § 1. Norm for pedagogisk bemanning står det: Barnehagelæreren Ingeborg Tveter Thoresen (Heftet) Tips en venn 345 kr Antall . Kjøp. Spare i ny ønskeliste. Du må velge størrelse før du kan legge varen i handlekurven Forventet leveringstid: 2-5 arbeidsdager Selges av Adlibris 4,2 / 5 med 2822 vurderinger. ... Barnehagelæreren introduserer enheten milliliter, og hun har lagd et hjelpemiddel av Duploklosser. På klossene har hun skrevet 10, 20 og 30 for å illustrere hvor mye vann de skal ha oppi. Barna deler sitroner, og Lillian stiller spørsmål om hele og halve sitroner og måleenheter, og hun lar barna få prøve mye selv. 2. Ansvar og roller. Barnehageeieren og alle som arbeider i barnehagen, skal sammen bidra til å oppfylle målene og kravene i rammeplanen med utgangspunkt i sine erfaringer og sin kompetanse. Introduksjon. Barnehagelæreren som profesjonsutøver Å bli barnehagelærer er mer enn å ta en utdanning og mer enn å utdannes til et yrke. Det handler også om å dannes til en profesjon. Barnehagelæreren befinner seg derfor stadig i situasjoner hvor hun eller han må forhandle mellom forhåndsbestemt og uforutsett innhold, mellom å følge opp barnas fokus og interesser her og nå og det planlagte. Denne balanseringen er med på å gi den pedagogiske og didaktiske praksisen Barnehagelærer / førskolelærer planlegger, gjennomfører og evaluerer det pedagogiske opplegget i en barnehage i samarbeid med styrer, som er videreutdannet førskolelærer. Førskolelærer / barnehagelærere organiserer hverdagen for barn i barnehage, på skolefritidsordning eller i barnevern.I barnehagen har de fleste førskolelærere / barnehagelærere betegnelsen pedagogisk leder, men ... Hva må barnehagelæreren reflektere over? I Den observerende barnehagelæreren ønsker forfatteren å gi svar på disse spørsmålene. I boka blir leseren presentert for ulike sider av observasjon som arbeidsmetode. For å underbygge det fagteoretiske stoffet gir forfatteren flere eksempler på observasjoner fra barnehagehverdagen....