Demokrati og effektivitet E-bok


Demokrati og effektivitet - Leif Helland, Rune Jørgen Sørensen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-11-21
FORFATTER: Leif Helland, Rune Jørgen Sørensen
ISBN: 9788215011127
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,33

FORKLARING:

Forfatterne benytter både tekstlige resonnementer, konkrete politiske eksempler og resultater fra empirisk forskning for å belyse forholdet mellom demokrati og effektivitet. De ser også nærmere på forhold som kan fremme og svekke demokratiets effektivitet. Boken er tilpasset studenter i økonomi, administrasjon og statsvitenskap. Boken bør også leses av ledere i interesseorganisasjoner, private virksomheter og offentlig forvaltning, politikere og andre som er interessert i det representative demokratiet og dets leveringsevne. Har litteraturliste og register.

...gsloven gjelder for hele landet, helt eller delvis også for Svalbard ... Raus vs. demokratisk? | DN ... . Selv om det er store forskjeller mellom Oslo og Hemnesberget, så gjelder loven like fullt begge steder. I samarbeid med forskergruppen i konstitusjonelle studier arrangerer forskergruppen Rett, økonomi og forvaltning frokostmøte med professor Henrik Wenander, Lunds universitet. Professor Wenander innleder om temaet "Den offentliga förvaltningens konstitutionella roll i Norden: demokrati, rättssäkerhet och effektivitet under europeisk påverkan". I Norge har vi demokrati og ytringsfrihet. Du kan mene hva du vil, ... Demokrati, effektivitet og debatten om kommunestrukturen ... ... . I Norge har vi demokrati og ytringsfrihet. Du kan mene hva du vil, og du kan fortelle om det i all åpenhet. På den måten kan du være med og påvirke hvordan landet skal styres, i stort og smått. Valg og stemmerett. Frie valg er et viktig kjennetegn på og en forutsetning for demokratiet. Frie valg betyr at alle voksne samfunnsmedlemmer har rett til å delta i valg, og at valgene er hemmelige slik at ingen kan presses til å stemme for noe de ikke selv ønsker. Demokrati, rettsstat og menneskerettigheter. Kommunal organisering: effektivitet, styring og demokrati . ISBN 9788215022789, 2014, Rune Jørgen Sørensen, Terje P. Hagen, m.fl. Kommunal organisering: effektivitet, styring og demokrati. Både kommunene, fylkeskommunene og relasjonene mellom stat og kommuner er stadig i endring. Kommunal organisering er skrevet som en lærebok med vekt på presentasjon av begreper, trekk ved kommunenes organisering og deres beslutninger, og diskusjon av enkle forklaringsmodeller. Demokrati-indeksen (engelsk: Democracy Index) er en indeks rangert av Economist Intelligence Unit som måler graden av demokrati i 167 land. Indeksen er basert på 60 indikatorer i fem forskjellige kategorier: frie og rettferdige valgprosesser, sivile rettigheter, regjeringens funksjonalitet, politisk deltagelse og politisk kultur. Sys­tem som ikke mak­ter å leve­re og vel­ge­re som ikke føler seg inklu­dert og for­stått, bidrar til svek­ket legi­ti­mi­tet for sys­te­me­ne, og også til lave­re opp­slut­ning om valg. Demokrati skaper legitimitet PDF | On Jan 1, 2002, Oddbjørn Bukve and others published Demokrati, effektivitet og debatten om kommunestrukturen | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate prinsipp og verdiar som kan seiast å utgjere den kommunale kjernen: autonomi, demokrati og effektivitet (Sharpe 1970; King & Stoker 1996; Rose 2005). Autonomi gjeld forholdet mellom stat og kommune. Utan eit visst minstemål av autonomi frå staten blir ein kommune berre eit lokalt statsorgan. Lokalt demokrati føreset eit visst mål av autonomi....