Erstatningsberegning E-bok


Erstatningsberegning - Arnt E. Skjefstad pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-07-01
FORFATTER: Arnt E. Skjefstad
ISBN: 9788202474003
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,86

FORKLARING:

«Hell i uhell» - kan man tjene på skaden?Erstatningsreglene hjemler bare erstatning for økonomisk tap, så langt tapet ikke burde vært unngått. Dette tapet skal erstattes fullt ut, samtidig som det er et grunnleggende prinsipp at skadelidte ikke skal tjene på skaden. Vurderingen blir raskt vanskelig: Forsinket levering av produksjonsutstyr til oljeindustrien fører for eksempel ikke bare til forsinket produksjon, men i et stigende marked også til at oljeprodusenten får bedre betalt for oljeressursene enn tilfellet ville vært med rettidig leveranse. Skal denne merinntekten gå til fradrag i erstatningen? Eller kan skadelidte få erstattet en gammel ting med en ny ting, uten at erstatningsutmålingen tar hensyn til at den nye tingen er mer verdt og har lengre levetid?Slike og lignende spørsmål har tradisjonelt vært drøftet i tilknytning til regelen om compensatio lucri cum damno. Her har man tatt som utgangspunkt at fordeler skadelidte får som følge av det ansvarsbetingende forholdet, skal trekkes fra i erstatningen. Denne regelen er også kjernen i emnet for boken, der de tradisjonelle vilkårene for fradrag analyseres.Dessuten analyseres forholdet til beslektede tema innenfor den alminnelige erstatningsrettens utmålingslære, slik at virkeområdet for compensatio-regelen klargjøres. Et viktig mål for analysene er å utvikle nærmere kriterier for fradragsvurderingen slik at rettsanvendelsen kan bli mer forutberegnelig.

...g i omsetningsverdi . 5.3.6 Særskilte regler om fradrag for naturskade på rørledninger med tilknyttet utstyr ... Er det mva på erstatning? | Praktikertjenesten ... . Lov av 16.06.89 nr 70 om naturskadeforsikring § 1, 3.ledd ... Her finner du interne fagnotater fra juridisk avdeling i NPE. Notatene er en veiledning til saksbehandlerne om hvordan vi forstår og praktiserer regelverket innenfor forskjellige temaer. Erstatningsberegning særlig om fradrag for fordeler Arnt E. Skjefstad. Innbundet Bokmål Skip to the end of the images gallery . Skip to the beginning of the images gall ... Lov om skadeserstatning (skadeserstatningsloven) - Lovdata ... . Skjefstad. Innbundet Bokmål Skip to the end of the images gallery . Skip to the beginning of the images gallery . Ta en sniktitt. Bla i boka før du kjøper den. Innbinding: Innbundet ; Antall sider: ... Professor Torsten Iversen analyserer i sin afhandling dansk rets gældende principper for erstatningsberegning i kontraktsforhold særligt vedrørende ikke-opfyldelse af aftaler om køb, leje og entreprise. Spørgsmålet om erstatningens udmåling rummer en lang række vanskelige og uafklarede juridiske ......