En bedre styrt stat? E-bok


En bedre styrt stat? - Tormod Hermansen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-05-12
FORFATTER: Tormod Hermansen
ISBN: 9788245017663
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,75

FORKLARING:

Hvilke krav bør stilles til statlige institusjoner? Kan staten organisere og styre sin virksomhet på en bedre måte enn i dag? I En bedre styrt stat? oppsummerer Tormod Hermansen sine erfaringer og vurderinger etter en lang og variert karriere i statsforvaltningen. Med utgangspunkt i utredningen En bedre organisert stat (NOU 1989:5) gjennomgår han utviklingen som har funnet sted. Hermansen vektlegger effektivitet og legitimitet som førende premisser for statlige virksomheter. Hermansen drøfter dagens departementsstruktur og departementenes styring av underliggende etater, inklusive kommunesektoren, samt departementenes håndtering av sitt eieransvar i både hel- og deleide selskaper. Boken slutter med en drøfting av problemene som følger av mangelfull helhetstenkning og samordning i oppgaveløsingen innenfor statlig sektor, og oppfordrer til at det oppnevnes en forvaltningskommisjon med bredt mandat til å fremme forslag om justeringer i prinsippene for organisering og styring innenfor statlig sektor. Tormod Hermansen har blant annet vært departementsråd i det daværende Kommunal- og arbeidsdepartementet og statssekretær og finansråd i Finansdepartementet. I 1991 overtok Hermansen som sjef for det statlige Televerket, som under hans ledelse gjennomgikk en radikal omstilling fra forvaltningsbedrift til statsaksjeselskap og deretter ble børsnotert som Telenor ASA. Hermansen har senere arbeidet som rådgiver og har både før og etter denne perioden hatt en lang rekke styreverv i små og store virksomheter i både offentlig og privat sektor. «Det hovedspørsmålet jeg har forsøkt å besvare, er hvorvidt staten kan organisere og styre sin virksomhet på en bedre måte. Det har skjedd mye i organisering og styring av den statlige virksomhet i Norge de siste 25 årene. Det er gjennomført mange reformer, noen av mer grunnleggende karakter, knyttet til endringer i de samfunnsmessige styringsregimene, andre av mer teknisk-organisatorisk karakter. Med enkelte få unntak har disse reformene med stor sannsynlighet gitt forbedringer både innenfor de aktuelle sektorene og i statens organisering og styring som helhet.» «Som jeg har pekt på tidligere, er det ikke alltid at nye reformer er svaret på den hovedutfordring staten har når det gjelder dynamisk effektivitet. Det en bør søke etter, er en bedre kombinasjon av kontinuerlige forbedringer der dette er fornuftig, og mer stegvis utformete reformprosesser som nyttiggjør seg innsikt og kunnskap som vinnes i selve prosessene. Store 'Big Bang'-reformer, hvor alt settes på ett kort uten at reformene er prøvd ut gjennom systematisk pilotering, er - slik jeg ser det - en lite heldig reformstrategi.»

... ?, red. Tormod Hermansen - gulebog - Er fragt muligt? Spørg sælger ... AKTUELL BOK: En bedre styrt stat - Dagens Perspektiv ... . Send din adresse til Niels S. og spørg, om du kan få sendt "En bedre styrt". Bedre stat-prisen. Hvem har utmerket seg innen god statlig styring? Direktoratet for forvaltning og økonomistyring kårer hvert år en virksomhet eller et tiltak, som har bidratt til god styring og effektiv ressursbruk i staten. Målet med Bedre stat-prisen er å løfte fram gode eksempler, inspirere og dele erfaringer. BLE DET EN BEDRE ORGANISERT STAT ? Av Tormod Hermansen . HVA ER EN ... En bedre styrt stat? | Tormod Hermansen - Fagbokforlaget.no ... . BLE DET EN BEDRE ORGANISERT STAT ? Av Tormod Hermansen . HVA ER EN GODT ORGANISERT STAT ? •Organisering og styring må sees i sammenheng •Organisering og styring på de enkelte områder •Samordning , helhet og avbalansering på tvers av og mellom områdene Mot en bedre styrt verden? ... Det allmenne formålet med internasjonalt samarbeid er å løse felles problemer bedre enn den enkelte stat kan gjøre på egen hånd. Mange prosesser er styrt av konsensusprinsippet, og det kan derfor være vanskelig å komme til enighet da en mindre gruppe land utnytter konsensusprinsippet til å blokkere vedtak. Det er i vår og verdens interesse at FN er i stand til å takle verdens utfordringer på en effektiv og god måte. FN kan bli bedre. Norge engasjerer seg i reform ... I denne filmen møter du Geir som er politiker og statssekretær i et departement.Geir irriterer seg over folk som sniker i køen og vil at dette skal bli forbudt. Han diskuterer derfor dette med statsråden i sitt departement og de blir enige om at en lov mot køsniking er en god ide.. Byråkratene i departementet får i oppgave å komme med et forslag til hvordan en lov mot køsniking skal ... Forvaltningspolitikken handler om hvordan statsforvaltningen er organisert, herunder forholdet mellom departement og underliggende virksomheter, mellom politikk og fag, og mellom sektoransvar og helhet. Norge skal ha en forvaltningspolitikk som styrker... Sparta (gresk: Σπάρτη) er en by i Hellas.Den var en av de mest kjente polisene i antikkens Hellas, og den mektigste på Peloponnes.Ruinene av den antikke byen ligger i utkanten av den moderne. Spartanerne var trolig etterfølgerne av det folkeslaget som slo seg ned i Lakedaimondalen, om lag 1000 f.Kr.I motsetning til de fleste andre poliser, ekspanderte Sparta til lands, istedenfor å ... Staten Israel ble opprettet i 1948, men dens røtter strekker seg mye lengre tilbake i tid. Ideen om en egen stat for jødene vokste fram i Europa på slutten av 1800-tallet, som en reaksjon på økende antisemittisme og nasjonalisme der. Den jødiske nasjonalismen som drev fram opprettelsen av Israel kalles sionisme. Årene etter 1948 har vært turbulente år for den jødiske staten....