Interessetvist og arbeidskamp E-bok


Interessetvist og arbeidskamp - Christopher Hansteen, Einar Stueland, Sigurd-Øyvind Kambestad, Hans Christian Monsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-03-11
FORFATTER: Christopher Hansteen, Einar Stueland, Sigurd-Øyvind Kambestad, Hans Christian Monsen
ISBN: 9788205461161
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,11

FORKLARING:

Boken er en innføring i kollektiv arbeidsrett, skrevet av fire framstående jurister på fagfeltet. Forfatterne følger en interessetvist om tariffavtale fra oppsigelse av avtalen, gjennom forhandlinger, plassoppsigelse, mekling, tvungen mekling, plassfratredelse, streik eller lockout, avstemminger og fram til ny avtale. Historien og rettspraksis blir beskrevet på en pedagogisk og grundig måte og som gir leseren gjenkjennelighet og bred innsikt.Interessetvist og arbeidskamp viser de mulighetene som ligger i lov- og avtaleverk, avdekker gråsoner og synliggjør begrensninger. Forfatterne sammenholder norsk og internasjonalt regelverk på området og viser viktige utviklingstrekk. Boka må leses av alle som reiser tvistesaker og forhandler.

...streike eller anvende andre virkemidler i en arbeidskamp ... Interessetvist og arbeidskamp av Christopher Hansteen ... ... .. Fredsplikten er regulert i arbeidstvistloven, tjenestetvistloven og hovedavtalene.Lovverket forbyr bruk av arbeidskamp for å løse rettstvister.Slike tvister skal løses gjennom forhandling eller om nødvendig i arbeidsretten. Interessetvist og arbeidskamp Christopher Hansteen , Sigurd-Øyvind Kambestad , Hans Christian Monsen , Einar Stueland Boken er en innføring i kollektiv arbeidsrett, skrevet av fire framstående jurister på fagfeltet. www.gyldendal.no Kjøp Interessetvist og arbeidskamp f ... interessetvist - Store norske leksikon ... . www.gyldendal.no Kjøp Interessetvist og arbeidskamp fra Norske serier Boken er en innføring i kollektiv arbeidsrett, skrevet av fire framstående jurister på fagfeltet. Forfatterne følger en interessetvist om tariffavtale fra oppsigelse av avtalen, gjennom forhandlinger, plassoppsigelse, mekling, tvungen mekling, plassfratredelse, streik eller lockout, avstemminger og fram til ny avtale. Christopher Hansteen, Sigurd-Øyvind Kambestad, Hans Christian Monsen og Einar Stueland Legg i ønskeliste Postadresse: 0055 Oslo | Besøksadresse: Akersgata 47/49 | Telefon: + 47 21 61 65 00 Organisasjonsnummer: 948 061 937 Annen arbeidskamp er ikke definert i loven, men er en restkategori. For eksempel kan «gå-sakte-aksjoner» som ikke er hjemlet i tariffavtalene, overtidsnektelse og nektelse av å utføre visse arbeidsoppgaver være «annen arbeidskamp» dersom dette gjennomføres for å påvirke innholdet i en tariffavtale som det forhandles om mellom partene. Interessetvist og arbeidskamp Christopher Hansteen ; Einar Stueland ; Sigurd-Øyvind Kambestad ; Hans Christian Monsen Boken er en innføring i kollektiv arbeidsrett, skrevet av fire framstående jurister på fagfeltet. Se særlig ARD 1930.115 og ARD 1933.82, og dessuten ARD 1940.8. Sigurd-Øyvind Kambestad har stilt spørsmål ved om det er «rettskildemessig dekning for en slik begrensning i adgangen til å gjennomføre sympatiaksjoner», jfr. S. Kambestad i C. Hansteen mfl., Interessetvist og arbeidskamp, Oslo 2015, s. 229. Dersom partene i en interessetvist ønsker at konflikten skal bli løst ved avgjørelse fra Rikslønnsnemnda, kalles dette frivillig lønnsnemnd. Fra den første lønnsnemndloven ble vedtatt i 1952 er det gjennomført ca 70 frivillige lønnsnemnder i kommunal, ... Organisasjonsfrihet og retten til arbeidskamp....