Profesjonsrettet pedagogikk 8-13 E-bok


Profesjonsrettet pedagogikk 8-13 - Roar Engh pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-08-28
FORFATTER: Roar Engh
ISBN: 9788202419271
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,47

FORKLARING:

Nye rammeplaner for den praktisk-pedagogiske utdanningen fordrer nye pedagogiske kunnskaper og ferdigheter. Et hovedkrav er at pedagogikken må profesjonsrettes og at teori og praksisdelene i opplæringen skal danne en meningsfylt helhet der delene forsterker og utdyper hverandre. Denne boken er skrevet for lærerstudenter som skal få en utdanning tilpasset 8.-13. trinn i grunnskolen og i videregående skole. Boken retter oppmerksomheten både mot lærerens yrkesutøvelse, og mot elevenes motivasjon og læring. Fokus er derfor på hvordan pedagogikken kan profesjonsrettes for å få fram gode lærere for disse årstrinnene, lærere som underviser på en faglig engasjert måte og som organiserer meningsfylt og aktivt deltakende læring. I kapitlene presenteres praksiseksempler som er relevant for trinnene som utdanningen kvalifiserer for. Kapitlene i boken rammes inn av det nyeste rammeverket for lærerutdanningene for ungdomstrinnet og videregående opplæring. Profesjonsrettet pedagogikk 8-13 henvender seg til lærere, lærerstudenter, lærerutdannere og forskere og andre som er interessert i å lære om profesjonsrettet pedagogikk.

... planlegge og tilrettelegge undervisning for elever på 8 ... Profesjonsrettet pedagogikk - Høgskulen på Vestlandet ... . - 13. trinn. Utdanningen gir innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger, og gir deg bred kunnskap om yrkesfagene. Ansatte ved Læringsmiljøsenteret skriver mange forskningsartikler, rapporter og bøker/bokkapitler. Her er en oversikt over publikasjoner og formidlingsarbeidet i 2014. utdanning for yrkesfag for trinn 8 - 13 som er profesjonsrettet, forsknings- og erfaringsbasert og av høy faglig kvalitet. Det skal være helhet og sammenheng mellom yrkesfag, pe ... Profesjonsrettet pedagogikk 8-13 | May Britt Postholm ... ... . Det skal være helhet og sammenheng mellom yrkesfag, pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis. Utdanningen må imøtekomme samfunnets og skolens behov og skal Profesjonsrettet pedagogikk 8-13. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (23 sider). Forskningsmetodologi *Postholm, May Britt og Dag Ingvar Jacobsen (2011). Læreren med forskerblikk. Innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter. Høgskoleforlaget. Kap 6 og 7. (38 sider) Praktisk-pedagogisk utdanning skal kvalifisere for undervisning i yrkesfag for trinn 8.-13. Utdanningen er profesjonsrettet, forsknings- og erfaringsbasert der det vektlegges helhet og sammenheng mellom yrkesfag, pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis, og skal imøtekomme samfunnets og skolens behov....