Barnefordelingstvister E-bok


Barnefordelingstvister - Gunn-Mari Kjølberg, Sigrid Redse Johansen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-13
FORFATTER: Gunn-Mari Kjølberg, Sigrid Redse Johansen
ISBN: 9788245002461
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,29

FORKLARING:

Boken er en praktisk rettet fremstilling av utvalgte barnerettslige emner. Den tar for seg prosessen og de rettslige problemstillingene som er knyttet til barnefordelingstvister. Videre behandles begrepene foreldreansvar, fast bosted (daglig omsorg) og samvær. Boken omtaler også lovgivers vurderinger av spørsmålet om delt bosted (omsorg). Med lovendringen fra 1. april 2004 ble saksbehandlingsreglene i barnefordelingssaker gjenstand for omfattende revisjon. Denne boken inneholder en gjennomgang av reglene og nyere rettspraksis på området. Boken passer for praktiserende jurister, advokater, dommere og andre som til daglig arbeider med disse spørsmålene, for eksempel ansatte ved familievernkontorene. Boken omfatter også sentrale deler av det som er læringskrav i valgfag barnerett blant annet ved Universitetet i Oslo. Gunn-Mari Kjølberg er advokat og jobber i Kindem & Co i Oslo. Barnefordelingssaker utgjør en stor del av hennes portefølje. Sigrid Redse Johansen er advokat og har tidligere jobbet som advokat i Kindem & Co. i Oslo. Hun er nå tilsatt ved Forsvarets stabsskole i Oslo.

...lendningssak. Barnefordelingstvister: håndbok i barnerettslige emner, Oslo 2006 s ... Hvordan går du frem ved separasjon og skilsmisse ... ... . 28-59 og s. 93-139. Se også tabell over bestemmelsesretten til den som har foreldreansvaret, den som har barnet boende fast hos seg og den som er sammen med barnet i Ot.prp. nr. 56 (1996-1997) s. 56. BARNETS RETTIGHETER PÅ BARNETS PREMISSER - utfordringer i møtet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett Av Karl Harald Søvig En utredning gjort på oppdrag fra Barne- og Kjølberg,Gunn-Mari og Sigrid Redse Johansen: Barnefordelingstvister. Håndbok i barnerettslige emner. Fagbokforlaget 2006. Koch, Katrin: Når mor og ... Barnevernsadvokat | Advokatfirmaet Sylte ... . Håndbok i barnerettslige emner. Fagbokforlaget 2006. Koch, Katrin: Når mor og far møtes i retten - barnefordeling og samvær, NOVA Rapport 13/2000. En undersøkelse av praksis, som går utoover læringskravene. Lindboe, Knut: Barnevernloven. Barnefordelingstvister - foreldreansvar og samvær 22/01/08 I artikkelen " Hvor skal barna bo etter et samlivsbrudd? " har jeg gitt en kort redegjørelse for de viktigste rettslige forholdene angående barnas faste bosted etter et samlivsbrudd. Barnefordelingstvister. Sigrid Redse Johansen og Gunn-Mari Kjølberg. Legg i ønskeliste. Jus og militærmakt. Sigrid Redse Johansen og Jacob Thomas Staib. Legg i ønskeliste. Postadresse: 0055 Oslo | Besøksadresse: Akersgata 47/49 | Telefon: + 47 21 61 65 00 Organisasjonsnummer: 948 061 937 Begrepet barnefordelingstvister er mindre heldig ved at det indikerer at barn er en tvistegjenstand på lik linje med bruktbiler og patentrettigheter. På den annen side gir det et forståelig stikkord for saken hovedtema, og gir en samlebetegnelse for ulike tvistetema (foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær) som helt eller delvis behandles i samme sak. Godkjent advokatmekler. Samarbeidsadvokat til flere organisasjoner. Prosedyre. Prosederer barnevernsaker både for offentlig og privat part. Forfatter av boken Barnefordelingstvister. Fagbokforlaget 2006 Universitetsforlaget, Oslo 2006. 329 s. Jacobsen, Kirsti Lothe: Ibsen i retten - retten i Ibsen. Ibsen med juridiske briller. Det Juridiske Fakultets Skriftserie Nr. 111, Universitetet i Bergen 2006. 32 s.Kjølberg, Gunn-Mari og Sigrid Redse Johansen: Barnefordelingstvister. Håndbok i barnerettslige emner. Fagbokforlaget, Bergen 2006. 265 s. Kjølberg,Gunn-Mari og Sigrid Redse Johansen: Barnefordelingstvister. Håndbok i barnerettslige emner. Fagbokforlaget 2006. Koch, Katrin: Når mor og far møtes i retten - barnefordeling og samvær, NOVA Rapport 13/2000. En undersøkelse av praksis, som går utoover læringskravene. Lindboe, Knut: Barnevernloven. Begrepsbruk og terminologi i barnefordelingstvister Publisert 5. oktober 2017. Ved et samlivsbrudd eller en skilsmisse, hvor partene har felles barn, dukker spørsmålet hvem som skal ha foreldreansvaret, hvor barna skal bo, og hvem barna skal tilbringe tid med, opp. Vår erfaring er at dette er et svært betent tema for de aller fleste foreldre....