Konkurransepolitikk E-bok


Konkurransepolitikk - Erling J. Hjelmeng, Lars Sørgard pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-05-14
FORFATTER: Erling J. Hjelmeng, Lars Sørgard
ISBN: 9788245015829
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,88

FORKLARING:

Sentralt i denne boken er samspillet mellom jus og økonomi i utformingen av konkurransepolitiske regler, og det faglige grunnlaget for inngrep i enkeltsaker. Boken gir en introduksjon til den økonomiske analysen og det juridiske rammeverket i konkurranseretten. Hovedfokuset er samspillet mellom jus og økonomi, og formålet er å øke forståelsen av de konkurransepolitiske reglene, samt forklare den konkurranserettslige analysen med sikte på anvendelse i enkeltsaker. Metoder for å avdekke markedsmakt, definere relevant marked og gjennomføre konkurranseanalyser drøftes, og metodene anvendes innenfor de tre hovedpilarene i konkurranseretten: misbruk av dominans, konkurransebegrensende samarbeid, og fusjoner og oppkjøp. Erling J. Hjelmeng er professor ved Universitetet i Oslo, og professor II ved Norges Handelshøyskole. Lars Sørgard er professor ved Norges Handelshøyskole.

...ser. Dette målet er nedfelt i formålsparagrafen i konkurranseloven ... Institutt for samfunnsøkonomi | BI ... . I formålsparagrafen ligger altså en implisitt antagelse om at konkurranse bidrar til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Konkurransepolitikk Bli varslet. 20.02.2020. Lovise Engene Innlegg: Kommunen kan gjøre noe med lokalt dagligvaremonopol Ingen er tjent med at en dagligvarekjede dominerer lokalt, som på Fornebulandet. Kommuner kan vektlegge konkurranse i planprosessene og med det åpne for nye aktører. Innlegg. 28.01.2020. Bård ... Mål og innhald. Føremålet med ku ... konkurranse - økonomi - Store norske leksikon ... . Innlegg. 28.01.2020. Bård ... Mål og innhald. Føremålet med kurset er å gi studentene ei generell innføring i næringsøkonomisk teori og konkurransepolitikk. Kurset tek for seg grunnleggjande monopolteori og teori for konkurranse i marknader med få aktørar ¿oligopolmarknader. Konkurransepolitikk Den offentlige konkurransepolitikken (trustkontrollen) tar sikte på å bekjempe misbruk ved truster, karteller og lignende konkurranseregulerende ordninger. Den første egentlige trustkontroll kom i stand i USA på slutten av 1800-tallet, der man gjennom lovforbud mot konkurranseinnskrenkninger søkte å stanse trustbevegelsen og opprettholde fri konkurranse. Erling J. Hjelmeng og Lars Sørgard: Konkurransepolitikk - Rettslig og økonomisk analyse. Fagbokforlaget, Bergen 2014, 740 sider + registre. Konkurransepolitikk omfatter ulike politikkvirkemidler som tar sikte på å regulere, ofte fremme, konkurransen i markedene. «Konkurransepolitikk» i meierisektoren? Konkurransen på melk og meierivarer er svak. Den styrkes neppe dersom landbruksbyråkratiet skal ivareta den. 1 min Publisert: 20.02.17 — 19.45 Oppdatert: 3 år siden. Både Q-meieriene og ... Konkurranse betegner i økonomisk forstand sameksistensen mellom bedrifter eller andre tilbydere i et marked hvor det er en begrenset etterspørsel eller begrensede vekstmuligheter.Med en rimelig fri markedsform med konkurranseutsatt marked, vil bed...