Velferd E-bok


Velferd - Knut Halvorsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-03-21
FORFATTER: Knut Halvorsen
ISBN: 9788202443450
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,17

FORKLARING:

Velferd er et kjernebegrep i sosialpolitikken. Likevel er det overraskende hvor liten interesse det har vært for å begrepsfeste termen og dens mange dimensjoner. Knut Halvorsen tar i denne boka for seg velferdsbegrepet og viser hvordan det har blitt anvendt både i moderne tid og langt tilbake i historien. Forfatteren redegjør for en mer presis definisjon av velferdsbegrepet, drøfter bredt ulike mål på velferd og hvilke føringer dette bør ha for sosialpolitikken. Hvilke verdier realiseres i et samfunn som kalles et velferdssamfunn? Er det markedet, staten eller sivilsamfunnet som er best egnet til å fremme velferd? Er økonomisk vekst og «arbeid for alle» forenlig med realiseringen av velferdssamfunn i vestlige land? Hvilke berøringsflater er det mellom velferd, det gode liv og lykke? Boka er aktuell for studenter i sosial- og velferdsfag, samt sosiologi og andre samfunnsfag hvor kunnskap om velferdssamfunnet og sosialpolitikken står sentralt.

...orgeres sikkerhet, yter dem en rekke grunnleggende goder som for eksempel støtte til utdannelse, trygder ved sykdom eller fattigdom og pensjon ... Synonym til velferd på norsk bokmål ... .Hvor omfattende velferdsstaten er, varierer fra stat til stat men de fleste industrialiserte land kan sies å være velferdsstater i en eller annen form. Velferd er landets eneste uavhengige medium på velferdsfeltet Velferd ble først utgitt i 1912 (da under navnet Sykeforsikringsbladet) og feiret 100-årsjubileum i 2012. Velferd skal bidra til en kritisk, fri og uavhengig debatt om norsk og internasjonal velferdspolitikk. Viktige målgrupper er ansatte og bruk ... Velferd - Definisjon av velferd fra Free Online Dictionary ... . Velferd skal bidra til en kritisk, fri og uavhengig debatt om norsk og internasjonal velferdspolitikk. Viktige målgrupper er ansatte og brukere av det offentlige velferds- og helseapparatet, frivillige organisasjoner ... Definisjon av velferd i Online Dictionary. Betydningen av velferd. Norsk oversettelse av velferd. Oversettelser av velferd. velferd synonymer, velferd antonymer. Informasjon om velferd i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin entall/singular trygge livsvilkår med hensyn til sosiale goder trygge egen velferd en regjering med velferd som viktigste prioritet Velferd er en metode å rangere levestandard for et samfunn, hvor levestandard defineres som den samlede nytte av varer og tjenester som vi forbruker.. Med andre ord er det flere faktorer som kommer inn i bildet når man skal rangere velferd. Forskningsgruppe Velferd jobber med forskning og utvikling både i Norge og internasjonalt, i høy-, mellom- og lavinntektsland. Vi har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk i akademia, offentlige aktører, helseforetak, industri, bruker- og interesseorganisasjoner, multilaterale organisasjoner og kliniske miljøer. Det Norske Akade...