Veiledning av nye lærere E-bok


Veiledning av nye lærere -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-01-03
FORFATTER:
ISBN: 9788215028873
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,31

FORKLARING:

Forståelse for at nye lærere trenger en form for støtte øker, og i Norge har dette nedfelt seg i både faglitteratur og styringsdokumenter. Til nå har nasjonal og internasjonal forskning særlig rettet oppmerksomheten mot det å være nyutdannet, og det har vært mindre fokus på dem som skal veilede de nye lærerne. Hva må de kunne? Veiledning av nye lærere fokuserer på den viktige rollen veilederen har. I boken presenterer forfatterne forskningsbasert kunnskap om det å være veileder, og de har trukket veksler på egne og andres erfaringer og forskning innenfor feltet. Det er mye å lære ved å se til andre land, men vi må også lære av egne erfaringer og forskning gjort i Norge og finne vår egen vei som passer i den norske virkeligheten. Boken inneholder en blanding av nasjonale og internasjonale stemmer, som både utfyller og til dels utfordrer hverandre. Boken er en nødvendig lesing for nye lærere, for lærerutdannere og studenter i de mange veiledningsstudiene rundt om i Norge, for rektorer og inspektører, og ikke minst for skoleeiere som har ansvaret for at nye lærere skal få veiledning av kvalifiserte veiledere. I denne nye utgaven er flere av kapitlene bearbeidet i samsvar med utviklingen som har skjedd på veiledningsfeltet siden første utgave av boken kom ut i 2010. I tillegg er nye referanser satt inn og gamle er oppdatert.

...om veiledning av nyutdannede lærere. HIO-rapport 2001 nr ... Så viktig er gode veiledere for nye lærere - Institutt for ... ... . 10. Larsen, A.S (2008). I.T Løkengard Hoel, B. Hansen, P. Jakhelln & Østrem (red.) Det store spranget. Ny som lærer i skole og barnehage. Trondheim: Tapir Akademisk forlag Tetzlaff, J. & Wagstaff, I. (1999) Mentoring New Teachers i Teaching and Change, 6 (5): 284-292 - Klar veiledning preget av råd og tydelige tilbakemeldinger kan være hensiktsmessig for nye lærere, sier forskeren. Lager nasjonale rammer for nyutdannede lærere I februa ... Tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere ... . Lager nasjonale rammer for nyutdannede lærere I februar i år vedtok Stortinget at regjeringen sammen med partene skal utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere. Veiledning av nye lærere. Nasjonale og internasjonale perspektiver. Dette er 2. utgave. I denne Nye utgaven er flere av kapitlene bearbeidet I samsvar med utviklingen som har skjedd på veiledningsfeltet siden første utgave av boken kom ut I 2010. Veiledning av nyutdannede - hvordan kan det gjøres? (PDF) I forbindelse med de nasjonale rammene som er utarbeidet for arbeidet med veiledning av nyutdannede, har Utdanningsdirektoratet nå gitt ut en skriftlig veileder på hvordan veiledning av nyutdannede kan gjennomføres i kommunene. Veiledning av nye lærere - aktører og perspektiver. Spesiell tilrettelegging for nyutdannede Det er dokumentert at læreren er den viktigste enkeltfaktoren i skolen når det gjelder elevenes ... Veiledning av nytilsatte og nyutdannede lærere er en viktig oppgave. 60 millioner er avsatt til formålet. Foto (illustrasjon): Ole Walter Jacobsen. Regjeringen har bevilget 60 millioner kroner til veiledning av nytilsatte i grunnskolen. Om dette er noe din skole vurderer, bør du lese dette. Emnet gir fordypning i veiledning av lærerstudenter i praksis og av nye lærere i skolen. Praksis i lærerutdanning skal være veiledet, og dette emnet gir teoretisk og praktisk innsikt i veiledningskvalitet i møte med lærerstudenter. Dette emnet skal også styrke deltakernes bevissthet om læreres overgang fra utdanning til yrke. Last ned Faktaark 5/2017: Evaluering av veiledningsordningen for nyutdannede lærere og barnehagelærere . Om veiledningsordningen. I henhold til kvalitetsavtalen som er inngått mellom KS, kommunesektorens organisasjon, og Kunnskapsdepartementet (KD), er det et mål at alle nytilsatte nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring skal få tilbud om veiledning. Trodde du at en lærer var en lærer? Veiledning av studenter og kolleger gjør at det åpner seg nye karrièremuligheter for mange lærere. Mentor og veiledningsspesialist er to av de nye titlene. Kort om emnet. Emnet omhandler veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere. Det legges vekt på utfordringer knyttet til overgangen fra å være lærerstudent til å være en utøvende lærer og på veiledning som bidrar til profesjonskvalifisering i utdanning og arbeidsliv. Veiledning av nyutdannede og nyansatte lærere i barnehager og skoler bidrar til å skape god overgang mellom utdanningsløp og yrkeslivet. Nå kommer anbefalinger om hvordan den bør gjennomføres. KS har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og andre organisasjoner for eiere, arbeidstakere og arbeidsgivere utarbeidet prinsipper og forpliktelser for veiledning av nytilsatte lærere i ... Hva er god veiledning? Veiledning er avgjørende for at nye lærere skal lykkes i arbeidet sitt som lærere. Begrepet evidensbasert brukes om praksis der utøvelsen er basert på den beste tilgjengelige forskningen. Forskningsbasert kunnskap om veiledning er viktig for å kunne se kritisk på egen veiledning og på andres meninger om hvordan veiledning bør utføres. Veiledning av nyutdannede lærere I Ny som lærer i Trøndelag samarbeider lærerutdanningene i Trondheim, Fylkesmannen i Trøndelag, KS, Utdanningsforbundet og skole- og barnehageeiere i Trøndelag om å legge til rette for en god inngang til læreryrket for fylkets nyutdannede lærere....