Refleksiv analyse E-bok


Refleksiv analyse - Lester Embree pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-02-12
FORFATTER: Lester Embree
ISBN: 9788232100842
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,19

FORKLARING:

Kva er refleksjon? Vi tek eit steg til side og ser på vår eiga verksemd: Korleis tenkjer, vurderer og handlar vi? Svaret vi får når vi spør på denne måten, er utgangspunktet for den fenomenologiske tilnærminga som Lester Embree kallar for refleksiv analyse. Dette er ei tilnærming som inkluderer ulike måtar å observere og analysere objekt og hendingar på slik at vi skjøner meir. Viktige tema som forfattaren tek føre seg i denne refleksive analysen er det å oppleve, tenkje, verdsetje og ville. Boka inneheld mange figurar og diagram som oppsummerer nøkkelomgrep og hjelper lesaren til sjølv å prøve seg i refleksiv analyse. Bak i kvart kapittel er det òg øvingar slik at lesarenlettare kan lære seg denne grunnleggjande fenomenologiske tilnærminga. Alle som ønskjer ei første innføring i fenomenologi, vil ha stor nytte av denne boka. I tillegg er boka særs aktuell for studentar som tek filosofi- og metode-kurs ved høgskule og universitet der fenomenologisk tilnærming står sentralt. Lester Embree er ein aktiv internasjonal fenomenolog og har sidan 1990 vore knytt til Florida Atlantic University i USA.

...yssord for Refleksiv, i både bokmål og nynorsk ... Kvalitative metoder i medisinsk forskning - forutsetninger ... ... . Ved kvalitative studier er nærhet til feltet en viktig forutsetning, samtidig som det er nødvendig med en refleksiv holdning hos forskeren for å kunne gi de empiriske dataene en analytisk fortolkning. ... Fortolkning og analyse . 9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk. I yrkessammenheng er refleksjon en viktig del av observasjonene vi gjør. Når du som yrkesutøver observerer en situasj ... refleksiv - Store norske leksikon ... . Når du som yrkesutøver observerer en situasjon på arbeidsplassen der du jobber, er det refleksjonen rundt det du har opplevd, som får deg til å tenke over situasjonen på forskjellige måter. Refleksivitet er et sociologisk begreb, der bruges til at beskrive en tendens hos det moderne menneske, som er opstået i forlængelse af den kulturelle frisættelse. Begrebet bruges bl.a. af Thomas Ziehe og Anthony Giddens.. Refleksivitet, der i sin oprindelse betyder noget med genspejling, hentydes der til, at noget spejler sig i noget andet -eller at forskellige fænomener på en eller ... 121 Kapittel 8 Kvalitativ analyse ... En refleksiv lesning av forskning betyr at man utvikler forståelse for hvordan forskeren «virker» eller «setter spor» i sin egen forskning....