Forbrukerkjøpsloven E-bok


Forbrukerkjøpsloven - Anne Bang Lyngdal, Svein Børre Lyngdal pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-08-10
FORFATTER: Anne Bang Lyngdal, Svein Børre Lyngdal
ISBN: 9788245023183
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,19

FORKLARING:

Denne pakken inneholder Forbrukerkjøpsloven og Forbrukerkjøpsloven - oppgavesamling. Hovedboken omhandler forbrukerkjøpsloven. Den er skrevet for jurister og rettsforskere som arbeider med forbrukerrettslige spørsmål. For å gi innsikt i de sentrale prinsippene som forbrukerkjøpsloven bygger på, belyses bestemmelsene ut fra aktuelle forarbeider, dommer fra Høyesterett og rikholdig praksis fra Forbrukertvistutvalget. Boken har språklig enkle tekster, mange eksempler, henvisninger til forarbeider, aktuelle høyesterettsdommer og rikholdig med praksis fra Forbrukertvistutvalget. Oppgavesamlingen inneholder oppgaver med svar relatert til ulike problemstillinger i forbrukerkjøpsloven og er velegnet til undervisningsformål på høgskole- og universitetsnivå. Den inneholder øvingsoppgaver med fasit, en kort innføring i juridisk metode og større arbeidsoppgaver med løsningsveiledninger. Oppgavesamlingen er knyttet til boken Forbrukerkjøpsloven av Lyngdal og Lyngdal, men kan også brukes separat. Anne Bang Lyngdal er ansatt som instituttleder ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Svein Børre Lyngdal er ansatt i undervisnings- og forskerstilling i jus ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

... for kjøp.Et forbrukerkjøp sies normalt å foreligge når en forbruker kjøper en ting av en selger som (selv gjennom sin representant) opptrer i næringsvirksomhet ... Reklamasjonsfrister i kjøp- og forbrukerkjøpsloven ... . (Se forbrukerkjøpsloven § 1 annet ledd.)Denne alminnelige forbrukerkjøpsdefinisjonen stiller med andre ord krav både til selger- og kjøpersiden i transaksjonen: Kjøper må være en forbruker. Forbrukerkjøpsloven § 17 - Ting solgt «som den er». Auksjonssalg. Kjøper du brukt, tar du en risiko, men du behøver ikke godta hva som helst. Tingen har en mangel hvis den er i vesentlig dårligere enn antatt, (1) ... Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) - Lovdata ... . Auksjonssalg. Kjøper du brukt, tar du en risiko, men du behøver ikke godta hva som helst. Tingen har en mangel hvis den er i vesentlig dårligere enn antatt, (1) a. Til toppen Tidspunktet for mangelen. Forbrukerkjøpsloven Om varen har feil eller mangler har du klagerett etter kjøpsloven. Vilkårene for klageretten er at du legger frem klagen innen rimelig tid etter du har oppdaget feilen/mangelen. Etter forbrukerkjøpsloven kan du for eksempel kreve prisavslag, utbetring, erstatning eller heving av kjøpet om mangelen er vesentlig. Den nye forbrukerkjøpsloven viderefører i stor grad tidligere regler på området. Loven innebærer imidlertid på mange punkter et styrket forbrukervern.; Forbrukerkjøpsloven er et ledd i regjeringens arbeid for et enklere regelverk.Reglene om forbrukerkjøp står nå samlet i en egen lov, mens de tidligere var en del av kjøpsloven. Vi får stadig henvendelser fra forbrukere som ønsker å vite hvilke rettigheter forbrukerkjøpsloven gir dem ved kjøp av bil. Her vil vi fortelle deg hvilke rettigheter forbrukerkjøpsloven gir deg ved kjøp av bil.Kontakt oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du har spørsmål. Tips: Forbrukerkjøpsloven finner du på lovdata ved å følge denne lenken . Hvis du opplever du at tingen du har kjøpt ikke er i kontraktsmessig stand, foreligger det mest sannsynlig en mangel. Det kan være snakk om mangler i varierende grad; ... Forbrukerkjøpsloven. Lov 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) Lov | Dato: 18.12.2007 | Justis- og beredskapsdepartementet. Loven gjelder forbrukerkjøp, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov. Med forbrukerkjøp menes salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet. Forbrukerkjøpsloven gjelder ikke ved kjøp mellom to privatpersoner. Da trer kjøpsloven i kraft. Profesjonell mellommann. Når en privatperson som skal selge noe til en annen privatperson, bruker en profesjonell mellommann, kommer også forbrukerkjøpsloven inn i bildet. Opplysningsplikt . Angrerettloven pålegger den næringsdrivende å gi forbrukeren utfyllende opplysninger før en avtale blir inngått. I tillegg stilles det krav om at forbrukeren skal få en avtalebekreftelse hvor alle opplysningene er listet opp, og et angreskjema.Brudd på enkelte av bestemmelsene vil kunne føre til at angrefristen utvides opp til 12 måneder, eller at forbrukeren ikke ... Reklamasjonsregler for forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. Dersom det er tale om et forbrukerkjøp, altså at selger opptrer i næring og kjøper opptrer i egenskap av å være forbruker, er det egne reklamasjonsregler. For det første er det en regel som sier at du må reklamere innen rimelig tid etter du oppdaget mangelen. Forbrukerkjøpsloven, lov 21. juni 2002 nr. 34, regulerer én bestemt form for kjøp, de såkalte forbrukerkjøpene. Med dette menes salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet, se forbrukerkjøpsloven § 1 annet ledd. Kjøp med andre partskonstellasjoner enn dette, reguleres av kjøpsloven.Forbrukerkjøpsloven er preseptorisk ... Dersom du kjøper en vare fra en privatperson istedenfor en næringsdrivende, er det kjøpsloven som gjelder - og ikke forbrukerkjøpsloven. Dine rettigheter er ganske like, det samme gjelder klagegangen, enten du har handlet i butikk el...