Læring fra kriser E-bok


Læring fra kriser - Bjørn Skogstad Aamo pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-10-12
FORFATTER: Bjørn Skogstad Aamo
ISBN: 9788245021264
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,78

FORKLARING:

Europa preges fortsatt av stagnasjon og massearbeidsledighet etter den internasjonale finanskrisen. Læring fra kriser tar for seg hvordan lærdommene fra den norske bankkrisen i 1991-93 bidro til at Norge kom bedre fra den internasjonale krisen enn andre land. Bankene hadde forbedret sin kredittpraksis og var mer solide. Myndighetenes overvåking og virkemidler fungerte godt. Det er gått 25 år siden den norske bankkrisen. Det er viktig å ta vare på lærdommene. Nye forstyrrelser i internasjonal økonomi og finansmarked kan lett ramme norske banker og Norge. Høye boligpriser og stor husholdningsgjeld gir risiko også for en hjemmelaget krise. Boken forteller i tillegg om utviklingen av Kredittilsynet etter en vanskelig start i 1986. Det var utfordringer også i forsikring og på verdipapirmarkedet. Med et bredt ansvar for finansmarkedet ble det skifte av navn til Finanstilsynet i 2009. Solide og ansvarlige banker og et velfungerende finansmarked er viktige for økonomi og samfunn. Et sterkt og aktivt finanstilsyn er et sentralt virkemiddel i denne sammenheng. Bjørn Skogstad Aamo (cand.oecon.) var fra 1993 til 2011 direktør for Kredittilsynet, som i 2009 skiftet navn til Finanstilsynet. Han var statssekretær i Finansdepartementet i periodene 1973-1979 og 1986-1989 og stabsleder ved Statsministerens kontor i årene 1990-1993. Skogstad Aamo har også hatt lederstillinger i EFTA og i Distriktenes Utbyggingsfond og vært professor II ved Universitetet i Agder.

...hendelsene 22. juli 2011 har man innhentet mye læring og erfaring om hva som ... Krisehjelp, psykisk - NHI.no ... ... inkludert kunnskap fra brukerstudier, kliniske erfaringer Kjøp Læring fra kriser fra Tanum Europa preges fortsatt av stagnasjon og massearbeidsledighet etter den internasjonale finanskrisen. Læring fra kriser tar for seg hvordan lærdommene fra den norske bankkrisen i 1991-93 bidro til at Norge kom bedre fra den internasjonale krisen enn andre land. Fylkesnes understreker at erfaringer fra kriser andre land kan gi en innsikt ... Læring fra kriser | Bjørn Skogstad Aamo | 9788245021264 ... ... . Fylkesnes understreker at erfaringer fra kriser andre land kan gi en innsikt i vanskeligheter som kan oppstå for barn. - Det er vanskelig for barn å ta til seg læring etter kriser, det vet vi ... Ledelse ved kriser: en praktisk veileder . ISBN 9788205351820, 2007, Lars Weisæth, Ragnar Kjeserud, Tore Hana . Fra 100,-Kjøp Selg. Krakk og kriser i historisk ... Læring fra kriser . ISBN 9788245021264, 2016, Bjørn Skogstad Aamo . Fra 150,-Kjøp Selg. Klima, uår og kriser i ... Kjøp Læring fra kriser fra Norske serier Europa preges fortsatt av stagnasjon og massearbeidsledighet etter den internasjonale finanskrisen. Læring fra kriser tar for seg hvordan lærdommene fra den norske bankkrisen i 1991-93 bidro til at Norge kom bedre fra den internasjonale krisen enn andre land. Det er ikke alle kriser det er mulig å komme over, men med god hjelp kan man begrense senplagene. Hjelpen kan være profesjonell, det vil si fra leger, psykologer eller andre helsearbeidere. Men i mange, kanskje de fleste sammenhenger, kan hjelpen like gjerne komme fra ikke-faglig hold. Problembasert læring antas å ha sitt opphav fra medisinstudiet ved McMaster Universitet i Hamilton på 1960-tallet. Undervisningsmetoden ble utviklet på bakgrunn av at medisinstudenter de første årene av studiet ble introdusert for fagstoff som ikke ble fremlagt anvendbar for den selve jobben som lege i praksis. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) skal bidra til økt kvalitet på lærings- og mestrings-tjenester gjennom forsking, utvikling, kommunikasjon og formidling Det finnes ingen oppskrift på hvordan kriser skal mestres. Til tross for at vi mennesker reagerer følelsesmessig forbausende likt og ut fra at felles mønster når vi blir stilt overfor plutselige påkjenninger, er vi alle ulike ut fra vår forhistorie, erfaringer, kunnskaper og alder. Etter kriser eller uønskede hendelser reflekterer vi over hva som har gått bra, ... Vi kan ikke tillate oss å vente på neste krise før vi lærer noe nytt, men bør se på summen av læring fra tidligere hendelser og se på de grunnleggende og overførbare faktorene. Kriser krever at tiltak skal settes i verk raskt. I krisesituasjoner kreves det en ekstraordinær handlekraft fra ledelsen, og tiltakene vil variere alt avhengig av hvor liten eller stor krisen er. Det faktum at "kriser" kan være så mange ulike ting gjør at den enkelte krise må vurderes ut fra seg selv og leder må utøve situasjonsbetinget ledelse. - Hvordan bruke læring fra krisen til fremme innovasjon og produktivitetsforbedringer. Delta på webinaret og hør Hans Morten Skivik fra AFF og Eirik Sjåholm Knudsen fra NHH snakke kriser og innovasjon. Læring Ansvar og roller Skole og fagopplæring. ... Funn fra tilsyn Tilskudd. Tilskudd - oversikt Tilskuddssatser ... Du er her: Forside; Læring og trivsel; Støttemateriell til rammeplanen; Kriser og sorg; Håndtering av kriser og sorg i barnehagen; Håndtering av kriser og sorg i barnehagen Veiledning for personalet i barnehager. Psykologi fra 1750 - 1850: Fakultetspsykologi-> sjelen består av krefter (fakulteter) delt i en rasjonell og en irrasjonell side. Empirisme -> Vitenskapelige undersøkelser av virkeligheten. Assosisjonisme -> Tenkning og adferd kan forklares ved at sanseinntrykk kombineres.. Viktige personer: Reid, Bacon og Locke. Psykologi fra 1850 - 1900: ......