Kvalitet i skolen E-bok


Kvalitet i skolen -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2009-01-14
FORFATTER:
ISBN: 9788202286217
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,58

FORKLARING:

Det fokuseres i dag mye på at vi trenger bedre kvalitet i norsk skole. Men, å vite hva denne kvaliteten består i og hvordan en skal oppnå bedre kvalitet, er ikke så enkelt fordi skolen er en så stor og kompleks organisasjon. Denne artikkelsamlingen tar opp og viderefører debatten om kvalitet i skolen på både det teoretiske og det mer praktiske planet. Bokens første del har overskriften Om kvalitetstenkning og dens nedslag i norsk skole. Her viser forfatterne hvor sammensatte kvalitetsutfordringene er. Det er nødvendig å ha innsikt i skoleinstitusjonens historiske utvikling, hva forskning internasjonalt kan bidra med, og hvor vi står i den aktuelle debatten i Norge i dag. Den andre delen heter Om ulike aktører i kvalitetsarbeidet. Forfatterne viser her hvilke dilemmaer skolefolk møter når kvalitetsspørsmålene kommer på dagsorden, men de viser også at skolens mange aktører ikke alltid har full oversikt og den nødvendige kompetanse for å komme med opplegg og ordninger som den enkelte skoleorganisasjon er best tjent med. Boken er skrevet for skolefolk på alle nivåer, skolelederutdanningene og pedagogikk- og allmennlærerutdanningen.

...itetsmeldinger, kvalitetsplaner og satsninger ... Kvalitet i skolen - HÆGEBOSTAD KOMMUNE ... . Last ned de årlige kvalitetsmeldingene og de overordnede kvalitetsplanene. Elever med stort læringspotensial. Slik skal Stavanger finne og utvikle skoleflinke elever og elever med stort læringspotensial . Kvaliteten vurderes gjennom observasjon av emosjonell støtte, organisering av klasserommet og læringsstøtte. Videre kan observasjonene brukes til å vedlikeholde og videreutvikle kvaliteten i skolen. Metoden er motiverende og gir også kunnska ... Kvalitet i skolen - Siste nytt - NRK ... . Metoden er motiverende og gir også kunnskap om hvordan endringer kan gjøres for å øke kvaliteten. Kjøp 'Kvalitet i skolen, forskning, erfaringer og utvikling' av Lars Monsen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788202286217 Kvalitet i skolen (2) På skolenes egne sider finner du mer om den strategiske forankringen i visjoner og verdier for skolene våre. For at skolene skal kunne sørge for et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte er det viktig med gode føringer. Kvalitet i skolen. Det er nye tider i norsk skole. Utdanningsminister Clemet viser vei mot vår vidunderlige nye verden. Det handler om kvalitet. Flinke skoler skal få bonus, og enda flinkere skoler skal få bli demonstrasjonsskoler for dem som ikke er så flinke ennå. Og alle må bli flinkere å skryte av skolen sin. Kvalitet i skole-hjem-samarbeid. I Sandnesskolen skal alle: ha et godt og inkluderende læringsmiljø; lykkes i opplæringen og utdanningen; Foreldresamarbeid må være en integrert del av skolens aktivitet, og alle ansatte på alle nivå må ha et bevisst forhold til hva skole-hjem-samarbeid betyr for den enkelte. Alle skolene er forpliktet til å ta Stavangerskolen mot 2025 - strategi for kvalitet i bruk. Rektor og skolens ledelse, sammen med skolens lærere, sfo-ansatte og andre tilsatte, må gi strategiens satsingsområder et innhold som fremmer utvikling av den enkelte skoles praksis til beste for elevenes læring og utvikling. Kvalitet i skolen. Kompetanseutvikling og læreplaner . Kompetansesatsing, fagfornyelse og læreplaner, kompetansesenter for oppvekst og læring. Digitalisering og digitale verktøy . Utvikling av digitale ferdigheter og digital dømmekraft, iPad, PC og Chromebook i skolen. Kontaktinformasjon. Kvalitetsskolen er for deg som vil mestre kvalitet, kvalitetsledelse og kvalitetssystemer. Kvalitetsskolen er et 100% nettbasert opplæringsprogram for utvikling av dyktige ansatte som jobber med kvalitet, kvalitetssystemer, kvalitetsledelse og forbedring. Kvalitet i skolen. Postet av Aud Kirsten Nøkland. Oppdatert 28. januar 2020. Lytt til teksten Stopp avspilling. En tydelig visjon og klare målsetninger er viktig for å skape den gode læringsarenaen som kommunen ønsker at skolen skal være. Kjøp Kvalitet i skolen fra Cappelen Damm Undervisning Det fokuseres i dag mye på at vi trenger bedre kvalitet i norsk skole. Men, å vite hva denne kvaliteten består i og hvordan en skal oppnå bedre kvalitet, er ikke så enkelt fordi skolen er en så stor og kompleks organisasjon. Kvalitet i Osloskolen. Samarbeid mellom hjem og skole Råd for å lykkes med hjem-skolesamarbeidet. minOsloskole Læringsmiljø, elevresultater, elevsammensetning, tall og fakta om skolene. Samarbeid mellom skole og barnevern Oslostandard for ... Kvalitet i skolen. Vi er i et valgår, og det skal virvles opp...