Toleranse - religion - konflikt E-bok


Toleranse - religion - konflikt -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-03-29
FORFATTER:
ISBN: 9788283141146
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,92

FORKLARING:

I 1814 vart Noreg definert som ein konfesjonell luthersk nasjon. Religionsfridom kom ikkje inn i Grunnlova før i 1964. I dag er Noreg eit fleirkulturelt samfunn, med ulike livssyn og religionar side om side. Toleranse har vorte eit ideal som har fått nedslag i lovverket. Kvar kjem dette idealet frå, og kva inneheld det? Korleis skal det livssynsopne samfunnet utformast i praksis?Artikkelforfattarane har erfaring frå grunnskule, lærarutdanning og utdanning av kyrkjeleg tilsette. Dei formidlar kunnskap om toleransen si filosofiske, kulturelle og politiske historie, men også om dei problema som utfordrar oss til tolerante haldningar. Boka er nyttig for alle som gjer seg tankar om korleis vi kan ta vare på og praktisere den åndsfridomen og toleransen som eit multikulturelt og livssynsope samfunn krev av oss.

...r Saladindagene på Litteraturhuset. I arrangementet som bærer Saladins navn, rettes det intellektuelle og kulturelle fokuset mot Midtøsten ... Kapittel 1 - Toleranse I Møte Med Andre Religioner Og ... ... . Hvordan har det seg seg at en islamsk hærfører fra det tolvte århundre har et årlig arrangement oppkalt etter seg i et vinterkaldt Oslo? Av Ida Therese Johannessen. Salah al-Din, eller Saladin som […] Økt toleranse, ja. Og om Kardemommebyloven var alles ufravikelige rettesnor, ville nok hele påstanden være noenlunde korrekt. Sålenge "ulike kulturer" er en ting, vil det alltid være motsetninger. Skal vi få bukt med det, må den selvutnevnte eliten virkelig skr ... Reiseliv - Kultur som kilde til konflikt - NDLA ... . Sålenge "ulike kulturer" er en ting, vil det alltid være motsetninger. Skal vi få bukt med det, må den selvutnevnte eliten virkelig skru opp volumet når de forteller oss hva vi skal tenke. En religion på moderne premisser innebærer at religion handler om individers behov, og ikke om statlige anliggender. Det norske samfunnet er i dag sterkt preget av individualisme. Åpenhet og toleranse blir sett på som viktige verdier, også i religiøs sammenheng. Toleranse (fra latin tolerantia, "å tåle eller holde ut noe") er en av det liberale demokratiets viktigste dyder. Man kan bare vise toleranse overfor noe man i en eller annen forstand mener er galt, eller i det minste mindreverdig. Toleransen har derfor karakter av å være (implisitt eller eksplisitt) fordømmende. Tro og toleranse. For 75 år siden ... uansett religion. ... La det ikke herske noen tvil om at vi befinner oss i en eksistensiell konflikt, der fundamentale samfunnsverdier står på spill. Men avslaget skyldes ikke en påstått grunnleggende historisk konflikt mellom all religion på den ene side, og respekt for menneskeverd og menneskerettigheter på den andre. Religion, livssyn, toleranse og sekularisering [0]. av førstelektor Svein Sando, DMMH. Versjon 2.3, delvis justert 21.06.2007. Første utgave 1998. Innholdsfortegnelse En muslimsk leder, en mufti, sier følgende: Toppen av toleranse er blandede ekteskap der den ene ektefellen oppdrar sitt barn i en annen religion enn den hun eller han selv tilhører. - Muslimene mener også at totalitære styresett er i strid med islam, og at EU, demokrati og menneskerettigheter harmonerer med islamske ideer om rettferdighet, fred og forbrødring, sier Endresen. Pris: 335 kr. häftad, 2017. Skickas inom 2-3 vardagar. Köp boken Toleranse - religion - konflikt (ISBN 9788283141146) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris...