Eksemplets makt E-bok


Eksemplets makt -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-01-15
FORFATTER:
ISBN: 9788230400890
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,8

FORKLARING:

Eksempler spiller en viktig rolle i alle typer fremstillinger. Gjennom eksemplet konkretiserer vi noe abstrakt, eller det partikulære forbindes med det allmenne. Det kan tjene som illustrasjon eller som forbilde. Selv de tidlige antikke filosofene var bevisst eksemplets makt. I denne boken blir eksemplets komplekse retoriske funksjon gransket.Tekstene tar særlig opp spørsmålet om hvilken innvirkning kjønn har på eksemplets status: Hva har kjønn å si for evnen til å være eksemplarisk? Slik knytter antologien an til sentrale spørsmål innen kjønnsforskning: Kan en kvinne være eksempel på noe allmennmenneskelig, eller er hun kun et eksempel for sitt kjønn? Antologien formidler ny, tverrfaglig forskning på betydningen av kjønnsforestillinger og eksempelbruk. Tekstene spenner over religiøse, sosialhistoriske, politiske, filosofiske, medisinske og populærkulturelle emner, fra antikken til i dag. Anne Eriksen, Ellen Krefting og Anne Birgitte Rønning er tilknyttet forskningsprosjektet "Eksemplets makt" ved Universitetet i Oslo.

.... Eksemplets makt. Eksemplets makt. Det blir ofte snakket om eksemplets makt ... Eksemplets makt - StabStrategi Per Stabell ... . Det blir sjeldent motsagt og ikke uten grunn, men hva betyr det for deg ? Som leder er du alltid i fokus og i alle sammenhenger. Det er lett å overse dette. Det du sier, din morsomheter, unnskyldninger, påstander. Eksempler spiller en viktig rolle i alle typer fremstillinger. Gjennom eksemplet konkretiserer vi noe abstrakt, eller det partikulære forbindes med det allmenne. Det kan tjene som illustrasjon eller som forbilde. Selv de tidlige antikke ... Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt - Magma ... . Det kan tjene som illustrasjon eller som forbilde. Selv de tidlige antikke filosofene var bevisst eksemplets makt. I denne boken blir eksemplets komplekse retoriske funksjon gransket.Tekstene tar særlig opp spørsmålet om hvilken ... Kjøp Eksemplets makt fra Bokklubber Eksempler spiller en viktig rolle i alle typer fremstillinger. Gjennom eksemplet konkretiserer vi noe abstrakt, eller det partikulære forbindes med det allmenne. Det kan tjene som illustrasjon eller som forbilde. En enkel beskrivelse av makt er gitt av statsviteren Robert A. Dahl (1915-2014): «A har makt over B i den grad A får B til å gjøre noe han/hun ellers ikke ville gjort.» Her betegner A og B aktører som kan være individer, grupper, organisasjoner eller stater. En klassisk og mer presis, men også mer omstendelig definisjon ble formulert av sosiologen Max Weber (1864-1920): «Makt ... Eksemplets makt - frafall i det nye Egypt Av: Raymond Ibrahim 9. september 2012, 10:33 Recently an Egyptian Muslim posted a YouTube videotape of himself cursing Islam and its holy book, the Koran; then tearing it to pieces and throwing it in the garbage. Eksemplets makt «Gode bedrifter planlegger for framtiden og rigger organisasjonen med ulik kompetanse gjennom naturlig utskiftning. Her burde NHO gå foran som et godt eksempel, men så gjør de det motsatte. Makt er et flertydig begrep som kan defineres og analyseres på en rekke ulike måter (Engelstad 1999). I en klassisk definisjon sier sosiologen Max Weber (1864-1920) at makt er "et eller flere menneskers sjanse til å sette gjennom sin egen vilje i det sosiale samkvem, og det selv om andre deltakere i det kollektive liv skulle gjøre motstand" (Weber 2000). Makt i det internasjonale samfunnet. Makt kan defineres som evnen til å nå de målene man setter seg, om det så er mot andres interesser og vilje. Men makt er et begrep som kan ha forskjellige definisjoner i ulike sammenhenger. I det internasjonale samfunnet handler makt om hvilke muligheter en stat eller organisasjon har til å få gjennom sine ønsker og behov. Når Kjeldstad-sjef Ola Morten Eidem halverer sin egen lønn, gjør han bare det som mange andre bedriftsledere burde gjøre. Hvorfor er det så vanskelig da?...