Diskriminerings- og likestillingsrett E-bok


Diskriminerings- og likestillingsrett -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-10-10
FORFATTER:
ISBN: 9788215012629
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,90

FORKLARING:

Boken gir en innføring i diskriminerings- og likestillingsrett, og tar sikte på å samle en oversikt over et felt som hittil har vært spredt mellom en rekke ulike rettsområder, lover og konvensjoner. Boken tar bl.a. opp diskrimineringsbegrepet, kvinnekonvensjonens betydning for det alminnelige kjønnsdiskrimineringsvern, vernet mot diskriminering på grunn av funksjonshemming og alder, og likelønn. Har litteratur- og stikkordsregister.

...ngs- og likestillingsrett. Her angis hva som er læringskrav og pensum for studenter som tar eksamen på master- eller bachelornivå ... PM-2018-2: Ny likestillings- og diskrimineringslov og nytt ... ... . Merk at det er egne litteraturlister og egne læringskrav avhengig av om du tar master-emnet på 10 studiepoeng eller bachelor-emnet på 10 studiepoeng. Diskriminerings- og likestillingsrett valgemnet tar utgangspunkt i den rettslige beskyttelsen mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, seksuell orientering , alder og nedsatt funksjonsevne m.m. etter menneskerettighetene, EU-retten og norsk rett. I arbeidsforhold og ved valg og behandling av selvstendig næringsdrivende ... Diskriminerings- og likestillingsrett - Institutt for ... ... .m. etter menneskerettighetene, EU-retten og norsk rett. I arbeidsforhold og ved valg og behandling av selvstendig næringsdrivende og innleide arbeidstakere er direkte forskjellsbehandling på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk bare tillatt hvis denne egenskapen har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket, og vilkårene i første ledd er ... Denne boken gir en innføring i diskriminerings- og likestillingsrett, som er en ny personrettet disiplin. Enkeltindividenes rett til ikke-diskriminering og likebehandling uavhengig av kjønn, rase, etnisitet, alder eller funksjonsevne er hovedtema. Grunnbe Bok: Diskriminerings- og likestillingsrett Boken gir en innføring i diskriminerings- og likestillingsrett, som er en ny personrettet disiplin. Enkeltindividenes rett til ikke-diskriminering og likebehandling uavhengig av kjønn, rase, etnisitet, alder eller funksjonsevne er hovedtema. § 4. Forbud mot diskriminering. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt. Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon. diskriminerings- og likestillingsrett, noe mange gjør. Dette innebærer at JURK har en kompetanse som er egnet til student dreven undervisning på dette feltet. JURK medarbeidere har i årenes løp utgjort en viktig ressurs på undervisning i diskriminerings- og likestillingsrett. De er ak...