God advokatskikk E-bok


God advokatskikk - Geir Woxholth pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-05-02
FORFATTER: Geir Woxholth
ISBN: 9788205514928
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,79

FORKLARING:

God advokatskikk tar for seg noen grunnleggende spørsmål vedrørende etikk, yrkesetikk og advokatetikk - herunder forholdet mellom etikk og juss, mellom etikk og advokatetikk og mellom advokatetikk og moralisme - samt den historiske bakgrunnen for og utviklingen av det advokatetiske regelverket. De fire advokatidealene uavhengighet, loja - litet, faglig kompetanse og taushetsplikt blir utførlig analysert. Reglene om oppdraget mellom advokaten og klienten - advokatoppdraget - følger som en naturlig forlengelse av de grunnleggende advokatidealene. Fremstillingen søker å anlegge en prinsipiell tilnærming til advokatetiske spørsmål, til dels med en internasjonal referanse, men tar også sikte på å gi en praktisk innføring i det nasjonale advokatetiske regelverket, Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk» (RGA), som også er nedfelt i forskrift. Boken egner seg for advokater, advokatutdanningen, domstoler, forvaltningsorganer og andre som arbeider med advokatrettslige og advokatetiske problemstillinger.

...linære følger for advokaten. 1.2 Advokatens oppgave Etikk og regler for god advokatskikk ... God inkassoskikk - Inkassoguiden.no ... . Det stilles krav til en advokats etikk. Enhver advokat plikter å opptre i samsvar med «Regler for god advokatskikk», som fremgår av advokatforskriftens kapittel 11, som også betegnes som de advokatetiske regler. Advokaten ble felt på to punkter i Regler for god advokatskikk; punkt 3.3.1 og 3.1.5. I førstnevnte punkt heter det at klienten har krav på å få opplyst hvordan advokaten har beregnet sitt salær, og salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten. God advokatskikk tar for seg noen grunnleggende spørsmål vedrørende etikk, yrkesetikk ... Advokatklageordningen | Disiplinærnemnden og Advokatforeningen ... . God advokatskikk tar for seg noen grunnleggende spørsmål vedrørende etikk, yrkesetikk og advokatetikk - herunder forholdet mellom etikk og juss, mellom etikk og advokatetikk og mellom advokatetikk og moralisme - samt den historiske bakgrunnen for og utviklingen av det advokatetiske regelverket. … Reglene om god advokatskikk ble som nevnt gjort til del av forskrift til domstolloven med virkning fra 1. januar 1997. Man skulle tro at dette avgjør spørsmålet uten videre. Slik er det imidlertid ikke. I en kjennelse inntatt i Rt 2000 s 1948 ble det generelt lagt til grunn at «reglene om god advokatskikk ikke kan håndheves av domstolene». Brøt regler for god advokatskikk. Advokat Mette Yvonne Larsen er felt to ganger for å ha brutt reglene for god advokatskikk. Begge avgjørelsene fra Disiplinærnemnden er enstemmige. Brøt god advokatskikk. Denne uken ble det klart at Olav Sylte er satt under tiltalte for blant annet dokumentforfalskning. Sylte har i tre tidligere saker brutt regler for god advokatskikk. Publisert: Oppdatert 29. februar 2008. God advokatskik Advokater skal i arbejdsmæssig sammenhæng altid leve op til "god advokatskik". Det er Advokatnævnet og domstolene, der fastsætter normerne for, hvad der er god advokatskik. Der findes også en beskrivelse af normerne for god advokatskik i de "Advokatetiske regler", som Advokatrådet står bag. Tavshedspligt...