Lese, skrive, regne E-bok


Lese, skrive, regne -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-07-25
FORFATTER:
ISBN: 9788215023038
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,19

FORKLARING:

Boka tar for seg begynneropplæringens pedagogikk og didaktikk i spennet av ulike «møter», mellom fagfeltene norsk, matematikk og pedagogikk, og mellom førskolebarnet og skolen. Utvikling av elevenes ferdigheter i lesing, skriving og matematikk har alltid vært blant skolens viktigste oppgaver. Boka tar for seg begynneropplæringens pedagogikk og didaktikk i spennet av ulike «møter», mellom fagfeltene norsk, matematikk og pedagogikk, og mellom førskolebarnet og skolen. Det er bred enighet om at læring skjer best når lærestoffet inngår i meningsfulle helheter og sammenhenger. Derfor kan en med fordel legge opp til tverrfaglig undervisning på småskoletrinnet. Boka bygger på Boka om GLSM (2006), som var «skreddersydd» for allmennlærerutdanningens flerfaglige studieemne Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring. I grunnskolelærerutdanningen er GLSM ikke lenger et eget emne, men utvikling av begynneropplæringskompetanse skal fortsatt være et bredt faglig ansvar i utdanningen, i fagene PEL, norsk og matematikk. Artiklene i denne reviderte utgaven har gjennomgått større og mindre forandringer. De er oppdatert etter reviderte fagplaner i norsk og matematikk i LK06 og rammeplanen for lærerutdanning fra 2010, og på nyere forskning og gjeldende lover og regler. I tillegg har boka en helt nyskrevet artikkel om vurdering. Redaktører for boka er høyskolelektor Martha Elvina Frislid og førstelektor Hilde Traavik ved Høgskolen i Bergen. Øvrige bidragsytere er Bjørnar Alseth, Vigdis Alver, Liv Engen, Helg Fottland, Rune Herheim, Toril Frafjord Hoem, Synnøve Matre, Elin Reikerås, Mona Røsseland, Anne Grete Solstad og Ragnhild Sønstabø.

...rkedager. Kjøp boken Lese, skrive, regne (ISBN 9788215023038) hos Adlibris ... 2.4 Å kunne regne som grunnleggende ferdighet ... .com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibris Lese Skrive Regne. Publisert: 10.6.2016 Endret: 16.4.2018. Nytt fra Osloskolen Følg Osloskolen på Facebook 5.10.2019 Skolene åpner for alle trinn 7.5.2020 Sommerskolen Oslo 2020 er avlyst 30.4.2020 Om oss. Ansvarlig redaktør: rektor Kristin Husby ... MANDAL: Engas ... Lese og skrive og regne er bra, men > Norsk kulturskoleråd ... .4.2020 Om oss. Ansvarlig redaktør: rektor Kristin Husby ... MANDAL: Engasjementet blant bystyrepolitikerne var enorm under behandlingen av kvalitets— og utviklingsmeldingen for barnehage og skole i Mandal. Garantiforslag fra Ap, MDG, SV og KrF. Etter en langvarig debatt, gikk bystyrepolitikerne enstemmig inn for et fellesforslag fra Ap, MDG, SV og KrF: Det gikk ut på å innføre en skrive, lese og regne-garanti for de yngste skolebarna. 2.4 Å kunne regne som grunnleggende ferdighet Hva er å kunne regne? Å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Å kunne regne innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy for å løse problemer og for å beskrive, forklare og forutse hva som skjer. 2 ganger samisk (med norsk lydering), én gang norsk versjon og til slutt info om Samefolkets dag. Enkel innspilling mest ment til bruk i skolen. Lesing er en ferdighet hvor man tolker bokstaver eller andre skrifttegn for å sette sammen ord og setninger. Å kunne lese regnes i moderne tid i de fleste samfunn som en basiskunnskap som alle forventes å tilegne seg.Like fullt er omkring 17% av verdens befolkning analfabeter, hvilket vil si at de ikke kan lese i det hele tatt eller ikke er funksjonelle lesere. AR. PL. Gerd Fredheim og Marianne Trettenes. SE M. Lese og skrive i. 1849. 870 m 1390 m. 1866. 1650 m. Joha. nsga te. 1100 m. Roald Amundens gate Stortin. 1950. IN ... Som far har jeg selv sett hvordan barna lærer å lese, skrive og regne på ulike måter. Høyre har tillit til at lærerne tilpasser undervisningen slik at alle elever lærer det de skal. Metodefriheten står, og skal stå sterkt i norsk skole. Lesing, skriving og regning er ikke akademiske ferdigheter for de få. Alle FNs medlemsland har forpliktet seg til et mål om at innen 2030 skal all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lære å lese, skrive og regne. UNESCO International Literacy Day 2018 - Literacy and skills development Lær ord ved å se på bilder, lytte, lese og skrive. Utdrag fra bildeordbanken. Ulike temaer. Norsk start: Ordbank. Ordlister for ulike temaer, med lyd og bilde. lisens. NorskPluss Alfa. Lær bokstavene. Gjør lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav. Ord 1. Bli kjent med lyder, bokstaver og begreper på norsk. Lese, skrive og regne er gøy ble gitt ut første gang i 2007, der ble studenter og faglærere invitert til å legge fram arbeid med begynneropplæring. I nyutgivelsen av Lese, skrive og regne er gøy kommer flere artikler som tar utgangspunkt i studenters og faglæreres arbeid. Boka bygger på Boka om GLSM (2006), som var «skreddersydd» for allmennlærerutdanningens flerfaglige studieemne Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring. I grunnskolelærerutdanningen er GLSM ikke lenger et eget emne, men utvikling av begynneropplæringskompetanse skal fortsatt være et bredt faglig ansvar i utdanningen, i fagene PEL, norsk og matematikk. Riktignok er det ikke alltid like festlig å sitte stille, skrive, lese og regne, men nysgjerrigheten og utforskertrangen bor i samtlige. Norske undersøkelser viser at motivasjonen for skolefaglig læring er dalene nærmest dag for dag gjennom skoleløpet. Kjøp Lese, skrive, regne fra Tanum Boka tar for seg begynneropplæringens pedagogikk og didaktikk i spennet av ulike «møter», mellom fagfeltene norsk, matematikk og pedagogikk, og mellom førskolebarnet og skolen. Utvikling av elevenes ferdigheter i lesing, skriving og matematikk har alltid vært blant skolens viktigste oppgaver. Frivillige organisasjoner får penger for å hjelpe voksen med å lese, skrive og regne. Av Bjørn Ivar Voll 600 innlegg . Norge Publisert: 3. mars 2017 Til sammen 79 frivillige organisasjoner skal hjelpe voksne. Organisasjonene skal holde kurs i lesing, skriving, regning og digitale ......