Kommunesammenslåing E-bok


Kommunesammenslåing - Asbjørn L. Stavem pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-11-04
FORFATTER: Asbjørn L. Stavem
ISBN: 9788244622806
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,30

FORKLARING:

Denne boken forteller om erfaringer fra tidligere kommunesammenslåinger og forsøker å finne mønstre som kan være til nytte i dagens sammenslåingsprosesser. I erfaringene ligger mange gode historier om hvordan grundige forberedelser og strukturert gjennomføring av en sammenslåing har ført til gode resultater for de berørte og omgivelsene. Men det er også en fortelling om den lange veien fram til en endelig avslutning av sammenslåingen, med motbakker og motsetninger og de som ikke kom i mål. Forfatteren fremhever at det å ha en visjon, en god idé for det man skal fram til og det man skal gjøre, er en nøkkelfaktor til en vellykket prosess.

...iker-navnet lever videre i mange sammenhenger ... Kommunesammenslåing - Indre Fosen kommune ... . Mæland mener kommunene sliter med å innfri - snart er det gamle kommunekartet historie. Kommunesammenslåing - mange utfordringer, men også mange muligheter!. Forfattet av Albaran ved Tor Wilhelm Seim og Terje Stig Knudsen, 01.12.2017. 1. Bakgrunn og problemstilling. Albaran gir i det følgende noen randmerknader til temaet kommunesammenslåing. Spesielle forhold Bytte lønnssystem, fusjon, oppkjøp, kommunesammenslåing og mer Arbeidsforhold ved lønn til ansatte som har sluttet Bytte lønnssystem Bytte jobb hos samme arbeidsgiver Fisjon Fusjon Oppkjøp, eierskifte eller overdragelse av virksomhet Kommune- og fylkessammenslåing Kommunesammenslåing er et stort prosjektarbeid. Mange systemer skal fusjoneres, interkommun ... PDF Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved ... ... . Mange systemer skal fusjoneres, interkommunale samarbeid skal omorganiseres og innbyggere skal informeres og involveres. Som en global aktør med lokal forankring kan Deloitte bistå i alle faser av en sammenslåing. Kommunesammenslåing. Alt pedagogisk personale i grunn- og videregående skoler har sin pensjonsordning i Statens pensjonskasse. I arbeidet med kommunesammenslåing fra og med 2020, oppdaterer vi jevnlig på denne siden om hvordan dere skal forholde dere til oss i prosessen. Informasjon om kommunale tjenester, ledige stillinger, samfunnsutvikling og politisk virksomhet i Drammen kommune. 3 1 Innledning Styret i NKRF satte i møte 06.05.15 ned en prosjektgruppe for å forberede kontrollutvalgssekretariat og revisjonsenhetene på den forestående kommunestrukturreformen. Kommunesammenslåing. Søk Velg filter: Målgruppe. Faglig-administrativt støttesystem (1) Ledelse (2) Tillitsvalgt (5) Videregående opplæring (1) År. 2019 (6) 2018 (6) 2017 (1) 2016 (2) 2015 (1) Bruk filter Dette er de nye fylkes- og lokallagene. Publisert 06.08.2019 ... En kommunesammenslåing vil kunne innebære en overdragelse av kapitalvarer i merverdiavgiftslovens forstand. I slike tilfeller vil merverdiavgiftslovens alminnelige regler for justering komme til anvendelse. Merverdiavgiftsloven §§ 9-2 og 9-3 regulerer justeringsplikten- og retten ved overdragelse av kapitalvarer. Kommunesammenslåing vil kunne føre til behov for harmonisering av lønnsskjevheter. Kommunene kan ha varierende lønnsnivå også for sammenlignbare stillinger. I henhold til lønnskapitlene i HTA skal lønn tilbys ut fra en konkret vurdering av kompetanse/kvalifikasjoner, rekrutteringsutfordringer, oppgaver/ansvar mv. Kommunesammenslåing I en storkommune eller regionkommune, er det få som vil komme til med sine kunnskaper, da vi vil få langt færre representanter i de styrende beslutningsorganer....