Innovasjoner i norske næringer E-bok


Innovasjoner i norske næringer -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-11-11
FORFATTER:
ISBN: 9788245008012
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,45

FORKLARING:

Boken Innovasjoner i norske næringer gir en oppdatert oversikt over viktige teorier om nyskaping og innovasjon i næringslivet. Boken analyserer innovasjonsaktivitet i åtte sentrale næringer i Norge. Den vurderer hvordan nyskaping i norske næringer kan forstås og analyserer virkemidler som kan stimulere innovasjonsprosesser. Innovasjoner i norske næringer er aktuell for studenter i ulike samfunnsfag som er opptatt av regional utvikling og økonomi. Den er aktuell for medarbeidere i offentlig sektor og virkemiddelapparatet, i næringslivet og i organisasjoner som arbeider med næringsutvikling og innovasjon.

... holder til i Grensen 3, 0159 Oslo Så vil sikkert enkelte lure på hvor det er blitt av viktige norske næringer vi er kjent for i utlandet, som fiskeoppdrett, reiseliv og vannkraft i disse oversiktene ... Innovasjon Norge ber Norge satse på seks næringer i ... ... . Og svaret er at ja, dette er viktige norske næringer som bidrar til store eksportinntekter, men de er ikke så store at de er helt i toppen når det gjelder sysselsetting eller omsetning,. Norske eksportnæringer, ... I tillegg kan norsk eksport bidra til å åpne markeder utenlands for andre næringer, så som leverandørindustri, bioøkonomi, varehandel, ... Allerede i dag er det gjort flere innovasjoner innenf ... Innovasjon i næringslivet - SSB ... ... I tillegg kan norsk eksport bidra til å åpne markeder utenlands for andre næringer, så som leverandørindustri, bioøkonomi, varehandel, ... Allerede i dag er det gjort flere innovasjoner innenfor transportsektoren (bildelingstjenester), ... Norske entreprenører får i større grad hjelp av bedriftsrådgivere, mens ... skog, utmark eller annet ruralt miljø. Både i Norge og Sverige brukes ofte begrepet «grønne næringer» om disse bedriftene ... Målet i prosjektet var å utvikle mer kunnskap om hva som driver og utvikler grønne innovasjoner i Trøndelag og ... • Norsk kraft til norsk industriutvikling ... Offensiv næringspolitikk i strategiske næringer. ... Teknologi, kunnskap og kapital må kobles sammen, for å stimulere nye verdikjeder og innovasjoner, i hele landet. Ved å trekke lærdom av både industrireisningen etter krigen, og de strategiske grep som ble tatt kollektiv velferd i ... Batteriproduksjon. Autonom skipsfart. Utnytte bioressurser på nye måter. Ultralyd og helsedata til næringsutvikling. Dette er noen av områdene der Norge kan skape helt nye vekstnæringer, ifølge vurderinger som SINTEF har gjort for NHO i en fersk rapport. Hva er kreative næringer og hvorfor er de viktige for Norge og Nordland? Dette skal vi belyse på årets Arctic Race næringskonferanse i Svolvær onsdag 14. august.Arkitektur, dans, film, design, musikk, scenekunst, dans, foto, kunst, mote, museum, reklame, arrangementer, utdanning og undervisning, dataspill, tv/radio og litteratur er de næringene som samlet sett kalles kreative næringer. Når produktene i økende grad trenger en opplevelsesdimensjon for å skape et konkurransefortrinn blir de også mer kulturintensive. Da er det rimelig å anta at innovasjoner, konkurranseevne og vekst vil fremmes av økt samspill mellom kulturnæringene og andre næringer....