Trygd eller arbeid? E-bok


Trygd eller arbeid? - John Gunnar Mæland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-10-07
FORFATTER: John Gunnar Mæland
ISBN: 9788202429935
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,52

FORKLARING:

Sykefravær og uførhet koster det norske samfunnet mye i tapt arbeidsfortjeneste og direkte utgifter. Mange mener at Norge har for sjenerøse trygdeytelser og at velferdssystemet må strammes inn. Men er situasjonen virkelig ute av kontroll? I debatten om arbeid og trygd finnes mange myter og tvilsomme påstander. John Gunnar Mæland tar i denne boka for seg hva vi vet om helsebegrunnet arbeidsfravær: omfang, utvikling, forklaringer og sosial fordeling. Dette settes opp mot utviklingen i arbeidslivet. Et viktig tema er balansen mellom behovssikring og arbeidsinkludering i velferdspolitikken. Boka drøfter også hvordan vi kan forstå sammenhengene mellom sykdom, arbeidsmotivasjon og arbeidsevne. I boka diskuteres spørsmål som: Har vektleggingen av arbeidslinja gått på bekostning av samfunnssolidariteten som lå til grunn for folketrygden? Har sykefraværet og uførheten økt eller gått ned i Norge? Hva forklarer svingningene i sykefraværet? Hva betyr arbeidsforholdene for sykefravær og uførhet? Hvilke sosiale og individuelle faktorer øker risikoen for arbeidsuførhet? Hva er legenes rolle i trygdeprosessen? Hvorfor er det så vanskelig å få arbeidsuføre tilbake i jobb? Trygd eller arbeid? er aktuell for studenter innen helse-, sosial- og samfunnsfag, men også for dem som jobber med sykefravær og arbeidsuførhet. Boka vil være av interesse for alle som har fulgt debattene om velferdsordningene i Norge.

...profil Trygd, oppholdskrav og reiser i EØS-området ... Trygd eller arbeid? Et sosialmedisinsk perspektiv på ... ... ... ved at vedkommende blir frisk eller omskoleres til annet arbeid. Utbetalingene skal derfor kombineres med oppfølging av og plikter for mottaker. Der oppfølging blir vanskelig eller umulig dersom personen ikke Arbeid, trygd og pensjon Reise til og fra jobb. Fradrag for reise til og fra jobb, pendler. ... Lønn fra småjobber, hobby, frivillig arbeid og hva du kan betale for småjobber i hjemmet ditt. Sluttet eller ny jobb. ... Ved å bli værende elle ... Arbeid, trygd og pensjon - Skatteetaten ... . Sluttet eller ny jobb. ... Ved å bli værende eller trykke på knappen under, godkjenner du bruk av dette for analytiske formål. Dagpenger som arbeidsledig eller permittert. Privatperson Dine saker, utbetalinger, meldinger, meldekort, aktivitetsplan, personopplysninger og flere tjenester Hvis du arbeider inntil 60 prosent eller mindre, vil du få utbetalt reduserte arbeidsavklaringspenger. Dersom du arbeider mer enn 60 prosent i løpet av en meldekortperiode, vil AAP, inkludert barnetillegg, falle helt bort for den aktuelle meldekort-perioden. Hver meldeperiode er 14 dager. Trygd eller arbeid? er aktuell for studenter innen helse-, sosial- og samfunnsfag, men også for dem som jobber med sykefravær og arbeidsuførhet. Boka vil være av interesse for alle som har fulgt debattene om velferdsordningene i Norge. Til toppen. Flere bøker av John Gunnar Mæland: ...