Mortifikasjon E-bok


Mortifikasjon - Finn Øglænd pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-01-09
FORFATTER: Finn Øglænd
ISBN: 9788256010929
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,43

FORKLARING:

Dette er Øglands ellevte diktsamling.

...jon kan også skje i skyldners interesse ... Maler for mortifikasjonsbegjæringer | SignForm ... . Dette kan være aktuelt hvis et innfridd dokument er forsvunnet, og mortifikasjon hindrer at skyldner må betale en gang til dersom dokumentet dukker opp igjen. Mortifikasjon er aktuelt både i forhold til tinglyste dokumenter og dokumenter som ikke er eller kan bli tinglyst. Hvis en obligasjon har forsvunnet, og det er mindre enn 20 år siden den ble tinglyst, må det slettes ved mortifikasjon. Dette gjelder ikke enkle pantedokument ... Mortifikasjon - Wikipedia ... . Dette gjelder ikke enkle pantedokumenter, uomsettelige obligasjoner, pantsettelseserklæringer og noterte pant . Mortifikasjonssaker føres hos Brønnøy tingrett. Mortifikasjon kan skje både til fordel for kreditor og skyldneren. Hvilke dokumenter kan mortifiseres. Eksempel på slike dokumenter er pantedokumenter, adkomstdokument til aksje- og andelsleilighet, omsetningsgjeldsbrev og innløsningspapirer. Behovet for mortifikasjon kan oppstå hvis dokumentet blir ødelagt eller er kommet bort. Begrepet Mortifikasjon brukes i pengekravsretten og strafferetten.. I pengekravsretten taler vi om mortfikasjon av negotiable dokumenter, dvs. dokumenter der rettighetshaveren må ha dokumentet i hende for å kunne gjøre sin rett gjeldende. Hvis slike dokumenter kommer bort, er det behov for å bryte forbindelsen mellom dokumentet og den rett det gir uttrykk for. § 6. Munnleg kravsmål om mortifikasjon skal domaren skriva ned og skriva under saman med søkjaren. Med kravsmålet skal fylgja ei rettkjend avskrift av dokumentet; let det seg ikkje gjera, skal det greiast ut om alle dei viktigaste kjennemerke på dokumentet og elles gjevast så god opplysning om dokumentet at det ikkje vert forblanda. Mortifikasjon er en ugyldighetserklæring som kjenner et dokument ugyldig. Dersom et omsettelig tinglyst dokument, som beskrevet i mortifikasjonsloven, er mistet eller ødelagt, kan en etter visse vilkår begjære mortifikasjonsdom.. Begjæring om mortifikasjon fremmes i ut...