P.A. Munch E-bok


P.A. Munch -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-03-23
FORFATTER:
ISBN: 9788282650380
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,33

FORKLARING:

I Europa skjedde etableringen av nasjonalstater samtidig med framveksten av historiefaget. Peter Andreas Munch tilhører den generasjonen forskere og forfattere som fikk stor betydning for oppbyggingen av den nasjonale kultur i Norge etter 1814. Gjennom tretti år - fra begynnelsen av 1830-tallet og frem til han døde i 1863 - var han en sentral skikkelse ved Det Kongelige Frederiks Universitet (nå Universitetet i Oslo) og i den norske offentligheten. Dette var en tid da den enkelte forsker fortsatt kunne beherske flere fagområder. P.A. Munch arbeidet ikke bare innenfor historiefaget, men også innenfor språkvitenskap, runologi, myteforskning og geografi. Det markerte tyngdepunktet i P.A. Munchs innsats er likevel verket Det norske Folks Historie i åtte massive bind som han rakk å føre fram til året 1397. I denne boka drøftes og betraktes innsatsen hans fra flere ulike faglige ståsteder. Hensikten er å komme tettere på virksomheten hans og vise bredden og betydningen av arbeidet han gjorde.

..... Hovedforskjellen mellom P.A. Munch og Wergelands syn på språkutviklingen ... Peter Andreas Munch - Wikipedia ... . Munch mente at det beste var å ta utgangspunkt i den dialekten som var mest lik norrøn, og la den danne mønsteret for et nytt skriftspråk. Historikeren P. A. Munch (1810-1863) foreslo at man skulle ta utgangspunkt i én norsk dialekt, en av de "reneste". Denne dialekten skulle man systematisk sammenholde med norrønt og på denne måten rekonstruere og konstruere et skriftspråk. P.A. Munch arbeidet ikke bare innenfor historiefaget, men også innenfor sp ... Peter Andreas Munch - Wikipedia ... . P.A. Munch arbeidet ikke bare innenfor historiefaget, men også innenfor språkvitenskap, runologi, myteforskning og geografi. Det markerte tyngdepunktet i P.A. Munchs innsats er likevel verket Det norske Folks Historie i åtte massive bind som han rakk å føre fram til året 1397. En annen slekt Munch (II) stammer fra kjøpmann, senere banksekretær i Skien, Christian Stub Myhre som var gift med Mathilde Christine Munch, en søster av historikeren P.A. Munch. De fikk sønnen professor i teologi Edvard Myhre Munch (1836-1900) som i 1885 antok sin mors navn Munch som slektsnavn. Peter Andreas Munch (15 December 1810 - 25 May 1863), usually known as P. A. Munch, was a Norwegian historian, known for his work on the medieval history of Norway. Munch's scholarship included Norwegian archaeology, geography, ethnography, linguistics, and jurisprudence.He was also noted for his Norse legendary saga translations. Heis: Det er to heiser i Niels Treschows hus som også betjener P.A. Munchs hus. Heisene har kupè mål 1,29 x 1,43 m. Døren har åpningsbredde 0,99 m. Dører: Alle dører mot hovedadkomsten fra Niels Treschows hus har motoriserte døråpnere. P.A. Munchs vei (1A-11, 2A-14) er en vei på Tåsen i bydel Nordre Aker i Oslo.Den går fra Tåsenveien til Pastor Fangens vei.Det siste stykket er imidlertid gangvei. Veien fikk navn i 1926 etter historikeren P.A. Munch, som en periode bodde på Søndre Tåsen gård.. Kilder. Knut Are Tvedt, red. (2010). Peter Andreas Munch, norsk-amerikansk sosiolog. Cand.theol. 1932, flere års studieopphold i Storbritannia, Tyskland og USA. Han deltok som sosiolog på den norske vitenskapelige ekspedisjon til Tristan da Cunha 1937-38, og ble dr.philos. 1946 på avhandlingen Sociology of Tristan da Cunha. I USA fra 1946, 1951-57 professor ved University of North Dakota, fra 1957 ved Southern Illinois ... Edvard Munch var en norsk maler og grafiker. Påvirket av symbolismen beveget Munch seg bort fra naturalismen og søkte gjennom personlige fremstillinger å uttrykke det moderne menneskets psykiske liv. Han samlet disse bildene i det han kalte Livsfrisen, der han behandlet sentrale eksistensielle temaer som kjærlighet, livsangst og død. Skrik fra 1893 er blitt stående som et ikonisk uttrykk ... Historikaren P. A. Munch (1810-1863) var, saman med Ivar Aasen, ein pioner i norsk namnegransking. Åra 1849, 1854 og 1857 gav han ut tre tekstar om norske fornamn. Både Munch og Aasen såg namna som berarar av norsk kultur. Såleis var det viktig for dei at dei norske namna vart nytta vidare og at unorske namn etter kvart skulle gå ut av bruk. P.A. Munch vart fødd i Christiania som son av seinare stiftsprost Edvard Storm Munch og Johanne Sophie Hofgaard. I oppveksten budde han på Gjerpen prestegard, der faren var sokneprest frå 1813. Utdanning. Faren si opplæring heime la grunnlag for vid kunnskap innan språk og historie. p.a. munch Han gjorde en formidabel innsats for å gi Norge en vitenskapelig fundert ...