Maktens retorikk E-bok


Maktens retorikk - Immanuel Wallerstein pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-01
FORFATTER: Immanuel Wallerstein
ISBN: 9788243004009
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,9

FORKLARING:

Helt fra spanjolenes erobring av Amerika til amerikanernes "frigjøring" av Irak har vestlige lands intervensjon omkring i verden blitt rettferdiggjort med begreper om sivilisasjon, utvikling og framskritt. I denne korte og skarpe boken undersøker og kritiserer den kjente samfunnsviteren Immanuel Wallerstein begrunnelsene for slike intervensjoner. Han viser at ideene de er basert på, slett ikke er universelle, men er grunnet i en vestlig tankegang som opptrådte første gang da spanjolene skulle rettferdiggjøre masseslakten av indianere på 1500-tallet. Slike "universelle" argumenter har i realiteten forsvart den sterkestes rett. I en tid da intervensjon i demokratiets og menneskerettighetenes navn igjen er blitt aktuell, er denne boken både relevant og nødvendig lesning.

...eten sin? Nevn gjerne flere momenter enn de som står i teksten ... Maktens tekster - Det samfunnsvitenskapelige fakultet ... . Hvilke faser består arbeidet med en tale av? Berge har skrevet boken talens makt, maktens taler. Han introduseres av Jens Kjeldsen, professor i retorikk og visuell kommunikasjon ved UiB. Arrangementet presenteres i samarbeid med studieprogrammet for retorikk ved UiB. Det er som vanlig GRATIS, og åpent for alle interesserte. Sagt om Berges nye bok: Maktens retorikk om europeisk universalisme. Immanuel Wallerstein; Kjetil Vikene (Oversetter) Helt fra spa ... Om å pakke ut maktens retorikk - Kunstkritikk ... . Immanuel Wallerstein; Kjetil Vikene (Oversetter) Helt fra spanjolenes erobring av Amerika til amerikanernes "frigjøring" av Irak har vestlige lands intervensjon omkring i verden blitt rettferdiggjort med begreper om sivilisasjon, utvikling og framskritt. Les mer. Vår pris 174 ... Maktens retorikk : om europeisk universalisme Immanuel Wallerstein ; oversatt av Kjetil Vikene Bok · Bokmål · 2007 Maktens opprettholdelse er avhengig av at det som beherskes, forholder seg i splittet ro. Så lenge det gjør det, kan makten til og med opprettholdes i fred og fordragelighet og med åpne og demokratiske midler. Men den splittede ro kan i prinsippet motvirkes og skiftes over til en felles handling, hvorved makten trues" (156). Retorikk, kommunikasjon og ledelse. God retorikk er avgjørende for enhver leder. Dette programmet lærer deg hvordan du kan bruke retorikk til å påvirke andre med tale, tekst, språk og handling gjennom kommunikasjon. Retorikk er ikke bare en praktisk ferdighet, men også et fag: læren om hvordan overtalelse finner sted. Dette faget ble etablert av Aristo.teles (384-322 f.Kr.) og hans verk er fortsatt grunnleggende i retorikkstudiet; her finner vi blant annet læren om de tre overtalelsesmidlene, etos, patos og ... Retorikk og språklig kommunikasjon (studieretning) Studieretningen tilbyr spesialisering og fordypning i retoriske og kommunikasjonsfaglige temaer, slik som politisk retorikk, sakprosa, tekstvitenskap, hverdagslige og institusjonelle samtaler, teksthistoriske epoker og antikkens retoriske teorier. Maktens tekster Det moderne samfunnet skapes og opprettholdes ved hjelp av tekster. Noen tekster gransker vi nøye, og lager fag og tolkningsmetoder for å kunne studere. Det gjelder for eksempel Bibelen, dikt og romaner. Andre tekster ser vi rett igjennom og ut mot de "saker" eller objekter de taler om. Doktorgradskurset Retorikk og diskurs. Mellom makt og medborgerskap er tilrettelagt for kandidater som ønsker fordypning i retorikk og diskursanalyse som teoretisk grunnlag og/eller som analytisk tilnæmingsmåte. Få uttrykk har opplevd et slikt fall i status som «retorikk». Fra å være et uttrykk for en respektert talekunst i antikken, noe man arbeidet med å oppnå, slik at man kunne bli en legendarisk retoriker, som Demostenes, som ifølge legenden øvet seg gjennom å tale med stein på tungen, har uttrykket retorikk falt til bunnen av modernitetens skrekkabinett; når noe virkelig skal ... Retorikk er læren om talekunst (gresk ρητωρ, rhêtôr, tale, og techne, kunst). I moderne tid er retorikken ofte blitt definert som læren om overtalelse. Retorikk er en av de tre originale kunster i vestlig kultur. Retorikk kan også bli brukt nedlatende i noen sammenhenger når man vil avvise et verbalt resonnement el.l. Helt fra spanjolenes erobring av Amerika til amerikanernes "frigjøring" av Irak har vestlige lands intervensjon omkring i verden blitt rettferdiggjort med begreper om sivilisasjon, utvikling og framskritt. I denne korte og skarpe boken undersøker og kritiserer den kjente samfunnsviteren Immanuel Wallerstein begrunnelsene for slike intervensjoner. Han viser at ideene de er basert på, slett ... Retorikk er læren om hvordan du kan overbevise andre om at du har rett, og det er også læren om hvordan du vurderer andres ytringer kritisk. I 2006 ble retorikken en del av norskfaget i videregående skole. - En viktig årsak til at man har tatt retorikken inn i skolen har vært ønsket om å utvikle et demokratisk medborgerskap. Retorikk er læren om talekunst . I moderne tid er retorikken ofte blitt definert som læren om overtalelse. Retorikk er en av de tre originale kunster i vestlig kultur. Begrepet «retorikk» kan også bli brukt nedlatende i noen sammenhenger når man vil avvise et verbalt resonnement el.l. Forfattere, redak...