Entreprenørskap og innovasjonsledelse E-bok


Entreprenørskap og innovasjonsledelse - Nils Per Hovland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-06-04
FORFATTER: Nils Per Hovland
ISBN: 9788202550547
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,97

FORKLARING:

Entreprenørskap og innovasjonsledelse gir en effektiv innføring i de utfordringer og muligheter man møter som entreprenør. Boka er praktisk innrettet, bruker mange eksempler og gir leseren oppgaver å løse. Den er en nyttig støttespiller for studenter som ønsker å starte ny virksomhet, enten i form av studentbedrift eller ordinær bedrift. Studenter som arbeider med nyskapingsprosjekter får med seg erfaring som kommer til nytte om de får jobb i etablerte bedrifter og organisasjoner. Både privat og offentlig virksomhet møter i dag krav om omstilling og nyskaping.Bokas første del er en detaljert veiledning i hvordan man kan utvikle og lede et nyskapingsprosjekt. Gjennom eksempler og korte veiledninger får leseren praktiske råd for bedre å forstå og beherske prosessene. Andre del handler om entreprenøren, nettverket rundt denne og om entreprenørskap som samfunnsfenomen. Kapitlene gir innblikk i spørsmål som opptar forskere, politikere og andre samfunnsengasjerte.Entreprenørskap og innovasjonsledelse egner seg godt som innføringsbok på et gradsstudium eller som kjernepensum på et enkeltkurs. De som arbeider i veiledningstjenesten, i finanssektoren og andre som har behov for å forstå entreprenørene og de utfordringer disse møter, vil også ha stor nytte av den.I denne 3. utgaven av boka er det lagt større vekt på å belyse ulike strategier og prosesser i nyskapingsarbeidet. En god del av stoffet er omarbeidet i forhold til tidligere utgaver, og tabeller og faktainformasjon er ajourført så godt det har latt seg gjøre.Entreprenørskap og innovasjonsledelse retter søkelyset mot alle sider av nyskapingsprosessen, fra idé til levedyktig virksomhet framhever viktigheten av teamarbeid og nettverk beskriver de viktigste samfunnsmessige rammebetingelser for nyskaping legger vekt på at ledelse og beslutningstaking ved nyskaping kjennetegnes av stor risiko og tvetydighet

...ingsprosjekt. Vi er enige om at alt må ha en start ... Utdrag Entreprenørskap og innovasjonsledelse by Cappelen ... ... . Det handler om «å se en mulighet». Men ikke bare det […] Kjøp 'Innovasjonsledelse, ledelse av innovasjon og internt entreprenørskap' av Martin Gjelsvik fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788245002751 Kan utvikle ideer og drive ntreprenørskaps- og innovasjonsprosesser i næringsliv og forvaltning, herunder ervervet seg verktøy og metodikk for å starte opp, utvikle forretningsmodeller og finansiere ny virksomhet. Kan bidra til kreativ idegenerering og problemlø ... Entreprenørskap og innovasjonsledelse av Nils Per Hovland ... ... . Kan bidra til kreativ idegenerering og problemløsning som fundament for entreprenørskap og innovasjon. Entreprenørskap og innovasjonsledelse er boken for studenter som ønsker å starte ny virksomhet eller... Markedsføring, ledelse og økonomi. God digitalisering: Hva kan teknologien brukes til i dag. Av Kai A. Olsen Datateknologiens muligheter og begrensninger Alle er enige - datateknologien har hatt en helt fantas... NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.. Dette lærer du på master i innovasjon og ledelse . Som student i dette programmet vil du tilegne deg kunnskaper, ferdigheter og erfaringer som er direkte overførbare til praktiske situasjoner og ... Entreprenørskap og innovasjonsledelse gir en praktisk, steg for steg-framstilling og viser hvordan man kan utvikle og styre et nyskapingsprosjekt. Andre som ønsker å orientere seg i et stort og aktuelt tema, vil også ha godt utbytte av boka. Boka tar for seg de utfordringer og muligheter man møter som entreprenør. tilknyttet spesialiseringen Entreprenørskap og Innovasjonsledelse. Kan et aktivt eierskap bidra til at selskaper oppnår et konkurransefortrinn? De aktive VC-selskapene er aktører som tilfører kapital og verdiøkende ressurser til sine porteføljeselskaper, og kan på den måten bidra til å utvikle og styrke disse selskapenes konkurranseevne. Innovasjon og entreprenørskap er viktig for en bærekraftig samfunnsutvikling. Kapitlene i denne boken har et regionalt perspektiv, men også nasjonal og internasjonal relevans. Første del består av seks kapitler om innovasjon i næringslivet. Ett av kapitlene benytter teoretiske modeller for å evaluere FoUs effekt på samfunnet. BSOL4620 - Innovasjonsledelse Om emnet. Nytt fra studieåret ... Master i entreprenørskap og Master i industriell økonomi og teknologiledelse ved Institutt for økonomi og teknologiledelse og Master i International Business and Marketing ved Avdeling for internasjonal business (i Ålesund). Utdrag Entreprenørskap og innovasjonsledelse Published on May 14, 2018 Dette er boka for studenter som ønsker å starte ny virksomhet eller å drive nyskaping på andre måter. En utdanning i entreprenørskap og innovasjonsledelse ved UiO, skal gi deg ferdighetene som trengs for både å starte din egen bedrift og å lede innovasjonsprosesser i en etablert bedrift. Læringen skjer i stor grad gjennom praktisk erfaring. Les mer om oppbygging og gjennomføring av masterprogrammet Entreprenørskap representerer aktøren som bringer den nye oppfinnelsen, ideen eller kunnskapen til markedet og lager «forretning» av det. Nærmere hundre års forskning har utvidet, nyansert og kritisert...