Samhandling og innovasjon E-bok


Samhandling og innovasjon -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2009-09-25
FORFATTER:
ISBN: 9788275181655
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,83

FORKLARING:

Dette er en bok om innovasjon i Innlandet, særlig om innovasjon som fremkommer via samarbeid og samhandling. Først gis et overblikk over Innlandet og ulike teoretiske perspektiver. Disse legger grunnlaget for den empiriske presentasjonen og drøfting av en rekke næringsmiljøer og klynger. Boken avsluttes med en del som peker på utfordringer og utsikter som denne delen av landet står overfor. Med litteraturliste.

...sjonsprosjekter høstwn 2019, med søknadsfrist 4 ... Samskapende sosial innovasjon - KS ... . oktober. Midlene er et bidrag til satsingen innen innovasjon i helsetjenesten. Forkunnskaper. Det anbefales at du har gjennomført kurset Ledelse og eierskap i prosjekter (PK6100) eller Praktisk prosjektledelse (PK6200, PK6203 eller BA6210) i basismodulen før du starter på kursene i spesialiseringen. Kurset har tidligere vært obligatorisk dersom du ønsker å fullføre en spesialisering i prosjektledelse og samhandling, men dette er fra høsten 2018 ikke lenger ... Behandlinger og undersøkelser; Kurs og oppl ... Innovasjon i organisasjoner - Forskning - Institutt for ... ... ... Behandlinger og undersøkelser; Kurs og opplæring for pasienter og pårørende; Praktisk informasjon; Rettigheter og muligheter; Avdelinger. Avdelinger fra A til Å; Fag og forskning. Forskning og innovasjon; Laboratorietjenester; Samhandling; Kompetanse og utdanning; Kvalitet; Alt om fag og forskning; Om oss. Ledige stillinger; Styret; Media ... Helseinnovasjonssenteret er en helsehub for samhandling, innovasjon og velferdsteknologi. Vi driver et regionalt responssenter, et responsteam og iverksetter og gjennomfører ulike forskningsprosjekt. Samarbeid og Samhandling. Samarbeid og samhandling er begreper som brukes om hverandre, og betyr ofte tilnærmet det samme; "å arbeide sammen" eller å "handle sammen" for å oppnå et mål, gjøre et prosjekt sammen og lignende: Samarbeidsbegrepet knytter jeg til det engelske begrepet "cooperation." Vi håper mange helseledere og andre ønsker å delta på webinaret, bli inspirert, og dele av egne erfaringer i tillegg til å skape nye sammen med oss. Vi vil bli best på samhandling, samt lykkes med å gi verdifulle og sammenhengende helse- og velferdstjenester til innbyggerne våre! Da trenger vi samspill og innspill; kom og delta. TIL INFO Samhandling og forvaltning består av mottaks- og utredningskontoret og koordinerende enhet. Alle søknader og nye henvendelser om helse- og omsorgstjenester gjøres til samhandling og forvaltning. Søknadsskjema for helse-, omsorgs-, og mestringstjenesten: Elektronisk versjon Papirversjon Åpningstider: Mandag-fredag: 08.00 - 16.00 (kl. 15.00 mellom 10. mai og 3. okt.) Samhandling, utdanning, forskning og innovasjon. For fagpersoner i primær- og spesialisthelsetjenesten og forskere med helse som forskningsfelt. Og informasjon til publikum om den øvrige faglige virksomheten. Partnerskap for radikal innovasjon. Partnerskap for radikal innovasjon løser samfunnsutfordringer i samarbeid med andre. Det handler om innovasjonsarbeid som er for stort for den enkelte kommune, og som krever samhandling på tvers av sektorer og profesjoner. Innovasjon Norge - vi gir lokale ideer globale muligheter. Fundraising for startups Norge. Fundraising for startups er programmet for deg som har et selskap helt i startfasen, men ambisjoner om å vokse og satse i nye markeder. Innovasjon Norge - vi gir lokale ideer globale muligheter. Arctic Cluster Team (ACT) er en av Norges ledende industriklynger, og inkluderer prosessindustri med partnere fra hele den industrielle verdikjeden. SoImpact håndterer dette. Verktøyet ble først laget av SoCentral, og har blitt videreutviklet i FoU-prosjektet. Det skiller seg fra flere andre metoder for effektmåling av sosial innovasjon ved at verktøyet først og fremst fokuserer på måling av resultater og virkninger av innsatser, hvor årsaks-virkningsammenhengen er høy. Samh...