Gruppepsykologi E-bok


Gruppepsykologi - Philip Hwang, Bjørn Nilsson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-04-15
FORFATTER: Philip Hwang, Bjørn Nilsson
ISBN: 9788245017366
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,67

FORKLARING:

Hva er det som gjør at enkelte grupper fungerer godt og andre ikke? Fokuset i boka er ulike gruppesammensetninger både i familie, barnehage, skole, vennekrets, arbeidsliv og fritid. Noen ganger fungerer gruppene godt, andre ganger er de dysfunksjonelle eller mindre velfungerende. Dårlig fungerende grupper ødelegger for mange menneskers trivsel og produktivitet i skole og arbeidsliv. Som leder og gruppemedlem kan man lære å styre grupper i en positiv retning. Man kan motvirke krefter som skaper negative eller til og med destruktive relasjoner mellom medlemmene. Forfatterne beskriver med utgangspunkt i teori og forskning hvordan deltakere og ledere kan få grupper til å fungere på en god måte. I boken gis det eksempler og verktøy på hvordan man kan lede, utvikle og påvirke en gruppe; derav kommunikasjon og konflikthåndtering. Gruppepsykologi er skrevet for ledere, lærere, trenere og veiledere som ønsker forskningsbasert kunnskap om hvordan man kan få grupper til å fungere bedre. Philip Hwang er professor i psykologi ved Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet. Hans forskning omfatter barn og unges utvikling og livsvilkår. Bjørn Nilsson er psykolog, sosiolog og universitetslektor i sosialpsykologi. I tillegg til at han underviser ved Göteborgs Universitet arbeider han med gruppe- og lederutvikling i både Sverige og internasjonalt i Europa. USA og Kina.

...e børnene, ... To eller flere er en innføringsbok i gruppepsykologi og foreligger her i 4 ... To eller flere av Peik Gjøsund (Heftet) - Fagbøker ... ... . utgave. Boken er spesielt rettet mot studenter som utdanner seg i yrker der samarbeid mellom mennesker er sentralt. Et vesentlig mål for studiet av gruppepsykologi er å gi studentene de grunnleggende kunnskapene som er nødvendig for å utvikle kompetanse til å lede og arbeide i grupper. Idrettspsykologi er anvendelse av psykologiske prinsipper i sportssammenheng. Sentrale siktemål er å anvende psykologisk kunnskap for å forbedre idrettsutøverens y ... Gruppepsykologi - Studienett.no ... . Sentrale siktemål er å anvende psykologisk kunnskap for å forbedre idrettsutøverens ytelse, for eksempel gjennom psykologisk rådgiving og trening, ved å analysere og avhjelpe problemer og ved å avdekke hvilke idrettsutøvere som passer best til hvilke sportsformer. Skrevet i Blogginnlegg Merket group think, gruppepsykologi, gruppetenkning, janis, psykologi, rasjonalitet, sosialpsykologi Legg igjen en kommentar. Livet er et spill, så lær deg å spille med min nye bok om spillteori! Kjøp boken hos Tanum eller din favorittbokhandel. Sosialpsykologi er et stort fagfelt innenfor psykologien.Fokus er på individets opplevelser og atferd i en sosial kontekst. Viktige temaer er sosial kognisjon, sosial påvirkning, sosial interaksjon, holdninger og holdningsendring, innstillinger og atferd overfor andre, og atferd i grupper. Innenfor disse områdene studerer sosialpsykologien hvordan tanker og opplevelse, emosjoner og atferd ... Gruppepsykologi, udforskning af socialpsykologiske aspekter af individers adfærd i sociale grupper. Især forskes i gruppens betydning for individers normdannelse, kommunikation, beslutning, perception, præstation, moral og tilfredshed samt individers indflydelse på gruppens aktiviteter. Af betydning for gruppepsykologiens udvikling var ingeniøren N. Gruppepsykologi. Manuset tar utgangspunkt i "Gruppepsykologi" av Sjølund. Manuset utgjør noe av grunnlaget for forelesningene om gruppepsykologi. Dybdesyn på gruppepsykologi. Det er ikke tilfeldig at Acem, som meditasjonsorganisasjon, gjennom 35 år har utviklet kurstilbud i utforsking av mellommenneskelig kommunikasjon. Dette nummeret er slett ikke en fullstendig ABC i gruppepsykologi, bare noen ytterst få bokstaver i et langt alfabet. Arne Sjølund (født 1947) er en kjent norsk sosialpsykolog og forsker på gruppepsykologi. Han har identifisert fem såkalte "standardroller"; kategorier av roller som har en tendens til å oppstå i uformelle grupper: Hva menes men begrepet " sosial gruppe": Men en "gruppe" i sosialpsykologisk forstand menes noe annet enn en mer eller mindre tilfeldig ansamling mennesker på et bestemt sted. En tilfeldig gruppe mennesker blir kallt et aggregat, feks mennesker som står å venter på bussen. Det er viktig å skille mellom sosial gruppe og sosial kategori.… Hva er gruppepsykologi? Gruppe psykologi er studiet av organisasjoner og deres atferd. Det er en verden av psykologi som utforsker utgivelsen av individuell kontroll innen en gruppe innstilling. Sosiale, organisatoriske og gruppepsykologi er alle kraftige områder av studien Jeg tok studiet i Bergen vinter/vår 2007, det er på 15ECTS og foregår over 1/2 år og er ikke spesielt krevende. Studiet består av 7 leksjoner med følgende tema: Idrett og motivasjon, persepsjon, emosjoner, idrett og konkurranse (barneidrett/ toppidrett), mental trening, gruppepsykologi i idrett, og motorisk læring. Gruppepsykologi: Ledelse og samspill i og mellom team: Denne samlingen formidler klassiske strukturerte øvelser og psykologisk teori om grupper og gir nødvendig grunnlag for å forstå de tema som skal tas opp på senere samlinger. Vi tar for oss emner som teamutvikling, ......