Motivasjon, mestring og medfølelse E-bok


Motivasjon, mestring og medfølelse - Mia Börjesson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-10-30
FORFATTER: Mia Börjesson
ISBN: 9788205452435
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,86

FORKLARING:

Budskapet i boken er at de voksnes viktigste oppgave er å formidle håp til de unge.Motivasjon, mestring og medfølelse er skrevet for alle voksne som møter tenåringer i hverdagen: i skolen, i foreningslivet, på helsestasjonen og i andre sammenhenger hvor forebyggende og helsefremmende arbeid står sentralt. Foreldre vil også ha stor nytte av boken.Forfatteren Mia Börjesson gir veiledning og konkrete råd for hvordan man som voksen kan skape gode forutsetninger for samtaler.....................................Hun skriver blant annet om:? Fordelene ved samtaleformen som metode for forandringer og løsninger.? Hvordan man kan finne en inngang til samtalen og etablere tiltro til den.? Mulige hindringer underveis i samtalen og mulige veier videre.Börjesson tar utgangspunkt i ungdommens styrker, iboende evner og muligheter og peker på at vår viktigste oppgave som samtaleledere er å løfte fram disse og hjelpe tenåringene til selv å se dem. På den måten kan de oppleve økt mestringsfølelse og få et sterkere selvbilde og større motivasjon for å nå de målene de setter seg i livet.I den siste delen av boken presenteres rammen for ti samtaler. Samtalene har forskjellige temaer, men følger den samme strukturen. De kan benyttes som de er, eller være til inspirasjon i dine egne møter med tenåringene.Se innholdsfortegnelse og innledning her:

...re vil også ha stor nytte av boken. Motivasjon, mestring og medfølelse er skrevet for alle voksne som møter tenåringer i hverdagen: i skolen, i foreningslivet, på helsestasjonen og i andre sammenhenger hvor forebyggende og helsefremmende arbeid står sentralt ... Motivasjon og mestring - Terje Manger, Bjørn Wormnes ... ... . Foreldre vil også ha stor nytte av boken. Budskapet i boken er at de voksnes viktigste oppgave er å formidle håp til de unge.Motivasjon, mestring og medfølelse er skrevet for alle voksne som møter tenåringer i hverdagen: i skolen, i foreningslivet, på helsestasjonen og i andre sammenhenger hvor forebyggende og helsefremmende arbeid står sentralt. Foreldre vil også ha stor nytte av boken.Forfatteren Mia Börjesson gir ... Hvorfor motivasjon og mestring? I dette kurset vil du få en grunnleggende innsikt i psykologiske prosesser som har betydning for atferd, læring og prestasjoner på individ- og gruppen ... Motivasjon, mestring og medfølelse - norli.no ... . Foreldre vil også ha stor nytte av boken.Forfatteren Mia Börjesson gir ... Hvorfor motivasjon og mestring? I dette kurset vil du få en grunnleggende innsikt i psykologiske prosesser som har betydning for atferd, læring og prestasjoner på individ- og gruppenivå. Du vil kunne løse oppgaver ved å omsette teoretisk kunnskap om motivasjon og mestring til gunstige tiltak i et ledelsesperspektiv. Et vanlig problem for profesjonelle hjelpere, som helsepersonell, er at de gir informasjon med velmente råd som ikke blir fulgt. Motiverende intervju (MI), også kalt motiverende samtale, er en effektiv og empatisk metode for samtaler om endring, motivasjon og mestring. Motivasjon "Handler om de psykologiske prosesser som aktiverer atferd, som retter de mot noe bestemt, og som opprettholder denne atferden. Indre motivasjon er det som skjer inne i oss og som. gjør at vi engasjerer oss i en aktivitet fordi vi liker det og synes det er spennende". Motivasjonssamtale Motivasjon, mestring og medfølelse er skrevet for alle voksne som møter tenåringer i hverdagen: i skolen, i foreningslivet, på helsestasjonen og i andre sammenhenger hvor forebyggende og helsefremmende arbeid står sentralt. Les mer. Vår pris 378,- ... Vår pris 378,-(portofritt). Budskapet i boken er at de voksnes viktigste oppgave er å formidle håp til de unge. Motivasjon, mestring og medfølelse er skrevet for alle voksne som møter.. Term: Bokmål: Mestring Nynorsk: Meistring. Forklaring: En rekke definisjoner av mestring innen helse peker på at mestring handler om at den enkelte person endrer forestillinger, følelser og atferd på en måte som gjenoppretter mening og sammenheng i livet, som bidrar til å bearbeide følelsesmessige reaksjoner, problemløsning og forbedret livssituasjon. Budskapet i boken er at de voksnes viktigste oppgave er å formidle håp til de unge. Motivasjon, mestring og medfølelse er skrevet for alle voksne som møter tenåringer i hverdagen: i skolen, i foreningslivet, på helsestasjonen og i andre sammenhenger hvor forebyggende og helsef...