De mest alvorlige forbrytelser E-bok


De mest alvorlige forbrytelser - Ståle Eskeland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-05-23
FORFATTER: Ståle Eskeland
ISBN: 9788202353575
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,67

FORKLARING:

En forbrytelse er, etter alminnelig språkbruk, en handling som er straffbar. For de fleste norske jurister er strafferett ensbetydende med norsk lovgivning og rettspraksis som gjelder straffbare handlinger begått i Norge. Ser man verden utenfra, er andre typer kriminalitet et dominerende trekk i mange land og mellom land.Hvilke forbrytelser som er de mest alvorlige, er et kulturelt spørsmål. Svaret beror på verdioppfatninger som varierer med tid og sted og fra person til person. I De mest alvorlige forbrytelser analyserer forfatteren innholdet i reglene om straff for handlinger som i folkeretten og i mange nasjonale rettssystemer, herunder det norske rettssystemet, er ansett å være blant de mest alvorlige internasjonale forbrytelsene:- Aggresjonsforbrytelsen - Folkemord - Forbrytelser mot menneskeheten Krigsforbrytelser - Terror - Tortur - Bruk av masseødeleggelsesvåpen, herunder atomvåpen Felles for de syv forbrytelseskategoriene er at de omfatter drap, vold og ødeleggelse av materielle verdier, som oftest i stor skala.Forfatteren analyserer innholdet i reglene om straff i norsk rett og i folkeretten. Han behandler også spørsmål som gjelder forekomsten av forbrytelsene, historisk og i dag. Strafferettslige sider ved norsk deltakelse i angrepet på Jugoslavia (Kosovokrigen, 1999), angrepet på Afghanistan (2001) og Irak-krigen (2003) og Aker Kværners arbeid på Guantanamobasen (1993?2006) drøftes inngående. Et hovedfunn er at politiske og andre ledere, også norske ledere, i betydelig utstrekning begår de mest alvorlige forbrytelser og at de bare unntaksvis blir strafforfulgt. Avslutningsvis drøfter forfatteren hva som kan gjøres for å redusere forekomsten av de mest alvorlige forbrytelser.

...ord..... DEL I Innføring..... KAPITTEL 1 De mest alvorlige forbrytelser ... De mest alvorlige fortielser | NY TID ... ..... 1. Hva boken handler om..... alvorlige forbrytelser. Denne oppgaven er et innlegg i debatten om foreldelsesreglene slik de er i dag. Jeg vil pre-sentere de ulike argumentene og hensynene både for og imot at vi bør ha regler om forel-delse. Spesielt foreldelse av de mest alvorlige forbrytelsene, herunder seksuelle overgrep mot barn og drap. De mest alvorlige forbrytelser: Amazon.es: Ståle Eskeland: Libros en ... De mest alvorlige forbrytelser ... . De mest alvorlige forbrytelser: Amazon.es: Ståle Eskeland: Libros en idiomas extranjeros. Saltar al contenido principal. Prueba Prime Hola, Identifícate Cuenta y listas Identifícate Cuenta y listas Pedidos Suscríbete a Prime Cesta. Todos los departamentos. Ir Buscar Los Más Vendidos Ideas Para ... Kjøp De mest alvorlige forbrytelser fra Bokklubber En forbrytelse er, etter alminnelig språkbruk, en handling som er straffbar. For de fleste norske jurister er strafferett ensbetydende med norsk lovgivning og rettspraksis som gjelder straffbare handlinger begått i Norge. De prioriterer skole og videre utdanning høyt. Samtidig er det en liten gruppe ungdommer som skårer lavt på alle disse faktorene. Det er i disse gruppene vi finner dem med mest kriminell atferd. Jo mer alvorlige lovbrudd man begår, jo større sannsynlighet er det for at man samtidig har levekårsproblemer. Kjøp De mest alvorlige forbrytelser fra Tanum En forbrytelse er, etter alminnelig språkbruk, en handling som er straffbar. For de fleste norske jurister er strafferett ensbetydende med norsk lovgivning og rettspraksis som gjelder straffbare handlinger begått i Norge. De mest alvorlige forbrytelser av professor i rettsvitenskap Ståle Eskeland er en viktig utgivelse. Boken gir en meget velinformert og velorganisert innføring i hvilke forbrytelser det er tale om: aggresjonsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, ... Ståle Eskeland var en strafferettsprofessor med stor interesse for de internasjonale forbrytelsene. Han arbeidet med fredsrett, retten og plikten til fred, og omtalte selv De mest alvorlige forbrytelser (Cappelen Damm, 2011) som sitt hovedverk. I denne boken tar Eskeland for seg de store internasjonale forbrytelsene - krigsforbrytelser, forbrytelser mot freden, folkemord, tortur - og den ... Enkelte studier har funnet at tilbakefallet er større blant dem som blir idømt de mest alvorlige straffene (for eksempel Ahven, Salla og Vahtrus 2010, Haslund 2003 og Wartna mfl. 2011). Definisjonen av utvalget kan dermed ha konsekvenser for andelen med tilbakefall i en gitt studie. Forbrytelser, de mer alvorlige forbrytelser, er delt inn i ulike klasser av de føderale og statlige rettssystemer. I stater som bruker en alfabetisk klassifisering, refererer klasse B forbrytelse vanligvis til den nest mest alvorlige kategorien av voldelige forbrytelser straffes med en omfattende periode med fengsling. SYSTEMMEDIA Når venstreekstremister i Tyskland maner til sabotasje og generell ødeleggelse, unnlater systemmedia å rapportere om det. De er nemlig dypt involvert i denne venstresiden, skriver den svenske nettavisen Svegot. (Foto: cyphink / flickr under CC BY-SA 2.0) Den svenske nettavisen Svegot påpeker i en artikkel hvordan venstrevridde i Tyskland, i en tid hvor hele samfunnet står i ... De mest alvorlige forbry...