Kulturmøter i matematikkundervisningen E-bok


Kulturmøter i matematikkundervisningen - Madeleine Löwing, Wiggo Kilborn pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-02-05
FORFATTER: Madeleine Löwing, Wiggo Kilborn
ISBN: 9788202394257
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,67

FORKLARING:

Det overordnede formålet med Kulturmøter i matematikkundervisningen er å gi støtte til lærere som underviser elever med innvandrerbakgrunn i matematikk. Feilaktig overføring fra morsmålet kan føre til en overgeneralisering av ord og begreper på andrespråket. Dette gjelder i stor grad terminologi og begreper i faget matematikk. Løsning på problemet er å framheve likheter og forskjeller i de to språkenes (i dette tilfellet «matematikkspråkenes») strukturelle oppbygning for eleven. Det krever at elevens lærere er bevisste på de matematiske begrepenes språklige struktur på de to språkene. Dette beskrives i denne boken.Hvordan tallene er bygd opp, hvordan tid og klokkeslett uttrykkes, hvordan skriftlig regning utføres, og hvordan for eksempel brøk oppfattes, kan variere betydelig fra land til land. I denne boken får man en kortfattet oversikt over hvordan matematikken kan se ut på drøye 40 forskjellige språk og innenfor ulike kulturer.

...), som utførte et forsøk med elever i 11 ... Katalog norsk som andrespråk 2015 by Cappelen Damm - Issuu ... . trinn i Singapore. De undersøkte blant annet hvordan bruken av matematikkens historie som verktøy i Kulturmøter i matematikkundervisningen: Eksempler fra 41 språk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap 2-7, side 25-98. (74 s) Juul, H. (2006). Fonologiske færdigheder og læseudvikling hos DU 1-kursister. Prosjektrapport. Center for Læseforskning. København: Københavns Universitet. Nasjonalt senter for matematikk i opplæ ... Kulturmøter i matematikkundervisningen: eksempler fra 41 ... ... . Nasjonalt senter for matematikk i opplæringa (Matematikksenteret) har som hovudoppgåve å leie og koordinere utvikling av nye og betre arbeidsmåtar og læringsstrategiar i matematikkopplæringa i barnehage, grunnskole, vidaregåande skole, vaksenopplæring og lærarutdanning i Noreg. Norsk tittel: "Kulturmøter i matematikkundervisningen. Matematikk på 41 ulike språk". Oversettelse av "Lära och undervisa matematik från förskoleklass till åk 6", Nortstedts, Sverige. Norsk tittel: Matematikkundervisning 1-7. Oppdragsgiver: Cappelen Damm Akademisk Fag: Matematikk i lærerutdanningene. Bokomtale Löwing og Kilborn: Kulturmøter i matematikkundervisningen Arvid Siqveland Holmboeprisen 2013: Anne-Mari Jensen Anne-Mari Jensen Elevaktiv undervisning på videregående skole Jan Nordgreen En vidunderlig ide Ivana Celik Flotte plakater til videregående skoler! Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Svein H. Torkildsen ......