Helsepersonelloven (lov om helsepersonell m.v.) E-bok


Helsepersonelloven (lov om helsepersonell m.v.) -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-10-08
FORFATTER:
ISBN: 9788202659615
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,79

FORKLARING:

Helsepersonelloven (lov om helsepersonell m.v.) - med endringer, sist ved lover av 15. desember 2017 nr. 107 (i kraft 1. juli 2019) og av 10. april 2019 nr. 11 (i kraft 15. mai 2019)

...n (lov om helsepersonell m.v.) fra Cappelen Damm Undervisning Helsepersonelloven (lov om helsepersonell m ... Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). | helse-IT ... .v.) - med endringer, sist ved lover av 15. desember 2017 nr. 107 (i kraft 1. juli 2019) og av 10. april 2019 nr. 11 (i kraft 15. mai 2019) Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven, forkortet hlspl.) av 2. juli 1999 er en lov som omhandler virksomhet, plikter og rettigheter for helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i Norge. Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til hel ... Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) - Lovdata ... . Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste. Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse. Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 29. august 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 9 tredje ledd. Kjøp Helsepersonelloven (lov om helsepersonell m.v.) fra Cappelendamm Helsepersonelloven (lov om helsepersonell m.v.) - med endringer, sist ved lover av 15. desember 2017 nr. 107 (i kraft 1. juli 2019) og av 10. april 2019 nr. 11 (i kraft 15. mai 2019) Høring: Medbrakt kompetanse - lisens til helsepersonell mm (forslag om endringer i helsepersonelloven mm.) Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet endringer i helsepersonelloven § 49 som skal legge til rette for en mer fleksibel praksis når det gjelder vedtak om lisens til helsepersonell. Om oss Om Helsebiblioteket.no Personvern/cookies English Kontakt Brukerstøtte Redaksjonen Følg oss Facebook Twitter Nyhetsbrev. Helsebiblioteket.no sender jevnlig ut nyhetsbrev med informasjon om innhold og nye tjenester. For å motta nyhetsbrev må du logge inn og krysse av for nyhetsbrev i brukerprofilen din. Se et eksempel på nyhetsbrev. Helsepersonelloven (lov om helsepersonell m.v.) - med endringer, sist ved lover av 15. desember 2017 nr. 107 (i kraft 1. juli 2019) og av 10. april 2019 nr. 11 ... Retningslinjer for behandling av saker etter helsepersonelloven § 67 - vurdering av spørsmål om etterforskning og påtale 3 1 Generelle utgangspunkter Det følger av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 67 annet ledd at offentlig påtale for overtredelser av loven eller bestemmelser gitt i medhold av den, Forsvarlighetskravet. Kravet til helsepersonell om å yte forsvarlig helsehjelp er uttrykt slik i helsepersonelloven § 4: «Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet […] som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig». Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). Se tidligere lover 13 juli 1956, 8 jan 1960 nr. 1, 11 juni 1971 nr. 54, 23 juni 1972 nr. 69, 9 mars 1973 nr. 13, 14 juni 1974 nr. 47, 13 juni 1980 nr. 42, 13 juni 1980 nr. 43 og 26 april 1985 nr. 23....