Vergemålsloven E-bok


Vergemålsloven - Eldbjørg Sande, Trine Eli Linge, Mona Choon Rasmussen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-02-06
FORFATTER: Eldbjørg Sande, Trine Eli Linge, Mona Choon Rasmussen
ISBN: 9788205450677
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,93

FORKLARING:

Boken gir en grundig innføring i de nye reglene om vergemål og representantordningen for enslige mindreårige asylsøkere. Vergemålsloven 2010 erstatter tidligere vergemålslov fra 1927 og umyndiggjøringsloven fra 1898. Egne bestemmelser om representantordningen ble lagt til ved ikrafttredelse 1. juli 2013. Vergemålsloven inneholder blant annet regler om vergemål for mindreårige og voksne, samt regler om vergens kompetanse i de ulike vergemål. Videre inneholder loven reglerom vergemålsmyndighetens organisering og kompetanse, og krav til opplæring og tilsyn med vergene. Loven har både saksbehandlingsregler for vergemålssaker i forvaltningen og for domstolen, samt regler som angir domstolens kompetanse i vergemålssaker.

...gelsen av slik dokumentasjon. Erklæring fra lege eller annen sakkyndig, jf ... Vergemålsloven må endres - NFU Norge ... . vergemålsloven § 59 første ledd bokstav a, skal gis på egen blankett og sendes fylkesmannen i det vergemålsdistriktet personen bor innen tre uker om ikke annet ... Vergemålsloven eller Lov om vergemål for umyndige er en norsk lov av 26. mars 2010 som trådte i kraft 1. juli 2013. Loven definerer den offentlige forvaltningen av midlene til den som er erklært som umyndig. Den regulerer organiseringen av vergemålsmyndigheten, forvaltning av mid ... Vergemålsloven (2010) - Wikipedia ... . Den regulerer organiseringen av vergemålsmyndigheten, forvaltning av midlene til umyndige og personer med verge, og kontrollen av verger og deres regnskaper. Etter vergemålsloven § 77 skal dom om fratakelse av den rettslige handleevnen tinglyses eller registreres i Løsøreregisteret. Etter forespørsel til Løsøreregisteret kan man få opplysninger om personene er registrert, om verge og hvilken domstol som har avsagt dommen om vergemål. Org.nr.: 986 186 999. Web levert av CustomPublish Meldeplikten er regulert i vergemålsloven § 57, som lyder: "Må det antas at det er behov for vergemål for en person som er innlagt i institusjon, skal institusjonen melde fra til Fylkesmannen. Meldeplikten gjelder også ansvarlig for kommunens sosialtjeneste og kommunens helse- og omsorgstjeneste utenfor institusjon. Meldingen skal begrunnes. Vergemålsloven har særskilte regler om fremtidsfullmakter i kapitel 10, og det er svært viktig at disse reglene følges. For har du ikke formalitetene i orden, så gjelder ikke fullmakten. I vergemålsloven § 88 fremgår det at fremtidsfullmektigen kan få dekket sine nødvendige utgifter av fullmaktsgiverens midler, og når det er rimelig kan fullmektigen beregne seg et passende vederlag. Vergemålsloven 2010 erstatter tidligere vergemålslov fra 1927 og umyndiggjøringsloven fra 1898. Egne bestemmelser om representantordningen ble lagt til ved ikrafttredelse 1. … LES MER juli 2013. Vergemålsloven inneholder blant annet regler om vergemål for mindreårige og voksne, samt regler om vergens kompetanse i de ulike vergemål. Men vergemålsloven fungerer ikke slik menneskerettene krever. Ombudet rapporterte om dette allerede i 2015. Det er også påpekt i lengre tid av interesseorganisasjonene. Vergemålsloven gir anledning til å opprette en fremtidsfullmakt, og få fullmakten stadfestet av Fylkesmannen, for de som ønsker det. Ordningen med fremtidsfullmakt er en frivillig, privatrettslig ordning. Fremtidsfullmakt er et alternativ til vergemål, for den som ønsker å ordne forholdene sine I vergemålsloven § 90 A fremgår det av at: "En myndig person som på grunn av sinnslidelse, andre psykiske forstyrrelser, senil demens, psykisk utviklingshemming, eller legemlig funksjonshemming ikke kan ivareta sine anliggender, kan ved behov få oppnevnt hjelpeverge." Den nye vergemålsloven gir adgang til å opprette fremtidsfullmakter. En fremtidsfullmakt er en privatrettslig ordning, og...