Barn og unges læringsmiljø 4 E-bok


Barn og unges læringsmiljø 4 -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2010-11-23
FORFATTER:
ISBN: 9788276348989
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,26

FORKLARING:

I boka drøftes begrepet lærevansker i relasjon til språk og tospråklighet, skriftspråk, matematikk, syn, hørsel, utviklingshemning, ADHD, autisme, Tourette syndrom, migrasjon, psykiske vansker, sosial kompetanse samt nonverbale lærevansker. Leseren får også en innføring i hvordan lærevansker kan kartlegges som grunnlag for tiltak, og hvordan barnehage/skole kan samarbeide med hjemmet om barn og unge med lærevansker. Teoretisk basert innsikt blir anvendt med tanke på praktiske tiltak overfor barn og unge og deres familier. Teoriutvalget er forankret innen nyere forskning med hovedbasis i kognitive, atferdsteoretiske og humanistiske teoritradisjoner. Nevrobiologisk tilnærming, psykodynamisk teori og nyere utvikling innen relasjonell psykoanalyse samt systemperspektivet der søkelyset rettes mot familien, er også representert. Barn og unges læringsmiljø 4 er aktuell innen flere profesjonsutdanninger relatert til områder som pedagogikk, spesialpedagogikk og sosial- og helsefag. Boka er interessant for alle som har sitt daglige virke blant barn og unge.

...blant annet sosialisering og lek for barn utgjør ... Barn og unges læringsmiljø 2 - med vekt på sosialisering ... ... ... Haugen har sine forskningsområder innenfor kognitiv psykologi, motivasjons- og læringspsykologi samt spesialpedagogikk. Han har publisert flere internasjonale artikler, kapitler i fagbøker og vært redaktør for blant annet 4-bindsverket Barn og unges læringsmiljø. Mange barn rammes av vold, overgrep og omsorgssvikt, og det fører til store konsekvenser, både for de barna som er rammet, for andre berørte og for samfunnet. Om vold og omsorgssvikt Barn som har blitt utsat ... Skyfritt - inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge i ... ... . Om vold og omsorgssvikt Barn som har blitt utsatt for vold og overgrep i barndommen, har større risiko for å utvikle tilknytningsproblemer, lærevansker og psykiske og fysiske helseproblemer (Felitti, 2010; Ford, 2010). Forlagets omtale: Barn og unges læringsmiljø 3 behandler psykiske og sosiale problemtilstander som vi finner hos barn og unge i dagens samfunn på en mer omfattende måte enn det som ofte er vanlig i fagbøker innen spesialpedagogikk, psykologi og barne- og ungdomspsykiatri. Side 4 Skyfritt - inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge i Bergen 1. Innledning SKYFRITT er Bergen kommunes plan for å styrke innsatsen for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehage, skole og på fritidsfeltet. 3. Et leke- og læringsmiljø som fremmer barn og unges livsmestring og god psykisk helse 4. En trygg digital hverdag 5. Økt kunnskap om betydningen av levevaner for barn og unges psykiske helse og livskvalitet Kapittel 4 handler om den tidlige innsatsen når det oppstår bekymring for et barn, en ungdom eller for familien. Kapitlet har tre ... Barn og unges læringsmiljø 4 er aktuell innen flere profesjonsutdanninger relatert til områder som pedagogikk, spesialpedagogikk og sosial- og helsefag. Boka er interessant for alle som har sitt daglige virke blant barn og unge. I Barn og unges læringsmiljø 2 vektlegges de komplekse relasjoner som inngår i sosialiseringsprosessen, overgangen barnehage skole, flerkulturell forståelse, tospråklighetspedagogikk og barn med spesielle behov. Boka er spesielt rettet inn mot studenter innen førskolelærerutdanningen, men egner seg også til bruk for idrettsstudenter der blant annet sosialisering og lek for barn utgjør ... Barn og unges læringsmiljø 1 inneholder både klassiske og nyskapende tanker som er viktig å kjenne til for studenter i lærerutdanning, eller...