Oreigningsloven E-bok


Oreigningsloven - Erik Keiserud, Kristin Bjella pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-06-09
FORFATTER: Erik Keiserud, Kristin Bjella
ISBN: 9788215021270
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,28

FORKLARING:

Det er gått 25 år siden annen utgave av Oreigningsloven med kommentarer ble utgitt. I denne perioden har det skjedd en rekke lovendringer som har betydning for anvendelsen av oreigningsloven, i tillegg til en omfattende retts- og forvaltningspraksis.I den tredje utgaven foretar forfatterne en ny og grundig gjennomgang av kommentarene til oreigningsloven av 1959. Kommentarutgaven er utstyrt med fyldig lov-, doms- og stikkordregister, og den inneholder også de forskriftene som er gitt i medhold av oreigningsloven. Forskriftene er kommentert under de enkelte paragrafene i loven hvor dette er naturlig.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

...lova ble sanksjonert av Kongen i statsråd 23 ... PDF 1 2017 Veileder ... . oktober 1959. Eksterne lenker ... Avgjørelse som gjelder ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed eller forflytting av offentlig tjenestemann, regnes som enkeltvedtak. Det samme gjelder vedtak om å ilegge offentlig tjenestemann ordensstraff eller tilstå ham pensjon. Dette er hovedregelen i oreigningsloven. Grunneieren skal ha erstattet høyeste verdi av salgsverdi, bruksverdi eller gjenanskaffelsesverdi. Det kan gis erstatning for ulempe på den g ... Lov om oreigning av fast eigedom [oreigningslova] - Lovdata ... . Det kan gis erstatning for ulempe på den gjenværende eiendommen. Det kan gjøres fradrag for fordeler grunneier får som følge av ekspropriasjonen. Han skal vær skadesløs, men ikke tjene på inngrepet. Oreigningslova, lov om oreigning av fast eigedom av 23. oktober 1959, gjelder ekspropriasjon av fast eiendom. I mangel av motsatt bestemmelse gjelder lovens regler så langt de passer også ved inngrep i henhold til andre ekspropriasjonslover, blant annet lov om vassdragsreguleringer av 14. desember 1917, vegloven av 21. juni 1963, plan- og bygningsloven av 27. Det er gått 25 år siden annen utgave av Oreigningsloven med kommentarer ble utgitt. I denne perioden har det skjedd en rekke lovendringer som har betydning for anvendelsen av oreigningsloven, i tillegg til en omfattende retts- og forvaltningspraksis.I den For å kunne ekspropriere kreves lovhjemmel. De fleste ekspropriasjonshjemler finnes i Oreigningsloven hvor det i lovens § 2 er definert en lang liste med ekspropriasjonsformål. I tillegg til oreigningsloven er det også en del spesiallover med egne ekspropriasjonshjemler. Vegloven og Plan- og bygningsloven er relevante eksempler i så henseende. Etter oreigningsloven § 25 er det «Kongen» som er formelt beslutningsorgan for vedtak om forhåndstiltredelse. Denne myndigheten er gjennom forskrift delegert til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som igjen har delegert myndigheten videre til Fylkesmannen.. Rett til forhåndstiltredelse forutsetter normalt at vedtaket om ekspropriasjon er endelig fastsatt. Kjøp 'Oreigningsloven, lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom, kommentarutgave' av Erik Keiserud fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formate...