Multimodalitet i skole- og fritidstekstar E-bok


Multimodalitet i skole- og fritidstekstar -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-07-20
FORFATTER:
ISBN: 9788245022889
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,33

FORKLARING:

Vi møter samansette tekster overalt, både i skolen og på fritida. Kunnskap om multimodalitet er blitt nødvendig for kommunikasjonskompetansen til ung og vaksen. Målet med denne boka er å presentere ny forsking på eit felt der utviklinga går fort. Forfattarane tek for seg multimodalitet i ulike tekstar, som læreverk, film, musikkvideo, dataspel og teikneseriar, og drøfter mellom anna: - Korleis arbeider barn med nettbrett? - På kva måte kan programvare påverke kommunikasjonen? - Korleis brukar lesarane sansane når dei les? - Korleis blir det undervist i multimodalitet i nordiske klasserom? Finn emnet veg inn det viktigaste faget i skolen? - Greier vi å gjere elevane til aktive multimodale produsentar som nyttar eit breitt spekter av semiotiske ressursar? - Skil dei nye digitale læremidla seg eigentleg frå tradisjonelle lærebøker på papir? - Kan dataspel bidra til å utvikle ein kreativ literacy-praksis? Antologien syner fram breidda i ulike multimodale framstillingsmåtar og speglar korleis multimodale tekstar nyttar ulike uttrykk for å kommunisere mest mogleg effektivt med lesarane. Boka er relevant for lærarar, studentar og forskarar som arbeider med desse temaa.

...didaktisk perspektiv. København: Dafolo ... Norsk 2.0 - Nye perspektiver på norskdidaktikk - Kurs - NTNU ... . Hellang, Bente Velle og Rambø, Gro-Renée (2017): Teori i praksis - praksis i teori. GLU-studenters refleksjoner om fag og didaktikk. Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. Bergen: Fagbokforlaget •Michelsen, Maja. 2016. Teksthendelser i barns hverdag. En tekstetnografisk og sosialsemiotisk studie av åtte barns literacy og deres meningsskaping på Internett. Avhandling for ph.d.graden. Universite ... Multimodalitet i skole- og fritidstekstar PDF Norsk ... . Avhandling for ph.d.graden. Universitetet i Oslo •Veum, Aslaug og Undrum. 2018. The selfie as a global ... Multimodalitet og intertekstualitet i Trio. I: Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022889. s. 209-228. Cruz, Xose A. Neira; Sandsmark, Gro-Tove (2016). Cultural Minorities in Children's Literature and Verbal Culture. University of Santiago de Compostela. Denne nettressursen om FYR og multimodalitet kalles et digitalt hefte for å reflektere at det utfyller heftet Multimodalitet. Samspillet mellom tekst, bilde og lyd (Metliaas & Mørk 2015). Det digitale heftet er bygd opp på samme måte som papirheftet, så det skal være enkelt å finne fram. Referanser: Kursdeltaker våren 2017: Ei gjennomgåande god oppdatering på læreplanverket og vurderingsmetodikk, samt nye innfallsvinklar til undervisning, mellom anna gjennom bruk av IKT-verktøy. Kursdeltaker våren 2015: Dette kurset gir en praktisk verktøykasse til bruk i klasserommet! Kursdeltaker våren 2015: Fantastisk lærerikt og interessant Bidrar til løfte norskfaget. Lektor i dansk og scenariedidaktik Simon Skov Fougt fortæller om bogen 'Multimodalitet i skolen'. Russdal-Hamre, Briten (2018). Norsklærerstudenter og multimodalitet : en analyse av eksamensbesvarelser. I: Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022889. s. 39-54. Russdal-Hamre, Brit-Helen (2009). Premisser for faglig lesing i skolen. I: Lys på lesing. Lesing av fagtekster i skolen. Novus Forlag. ISBN 978-82 ... Rogne, Magne (2018). Frå papirbok til Smartbok og Unibok : læremiddelutvikling og multimodalitet i norskfaget. In: Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022889. p. 119-138. Rogne, Magne (2017). Digitale tekstar i norskfaget. Ein analyse av læreplanar og eksamensoppgåver. In: Norsk som reiskaps- og danningsfag. Nordisk status og forskningsperspektiver i L1: Multimodalitet i styredokumenter og klasserumsrumspraksis. In M. Rogne, & L. Rune Waage (Eds.), Multimodalitet i skole- og fritidstekstar: Ein vitskapleg antologi (pp. 71-104). Fagbokforlaget. Det er nødvendigt at arbejde med multimodale tekster . Af: Thorkild Thejsen. Der skal være sammenhæng mellem skolens kultur og børn og unges mediekultur, hvis skolen skal løfte den dannelsesopgave, der er afgørende for børn og unges udvikling, skriver Charlotte Kusk i sit diplomprojekt. Multimodalitet kan gjøres konkret for elevene ved å utforske og samtale i klassen om modelltekster. De må få hjelp til å se hvordan ulike multimodale tekster kommuniserer på forskjellige måter og tilhører ulike sjangre. Sandsmark, Gro-Tove (2018). Multimodalitet og intertekstualitet i Trio. In: Multimodalitet i skole- og fritidstekstar.Fagbokforlaget. ISBN 9788245022889. p. 209-228. I: Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022889. s. 229-246. Waage, Lars Rune (2017). Edith Øbergs "Boblen". "Det lesbiske" mellom psykolanalyse og queer.. I: Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISBN 9788290359954. s. 117-139. Waage, Lars Rune ... BT - Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. A2 - Rogne, Magne. A2 - Rune Waage, Lars. PB - Fagbokforlaget. ER - Elf NF, Gilje Ø, Olin-Scheller C, Slotte A. Nordisk status og forskningsperspektiver i L1: Multimodalitet i styredokumenter og klasserumsrumspraksis. Multimodalitet i skolen VIA Center for Undervisningsmidler. Loading ... Introduktionsvideo til undervisning om multimodale tekster i skolen. Category Education; Show more Show less. og andre kaldte "en parallel skole". Ud af denne didaktiske forskning blev der sat spot på det, man kan kalde "mediedannelse". Samtidig løb et paral- ... Multimodalitet på mellemtrinnet og i udskolingen i praksis Søren Eefsen, lektor i dansk i Læreruddannelsen, UCC, ......