Skatteplanlegging E-bok


Skatteplanlegging - Lars Fallan pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-12
FORFATTER: Lars Fallan
ISBN: 9788205306073
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,41

FORKLARING:

Boka dekker et fagområde som er nesten fraværende innenfor universitets- og høgskolestudier. Det skyldes kanskje at slik planlegging i mange miljøer blir oppfattet som nærmest suspekt. Denne boka viser at skatteplanlegging både er lovlig og tåler et etisk søkelys. En annen årsak til at skatteplanlegging til nå ikke har vært løftet fram som et eget fagområde, er at den krever kunnskaper om både skatteregler, finansmatematikk, regnskapsteori og periodiseringsregler - kunnskaper som sjelden kombineres i én og samme foreleser eller i ett og samme undervisningsfag. Man har heller ikke hatt noen egnet lærebok. Denne boka tar sikte på å bøte på denne mangelen. Den skal først og fremst dekke behovet for en lærebok innenfor revisorutdanningene, men er like nyttig for alle økonomistudenter på masternivå, og kanskje spesielt for dem som planlegger å arbeide innenfor bedriftsrådgivning, investeringsbanker, kapitalforvaltning og «venture»-selskaper. Dessuten bør kunnskaper om denne typen skatteatferd også være nyttige for politikere, journalister og andre som ønsker å forstå virkningen av endringer i skattesystemet.

...psaksjonærer) skjer etter fritaksmetoden og innebærer at selskapsaksjonærer som hovedregel skal fritas for beskatning av gevinst og utbytte på aksjer mv ... Kronikk: Ideelt for skatteplanlegging | Ole Gjems-Onstad ... . Statoils Nederland-kontor bør skape debatt om hvordan skatteplanlegging ute gir mer penger i statskassa her hjemme. Skatteplanlegging i flernasjonale selskap: En analyse av IKEA Av Heidi V. Høgalmen og Monica Olsen, master i økonomi og administrasjon, Norges Handelshøyskole, høsten 2013 Den siste tiden har vi sett økt fokus på den skadelige effekten av skatteplanlegging både i medier og hos myndigheter verden over. Skatteplanlegging Økonomisk teori møter skattejussen Boka dekker et fagområde som er nesten fraværende innenfor universitets- og høgskolestudier. Det ... BEPS | Skatteplanlegging | Deloitte Norge | Skatt og avgift ... . Skatteplanlegging Økonomisk teori møter skattejussen Boka dekker et fagområde som er nesten fraværende innenfor universitets- og høgskolestudier. Det skyldes kanskje at slik planlegging i mange miljøer blir oppfattet som nærmest suspekt. Denne boka viser at skatteplanlegging både er lovlig og tåler et etisk søkelys. aggressiv skatteplanlegging.3 Den klassiske formen for aggressiv skatteplanlegging er at konserner etablerer datterselskaper i lav/null-skatteland, hvor de ofte ikke har noen eller svært liten økonomisk aktivitet, og blant annet ved hjelp av administrativt fastsatte internpriser kanaliserer konsernets Kjøp 'Skatteplanlegging, økonomisk teori møter skattejussen' av Lars Fallan fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788205306073 Skatteplanlegging er en integrert prosess som for å være vellykket må bygges opp på et reelt og forretningsmessig fundament. Konkret innebærer dette at de beste løsningene er et resultat av et tidlig og omfattende samarbeid mellom skatterådgiver og klient. Det er viktig å skille mellom skatteunndragelse og skatteplanlegging, sier Tell. Det er lovlig å planlegge aktivitetene dine slik at du får skattefordeler av det - mens det er ulovlig å ikke betale skatt i henhold til reglene. - Det er helt essensielt at man skiller mellom hva som er lovlig og hva som er ulovlig. Avsløringene i «Paradise Papers» har ført til stor oppmerksomhet rundt skatteparadis og aggressiv skatteplanlegging, og skaper politisk diskusjon om hvordan vi kan styrke skattereglene globalt og sikre større åpenhet. Det er bra! Kronikk: Ideelt for skatteplanlegging | Ole Gjems-Onstad. Internasjonal skatterett har en stor feil. Systemet er velegnet for multinasjonale foretak som vil betale minst mulig skatt. Equinors internrevisorer advarte om at selskapets juridiske struktur i USA kunne gi inntrykk av at selskapet drev spekulativ skatteplanlegging. Lite er blitt gjort etter advarselen for fire år siden. Vi kurser økonomiarbeidere Vi tilbyr nettkurs til selskaper i alle størrelser . Vi betjener selskaper i Finland, Sverige og Norge. Vår nettkurstjeneste sikrer deg en enklere måte å øke personalets kompetanse når som helst og hvor som helst. Skatteplanlegging i nedgangstider. Forfatter: Per Helge Stoveland. Publisert: 2/2009. Skriv ut. Artikkelen redegjør for noen skatteregler som vil få økt betydning i den nedkonjunktur som vi nå er inne i. Siste del av 2008 og begynnelsen av 2009 har vært preget av finanskrise og innledning av en periode med lavkonjunktur. Skatteplanlegging og etiske refleksjoner; Praktisk informasjon Gjennomføring og omfang Dette kurset er på 15 studiepoeng. Kurset inngår i vår valgkursportefølje. Ta kontakt for mer informasjon om hvilke grader dette kan inngå i. Nettstudier: Kurset ... Det hele begynte i kjølvannet av finanskrisen, da G20-landene begynte å se på internasjonal skatteplanlegging. G20-landene ga OECD oppdraget å vurdere hvordan man kan tette skattehull der man har drevet med utfordrende skatteplanlegging. Siden har OECD laget 15 rapporter, og et av tiltakene var en...