Permittering, nedbemanning og sluttpakker E-bok


Permittering, nedbemanning og sluttpakker - Nicolay Skarning pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-10-17
FORFATTER: Nicolay Skarning
ISBN: 9788202570477
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,60

FORKLARING:

Forfatteren behandler reglene for permittering, nedbemanning og sluttpakker skritt for skritt med huskelister og praktiske eksempler. Et eget kapittel som beskriver når endringsoppsigelser er anvendelig, gir nyttig informasjon om dette mangelfullt behandlede emnet.Skarning gjengir til slutt en rekke viktige dommer og avgjørelser, i tillegg til nyttige vedlegg for hjelp til korrekt og fornuftig fremgangsmåte. Praktisk og riktig saksbehandling Når og hvordan kan bedriften permittere? Når og hvordan kan den nedbemanne? Når og hvordan bør tillitsvalgte og verneombud involveres? Når bør sluttpakker tilbys og hvor store bør de være? Når er endringsoppsigelser best og hvordan bør bedriften gå frem?Boken er beregnet på ledere, personalansvarlige, advokater, rådgivere og andre som er involvert i omstillingsprosesser i arbeidslivet.

...ringstiltak, herunder nedbemanning. Mindre endringer i bemanningen kan ses på som en del av den daglige ledelse som ikke trenger styrebehandling ... Permittering, nedbemanning og sluttpakker - Norli ... . Alle prosesser som berører nedbemanning og sluttpakker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være kompleks, og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. Dette gjelder både for arbeidsgiver og for arbeidstaker. Omstilling og nedbemanning; Omstilling og nedbemanning . Visste du at arbeidsgiveren din må snakke med deg og tillitsvalgte før en eventuell ... Permittering, nedbemanning og sluttpakker av Nicolay ... ... . Omstilling og nedbemanning; Omstilling og nedbemanning . Visste du at arbeidsgiveren din må snakke med deg og tillitsvalgte før en eventuell oppsigelse? Kan virkelig ... 100 sluttpakker . til medlemmene i 2016 . Samlet verdi på sluttpakker i fjor var . 50 ... Oppsigelse, sluttpakke og pensjon. Det er for tiden mange bedrifter i Norge som er i en vanskelig markedssituasjon. Mange bedrifter permitterer deler av arbeidsstokken, og noen bedrifter må gå til det drastiske skrittet å redusere antall ansatte. For den som blir berørt, kan det være vanskelig å se følgene av permittering og oppsigelse. Permittering, nedbemanning og sluttpakker En praktisk håndbok om omstillinger og endringsoppsigelser Om utgivelsen Permittering, nedbemanning og sluttpakker Forfatteren går igjennom permittering, nedbemanning og sluttpakker skritt for skritt med huskelister og praktiske eksempler. Forfatteren gir gode råd for hvordan prosessen skal gjennomføres på best mulig måte og med forslag til ... Permittering, nedbemanning og sluttpakker Boken, som er en praktisk håndbok om omstillinger og endringsoppsigelser, behandler permittering, nedbemanning og sluttpakker skritt for skritt med huskelister og praktiske eksempler. Sluttpakker benyttes for å oppnå en rask og kostnadseffektiv gjennomføring av en nedbemanning. Sluttpakkene vil oftest gis i forbindelse med at partene har oppnådd enighet om en avvikling av en arbeidstakers arbeidsforhold. Selv om sluttpakker er vanlig i arbeidslivet, er ikke slike ytelser behandlet i lovgivning innenfor arbeidsretten. Dagpenger ved permittering og nedbemanning..... 168 14.1 Innledning og generelle krav ... 15.10 Sluttpakker i mediene ..... 194 Kapittel 16 Noen skatte- og avgiftsspørsmål ... Tillitsvalgtes rolle ved nedbemanning - kort oppsummert. Arbeidsgiver må drøfte med de tillitsvalgte før beslutning om nedbemanning tas.; Det er viktig å prøve å få bedriften til å vurdere alternative tiltak før arbeidstakere blir sagt opp.; Tillitsvalgte drøfter kriterier for utvelgelse og utvalgskrets, men arbeidsgiver foretar selv utvelgelsen. Forfatteren behandler reglene for permittering, nedbemanning og sluttpakker skritt for skritt med huskelister og praktiske eksempler. Et eget kapittel som beskriver når endringsoppsigelser er anvendelig, gir nyttig informasjon om dette mangelfullt behandlede emnet.Skarning gjengir til slutt en rekke viktige dommer og avgjørelser, i tillegg til nyttige vedlegg for hjelp til korrekt og ... Fremfor å velge oppsigelser, vil arbeidsgiver ha full oversikt og økonomisk kontroll dersom han tar sikte på å foreta nedbemanning ved å tilby frivillige sluttpakker. Er det forhold på arbeidstakers side som er grunnen til at arbeidsgiver ønsker arbeidsforholdet opphørt, kan også sluttpakke tilbys. Permittering betyr at den ansatte midlertidig fritas for arbeidsplikten - helt eller delvis. Arbeidsforholdet består under permitteringen, men arbeidsgiver har ingen lønnsplikt og arbeidstaker ingen arbeidsplikt. Når kan du permittere? Som arbeidsgiver er den endelige beslutningen om permittering din. Mange arbeidsgivere benytter sluttpakke ved nedbemanning. Rammene for innhold og utforming av sluttpakker ved nedbemanning blir som regel lagt av arbeidsgiver, eventuelt i dialog med fagforeningen. Ofte lages det en tabell som angir sluttpakken størrelse, base...