Kontaktlæreren E-bok


Kontaktlæreren - Mirjam Harkestad Olsen, Kjell Skogen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-01-14
FORFATTER: Mirjam Harkestad Olsen, Kjell Skogen
ISBN: 9788215023205
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,56

FORKLARING:

Denne boka konsentrerer seg om få, men sentrale variabler knyttet til læring og læringsprosessen, med vekt på elevenes læring og på lærernes arbeide med å legge forholdene best mulig til rette for læring. Gjennom åtte kapitler gjennomgår, diskuterer og reflekterer forfatterne rundt det som er kontaktlærerens oppgave og mandat. De tre første kapitlene er viet kontaktlærerens oppgaver i henhold til opplæringslæringslova. I de neste kapitlene legges det vekt på å gi en best mulig innsikt i grunnleggende forutsetninger for læring og hvordan elevene best mulig kan hjelpes i deres læringssituasjon. De to siste kapitlene handler om organisering og ledelse av klasse og skole.

...kole.rogfk.no ... - Kontaktlærer kjenner sin rolle Generell del av læreplan: Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre ... Ulike tillegg for å være kontaktlærer ... . Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi. Opplæringsloven om kontaktlæreren: Kontaktlæreren spiller en viktig rolle i et barns liv og i mylderet av diskusjoner om norsk skole og rekruttering av lærere, savner jeg at vi tør å snakke høyt om denne rollen og hvordan den ... En kontaktlærer tar ut 80 prosent fødselspermisjon. Da reduseres også funksjonstillegget til 80 prosent. Variable tillegg. Variable tillegg gis ved arbeid som ikke følger en fast rutine, for ... Kontaktlæreren - God Skole ... ... En kontaktlærer tar ut 80 prosent fødselspermisjon. Da reduseres også funksjonstillegget til 80 prosent. Variable tillegg. Variable tillegg gis ved arbeid som ikke følger en fast rutine, for eksempel ved kvelds- og helgearbeid, eller hjemmevakter. De skal likevel være forutsigbare. Fra og med skoleåret 2019-20 innføres den endelige lærernormen for lærertetthet i ordinær undervisning (gruppestørrelse 2) på skolenivå. Her kan du se hvordan skolen din ligger an i forhold til kravene. En kontaktlærer er en lærer i norsk grunnskole eller videregående skole som har som tilleggsoppgave å være en form for bindeledd mellom skolen og elevenes foresatte. En kontaktlærer er ansvarlig for å ha jevnlige samtaler med foreldrene og de unge, og på den måten lage et tettere bånd og mer åpenhet mellom hjem og skole. Kontaktlæreren erstatter den tidligere klassestyreren. Kontaktlæreren er den du som elev eller foresatt primært kontakter dersom du lurer på noe om skolen. Kontaktlæreren skal følge opp elevens faglige utvikling, sosiale forhold og fravær i tråd med skolens pedagogiske plattform og lærerprofesjonens etiske plattform. Kontaktlærer rapporterer til: Avdelingsleder. Kontaktlærers sentrale arbeidsoppgaver og ansvar: • Etablere og utvikle et trygt læringsmiljø for elevene. Ulike tillegg for å være kontaktlærer I Akershuskommunene får lærere som er kontaktlærere lokale tillegg som varierer fra 10.000 til over 30.000 kroner. Det viser ei kartlegging Utdanningsforbundet Akershus har gjennomført. Kontaktlæreren. Boka omtaler og beskriver hvilket innhold rollen kontaktlærer er ment å ha og hvordan en slik funksjon kan brukes i skolens virksomhet. Bok/hefte Oppdatert: 03.02.2020 Skriv ut. Fakta og tilgjengelighet. Kjøp boka. Kontaktlærer. Kontaktlæreren er den du som elev eller foresatt primært kontakter dersom du lurer på noe om skolen. Kontaktlærere 2019-2020 Kontaktlærere 2019-2020; Klasse Navn Basisrom 1IFA Tonje Vold/Pål Levang R210 1IFB ... Kontaktlæreren er den du som elev eller foresatt primært kontakter dersom du lurer på noe om skolen. Kontaktlærer Kontaktlærer. Kontaktlæreren er den du som elev eller foresatt primært kontakter dersom du lurer på noe om skolen. Kontaktlærere 2019-2020 Kontaktlærere 2019-2020; Klasse Navn 1EFA Egeli, Frode 1EFB ... Kontaktlæreren er den du som elev eller foresatt primært kontakter dersom du lurer på noe om skolen. Ønsker du kontakt med den enkelte kontaktlærer, velger du "Finn ansatt" på forsiden eller her. Kontaktlæreren er den du som elev eller foresatt primært kontakter dersom du lurer på noe om skolen. Rollen som kontaktlærer er ikke et eget punkt i studentenes «praksiskort», som er sjekklisten for hva studenten skal gjennom ved sin undervisningspraksis. Det kan også se ut til at det er «varierende grad» av rutiner, oppfølging og kontroll med hvordan kontaktlærerrollen utøves. Denne nettsiden tilhører Bardufoss ungdomsskole. Gå til denne siden for å få informasjon og nyhetsoppdateringer fra Bardufoss ungdomsskole. 3)Informasjons- og veiledningshefte, 2004 - Større lokal handlefrihet i grunnopplæringen: Om organiserin...