Sikring av last E-bok


Sikring av last - Jan Erik Green, Bernhard Hauge pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2009-01-29
FORFATTER: Jan Erik Green, Bernhard Hauge
ISBN: 9788256262908
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,30

FORKLARING:

Kursheftet tar for seg hvordan tungbilsjåfører kan sikre last forsvarlig og etter forskriftene. Heftet fokuserer på reglene om sikring av last og hvilket utstyr som kan benyttes, hvilke krefter som virker inn på lasten under kjøring og hvilket sikringsutstyr som passer best til den aktuelle transporten. Har oppgaver og fasit.

... da denne […] Sikring av last; Sikring av last ... Kurs i Lastsikring 2020 - Klikk her for å finne ... ... . Som fører av kjøretøy har du ansvar for at gjenstander er forsvarlig sikret. Usikret bagasje som blir kastet fremover med voldsom kraft, kan ta livet av passasjerer. Du kan gange vekten på en usikret gjenstand i bil med 30. Av Tore Bendiksen IRUs Internationale teknisk komité i samarbeid med skandinaviske organisasjoner som SÅ, MariTerm, Tya og andre internasjonale aktører har utviklet retningslinjene. Retningslinjene skal bidra til økt bruk av si ... Sikring av last i personbil | Statens vegvesen ... . Retningslinjene skal bidra til økt bruk av sikre metoder for sikring av last under transport på vei, og de er basert på kravene i en internasjonal standard som er utviklet de siste årene - EN 12195-1:2010. Ved sikring av last skal det tas hensyn til de gjeldende kravene vedrørende styrken på visse kjøretøykomponenter, for eksempel framkarm, sidekarm, bakkarm, støtter og surringspunkter, dersom disse komponentene brukes til sikring av last. 4. Til sikring av last kan én eller flere av følgende sikringsmetoder brukes: - Låsing, Sikring av last Langs veien inn mot gjenvinningsstasjonene finner man alt fra sofaputer til finérplater. Dette er en konsekvens av at bilister ikke alltid er like nøye med å feste lasten på sikrest og best mulig måte. Sikring av last Kurshefte med oppgaver. Dette heftet inneholder teoristoff og oppgaver til kurset Sikring av last. De som skal ta førerkort klasse C og C1, må ha et 9 timers kurs i lastsikring. For førerkort i klassene B96, BE, DE eller D1E holder det med et kurs på 2 timer. Fasit finner du på www ... Sikring av last. Det rettslige grunnlaget for sikring av last finner vi i Vegtrafikklovens § 23: "Før kjøring begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand og at det er forsvarlig og forskriftsmessig lastet. Sikring av last i varerom og på førerkortfrie tilhengere 6 . Forskerprosjektet Sikring av last Lette tilhengere . Oppsummering . Denne rapporten har formål å gi noen anbefalinger om sikring av last på kjøretøy opp til 3500 kg basert på utredninger, fysiske beregninger og praktiske tester. Sikring av last; Sikring av last. Umulig uten - å sikre last bør gjøres enklere. I følge Tysklands statlige transportforbund fraktet tyske lastebiler i 2011 totalt 3 milliarder tonn varer. Hva statistikkene i Tyskland derimot ikke nevner er at ikke ett tonn av disse varene ville ha nådd sin destinasjon uten en sjåfør. Pakking sikring og transport av last samt brukerkontroll -engelsk. Vi tilbyr kurs i pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastbærer modul O-2.6 på engelsk. Hensikten med opplæringen er å gi personell som arbeider med sikring av last grunnopplæring i lastsikring og brukerkontroll av lastbærere. Personell som leder, koordinerer og arbeide med sikring av last. Kursinnhold: Årsaker til uønskede hendelser, avviksrapportering Risikovurdering Regelverk, standarder og NOG's veiledning Dokumentasjon Ulike lastebærere, planlegging, brukerkontroll, pakking Bruk, kontroll av lastsikringsutstyr, Praktisk trening: Bruk av personlig verneutstyr Gjennomføring av brukerkontroll Planlegge og ... Av dette skal 1 time være praktisk øving i merking og sikring av last på tilhenger. Denne øvingen kan gjennomføres med maksimalt 4 elever i gruppen. Mål for kurs i sikring og merking av last - klassene B kode 96, BE, D1E, DE og T. 10 sjekkpunkter for sikring av last -Ta lastsikring på alvor! Sjekk vognkortet, førerkortet og sjekk kjøretøyets dimensjoner. Gjør deg kjent med bilens vekt, og tillatt totalvekt, sjekk hvor tung henger du kan trekke og bli kjent med mål på kjøretøyets innvendige dimensjoner så du vet hva du får plass til. Sikring av last og kj...